Přejít k hlavnímu obsahu
Globální
Angels Blog

BLOG | Growing Together – 5 Years And Counting

“Five years, 5,000 Angels hospitals and more than 55,000 doctors, nurses and paramedics later ... goosebumps.”
Angels team 25. srpna 2021

„Pořád mám husí kůži, jen když na to pomyslím. Nyní je tomu pět let, co tato úžasná komunita podnikla své první pokusné kroky na konferenci EDO v masivním sále kongresového centra CCIB v Barceloně. O pět let později 5 000 nemocnic Angels a více než 55 000 lékařů, sester a záchranářů... naskočila mi husí kůže.“ Vedoucí projektu Angels Europe JAN VAN DER MERWE vzpomíná na prvních pět let. 

" "
Na diamantový status v roce 2019 dosáhlo 22 nemocnic v České republice.

 

Někdo kdysi řekl, že k projektu, jako je tento, byste měli přistupovat stejně jako k otevření pekárny. V prvním roce sbíráte drobky, ve druhém pečete chleba a ve třetím si otevřete pekárnu. Pokud to uděláte správně, měli byste být schopni fungovat plynule a být nuceni provést pouze drobné úpravy receptu v reakci na změnu doby a okolností.

V tomto přístupu je hodně moudrosti, protože znamená, že musíte mít růstové myšlení. Pokud očekáváte, že všechno bude perfektní, než začnete, možná nikdy nezačnete. Rovněž to znamená, že jako součást tohoto růstového myšlení musíte mít pozitivní přístup k učení. Pokud se nebudete učit z drobků, které nasbíráte, nebo z koláčů, které upečete a které nedopadnou podle očekávání, nikdy nevyrostete. Mnoho projektů selže, protože poznatky nejsou systematicky zachycovány a předávány dál. Výsledkem je, že lidé dělají stále stejné chyby a místo toho, aby šli vpřed k selhání, jdou dva kroky vpřed a tři vzad.

Když se ohlédnu za uplynulými pěti lety, vzpomínám si na první rok, kdy jsme všichni sbírali drobky, snažili se pochopit situaci a společně se učili. Společně jsme jako komunita Angels na začátku dosáhli mnoha úspěchů a mnozí z vás se ujali vedení v tom, že nám ukázali, kterých chlebů bychom měli péct více. Smáli jsme se spolu, plakali spolu a hlavně jsme spolu rostli. 

Některé z našich receptů jsou nyní bezpečně uloženy někde v knize jako lekce do budoucna, ale ty, které fungovaly, nyní ovlivňují životy po celém světě. 

Mám na mysli například sílu poradenství prostřednictvím našich poradců Angels, kteří se stali součástí CMP týmů a dělají vše, co je třeba, aby dali životu šanci. Zaujali jsme úplně jiný přístup ke vzdělávání, přesunuli jsme zaměření od učení k realizaci. Ti z vás, kteří měli příležitost zúčastnit se konference Angels Day, mohou potvrdit neuvěřitelnou sílu takových setkání – recept, který byl přímo zodpovědný za to, že mnohé nemocnice začaly svou cestu jako nemocnice připravené na CMP. Vzpomínám si na úspěch našeho certifikačního kurzu pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP, 200hodinového e-learningu, který dosud absolvovalo více než 13 500 sester po celém světě. 

Společně s katedrou vzdělávání na Makedonské univerzitě jsme vyvinuli jednu z našich nejzajímavějších nabídek – náš program informovanosti o CMP s názvem FAST Heroes. I zde jsme museli sbírat drobky, upéct bochníky, učit se vyvíjet a růst, ale nyní máme program zvyšování informovanosti, který byl dosud realizován ve více než 70 000 domácnostech prostřednictvím škol a je již dostupný ve 24 zemích v místním jazyce. 

Rodiny, které se zapojily do školního programu, zaznamenaly nárůst znalostí alespoň o třech příznacích CMP z 38 % na 85 % a znalost čísla tísňového volání vzrostla ze 40 % na 100 %! 

