Přejít k hlavnímu obsahu
Česká republika
Angels Blog

22 diamantových ocenění | Four Lessons From The Czech Republic

Dr Aleš Tomek shares the wisdom behind the 22 Diamond Awards earned by Czech Hospitals in the same quarter.
Angels team 9. srpna 2021

Dokonalost iktové péče v České republice získala diamantový status pro nejméně 22 nemocnic. Pokud se chcete poučit z českého příkladu, nenajdete lepšího a nadšenějšího učitele než je doktor Aleš Tomek.

" "
Řídicí výbor Angels v České republice


At the 93rd Academy Awards held in April 2021, Oscars were handed out in 24 film-making categories. While the winners were recognised for the artistic and technical merits of their work, there is no standard list of criteria for winning an Oscar. And even if there were such a list, it's doubtful that its purpose would be to help actors benchmark their performance or discover which weaknesses they needed to address in order to do better next year.

Na počátku roku 2021 byly vyhlášena ocenění ESO Angels v nemocnicích po celé Evropě. Tito vítězové rovněž obdrželi uznání za dokonalost, ale výkon byl v tomto případě měřen podle souboru 10 standardů pro vynikající péči o cévní mozkovou příhodu. Nejenže tato kritéria slouží jako nástroj pro uznání a odměňování dokonalosti, ale fungují rovněž jako kontrolní seznam pro iktová centra a iktové nemocnice, které se zavázaly zlepšit výsledky pro své pacienty.  

V České republice byly ceny Angels za čtvrté čtvrtletí 2020 předány více nemocnicím, než je kategorií na Oscarech; a bezprecedentních 22 z těchto nemocnic bylo uznáno jako dokonalá centra udělením diamantového statusu.

Tento úspěch je pozoruhodný z několika důvodů. Jedním z nich je, že při zahájení předávání cen Angels v roce 2017 nedosáhla na ocenění ani jedna nemocnice v České republice. O čtyři roky později téměř 50 % ze 46 způsobilých nemocnic získalo nejvyšší ocenění. Ještě pozoruhodnější je, že k tomu došlo v době, kdy byly zdravotnické služby vážně napjaté pandemií covid-19, která si v České republice vyžádala více obětí na obyvatele než kdekoli jinde na světě.  

Poučení z České republiky

Kdo se chce poučit z českého příkladu, nenajde lepšího nebo nadšenějšího učitele, než je doktor Aleš Tomek, mezi jehož vedoucí role patří vedení České iktové společnosti a cerebrovaskulárního programu na Univerzitě Karlově v Praze. Doktor Tomek je uznávaným neurologem pro CMP a členem Evropskéiktovéorganizace (ESO). A,jak říká konzultant iniciativy Angels Robert Havalda, měl katalytický účinek na zlepšení standardů péče o cévní mozkovou příhodu v České republice i zahraničí. 

Když jsme se zeptali doktora Tomka, jak je možné, že tolik nemocnic akreditovaných pro cévní mozkové příhody v České republice dokázalo splnit přísná kritéria pro dosažení diamantového statusu v ocenění Angels, vyplynuly z diskuse čtyři lekce. 

Lekce 1: Implementace závisí na datech

Když byly ceny Angels v roce 2017 zahájeny, mnoho iktových center v České republice již poskytovalo vynikající péči ve většině parametrů, včetně sběru dat, říká doktor Tomek.

Sledování a podávání zpráv o souboru ukazatelů kvality bylo pro akreditovaná iktová centra povinné a změna zásad z roku 2015, která tyto údaje zveřejnila, měla významný dopad. Pozitivní výsledky zahrnovaly malé nemocnice, které se staly ambicióznějšími poté, co se dozvěděly, že někteří z jejich kolegů poskytují pacientům s cévní mozkovou příhodou kvalitní péči, a nemocnice s nedostatečným výkonem byly motivovány, aby zvedly kvalitu.

Očekává se, že přístup k údajům od pojišťoven po celé zemi poskytne ještě více informací.

Sledování kvality závisí na pečlivém zaznamenávání dat ve všech nemocnicích, včetně těch nejmenších, říká doktor Tomek.Spíše než rozptylový přístup ke zlepšování kvality péče, přístup k dobrým datům usnadňuje laserově ostrou implementaci a zajišťuje, že zdroje budou vynaloženy tam, kde jsou nejvíce potřeba.  

Lekce 2: Maličkosti představují velký rozdíl

Navzdory vysoké míře rekanalizace a zkracující se „době mezi přijetím a injekcí“, ceny za rok 2017 ukázaly, že něco chybí, říká Dr. Tomek.

Z 10 kritérií pro udělení ocenění nesplnily české nemocnice cíle screeningu dysfagie a nebyly zachyceny údaje o počtu pacientů po cévní mozkové příhodě související s fibrilací síní, kteří byli propuštěni s antikoagulancii. „Administrativní záležitost," říká doktor Tomek o tom druhém. Splnění požadavků na screening dysfagie byl však rozsáhlejší projekt.

„Lékaři mají tendenci se zaměřovat na větší věci, ale i maličkosti představují velký rozdíl,“ říká doktor Tomek. „Je třeba se rovněž podívat na menší dílky skládačky.“

Aspirační pneumonie jako následek dysfagie je spojena s významným počtem úmrtí a vyšší mírou závislosti po akutní CMP. Během následujících tří až čtyř let zůstal v České republice screening dysfagie na pořadu jednání iktových neurologů, což je téma často probírané v lékařských časopisech.

Intervence podporované iniciativou Angels zahrnovaly školení sester a logopedů a implementaci projektu QASC v nemocnicích v Evropě.

Projekt Kvalita v péči o CMP (QASC) je australská intervence založená na principu „dělat jednoduché věci dobře“ a poskytuje protokoly pro měření a léčbu teploty, glykémie a dysfagie u pacientů s cévní mozkovou příhodou. Nemocnice doktora Tomka se pyšní tím, že je první nemocnicí, která dokončila zavedení QASC v celé Evropě.

Má to svůj důvod.

" "
MUDr. Aleš Tomek

 

Lekce 3: Dejte větší pravomoci zdravotním sestrám

QASC je intervence vedená sestrou, která přináší optimální výsledky, když jsou sestry vhodně vyškoleny, motivovány, odměňovány a zmocněny. Kvalita ošetřovatelství se však nerovná kvalitě léčby pouze v případech akutní CMP; spolupráce a vzájemný respekt lékařů a sester je motorem, který pohání kvalitní péči ve všech oblastech.

„Jako lékař na JIP pracující se závažnými případy vím, že pokud nemám dobrou sestru, neposkytuji dobrou péči,“ říká doktor Tomek. „Vždy jsem měl slabost pro vzdělávání sester.“

Tento závazek k posílení postavení sester byl opětován, říká Robert. „Sestry ho milují. Představuje zlepšení a větší pravomoci.“

Kromě projektu QASC podporuje iniciativa Angels intervence, které zahrnují program certifikace sester pro CMP, ESO Angels, regionální semináře pro sestry a kongres sester pro CMP zahájený v roce 2019. Existuje rovněž řídící výbor zdravotních sester Angels, který pomáhá řídit agendu.

Doktor Tomek se domnívá, že kromě vzdělání musí být patrné uznání práce lékařů i sester. „Pomáhá jim to cítit se dobře ohledně péče a také sebe. Program ocenění Angels pomáhá identifikovat problémy, které pak můžeme řešit. Ale rovněž poskytuje pozitivní motivaci pro dobře odvedenou práci.“

Lekce 4: Neustálé zlepšování

Navzdory mimořádnému úspěchu českých nemocnic v předávání ocenění Angels jsme neusnuli na vavřínech, říká doktor Tomek. „Stále hledáme nové způsoby, jak se zlepšit. Je toho ještě tolik, co musíme udělat.“

Seznam je dlouhý. Zkrácení časových rámců přednemocniční péče. Zkvalitnění péče po cévní mozkové příhodě a sekundární prevence, což znamená nové směrnice pro praktické lékaře. Zvýšení míry rekanalizace, zejména u intravenózní trombolýzy, a prodloužení léčebného okna na více než čtyři a půl hodiny v případech, kdy pokročilá zobrazovací technologie naznačuje, že je to pro jednotlivé pacienty bezpečné a životaschopné. A neméně důležité – vzdělávání veřejnosti o prevenci a péči o mozkovou příhodu prostřednictvím osvětových kampaní, jako je nadace Time is Brain (Čas je mozek), jejímž je doktor Tomek prezidentem.

Potlesk

„Dělám to pořádně,“ odpovídá doktor Tomek na otázku, jak se v České republice udělují ceny Angels, i když lituje, že v minulém roce pandemie vyloučila osobní prezentace na velkých CMP konferencích.

Poděkování bylo stejné; chyběl jen zasloužený potlesk.

 

 

More stories like this

Polsko

Catching The Moment

An impromptu simulation of the pathway to thrombectomy in Poland produces an unplanned lesson in decision-making skills.
Itálie

Patient Care In The Angio Suite | The Role Of Nurses In Thrombectomy

WANTED: Systems thinker, problem-solver and great communicator to help save lives after stroke. POSITION: Thrombectomy nurse
Evropa

ESO Spirit Of Excellence Awards 2022

The winners of the ESO Spirit of Excellence Award 2022 were announced on 4 May at ESOC 2022.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software