Společně se Světovou organizací pro mozkové příhody jako naším partnerem jsme dosud prostřednictvím různých sociálních kanálů odhalili více než 120 milionům lidí poselství FAST Heroes, ale největšího pokroku dosahujeme ve školách. Pokud tedy bojujete s tím, že vaši pacienti přicházejí na ošetření příliš pozdě, promluvte si se svým poradcem, abyste zjistili, jak se můžete zapojit do programu FAST Heroes.

Nyní jsme již dávno za fází, kdy jsme oficiálně otevřeli naši pekárnu, a s vámi jako naší inspirací v této úžasné komunitě se každý den snažíme být ještě lepší.

Nikdy však není pozdě začít, a dokonce i po pěti letech jsme stále u vytržení, když se k iniciativě připojí nová nemocnice – zvláště pokud, jako v případě nemocnice Cruz Roja v Córdobě, je pro nemocnici léčba CMP novou specializací. 

Usilovně rovněž pracujeme na rozvoji naší základny simulačních center po celém světě, protože vidíme, jaký mají dopad. Doufáme, že tento příběh vás inspiruje, abyste se s námi spojili a zjistili, jak lze nabídnout simulační výcvik ještě širší základně.

Někdy něco začnete s nadějí, že to přinese konkrétní výsledek, a pak se ukáže, že to má výhody daleko přesahující vaše představy. V roce 2017 jsme oficiálně zahájili projekt QASC Europe ve spolupráci s ESO a australským Výzkumným ústavem ošetřovatelství (NRI) v touze ukázat světu, že osvědčená intervence vedená zdravotními sestrami může být úspěšně implementována rovněž v Evropě. 

Neočekávali jsme, že díky tomuto projektu budeme mít nyní národní a mezinárodní pracovní skupiny zdravotních sester, zdravotní sestry jako součást národních řídicích výborů, řadu workshopů zaměřených speciálně na zdravotní sestry, více e-learningů a další vzdělávací obsah speciálně pro zdravotní sestry, a dokonce i nové partnerství se společností Nutricia zaměřené na zlepšení postakutní péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Jeden recept, který vede ke zcela nové sérii koláčů. 

Nedávno jsme spustili novou recepturu zaměřenou na přednemocniční péči, a to program ocenění ZZS. Byli jsme ohromeni vášní a nadšením, které jsme viděli ve službách ZZS po celém světě, a doufáme, že tato iniciativa bude mít stejný účinek na růst naší komunity ZZS, jako měl projekt QASC Europe na komunitu zdravotních sester. Přečtěte si více

Nakonec jsme komunita s jedním cílem – zlepšit kvalitu péče o cévní mozkovou příhodu a díky tomu zlepšit výsledky pacientů. Pokud stále potřebujete inspiraci, abyste se mohli připojit k naší cestě, tento příběh z České republiky si musíte přečíst. Česká republika byla vždy příkladem hodným následování, zejména pokud jde o způsob implementace monitoringu kvality. V roce 2019 získalo 22 ze 46 nemocnic v České republice diamantový status v ocenění ESO Angels. Obdivuhodné je, že i přes tuto úroveň dokonalosti se stále snaží zlepšovat. Doufáme, že čtyři lekce, o které se s námi podělili, inspirují všechny ostatní, aby udělali totéž.

Na úspěch dalších pěti let. Plným naděje, plným lásky v obklopení stejně smýšlejících lidí. 

Slovy našich malých FAST Heroes z celého světa: „Společně můžeme zachránit svět – jednoho prarodiče po druhém."

" "

 

More stories like this

New
Globální

4 Ways To Make Good Habits Stick

In order to make a positive change, we don’t only have to introduce new good habits, we also have eliminate some bad ones, writes Jan van der Merwe.
Globální

A World Record For 20,000+ Superheroes

How our officially amazing community made us officially amazing too.
Globální

BLOG | A Nordie Story Of Our Own

What our consultants have in common is their servant leader mindset and commitment to a higher purpose.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software