Ocenění ESO Spirit of Excellence

Během živého vystoupení na konferenci ESOC 2023 byli vyhlášeni vítězové ocenění Spirit of Excellence 2023. Podívejte se na video nebo sjeďte dolů a seznamte se s vítězi a nominovanými, kteří byli oceněni za svůj závazek k vynikající péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a za svůj mimořádný přínos ke zvýšení úrovně léčby ve svých nemocnicích a komunitách. 

ocenění spirit of excellence

VÍTĚZOVÉ A NOMINOVANÍ ZA ROK 2023 NA OCENĚNÍ SPIRIT OF EXCELLENCE

Andrea
ANDREA ZINI

Dr Zini, neurolog nemocnice Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi, Boloňa, je vždy ochoten testovat nové iniciativy, zavádět inovace v aktivaci iktového kódu a sdílet své zkušenosti s iktovou komunitou. Jeho nemocnice jako první v Itálii vyhrála ocenění ESO Angels a jako první požádala o certifikaci ESO Stroke Unit Certification.

VLADIMÍRA TATARKOVÁ
VLADIMÍRA TATARKOVÁ

Mgr. Tatarková, fyzioterapeutka neurologického oddělení Polikliniky Liptovský Mikuláš, ovládá výjimečné teoretické i praktické dovednosti, je inovátorkou v podpoře zotavení pacientů po cévní mozkové příhodě a věnuje se zlepšování péče po cévní mozkové příhodě v poakutní fázi.

Doc. Aleš
ALEŠ TOMEK

Doc. Tomek, Ph.D., neurolog Fakultní nemocnice Motol, je předním iktologem ve své zemi. Aktivně pracuje na zvyšování standardů kvality iktové péče v České republice, včetně spolupráce s ministerstvem zdravotnictví a poskytovateli zdravotního pojištění na získání komplexního přehledu o iktové péči v zemi.

Prof. Adam
ADAM KOBAYASHI

Prof. Kobayashi, neurolog z Institutu psychiatrie a neurologie ve Varšavě, vede řídicí výbor Angels v Polsku a je prezidentem Polské neurovaskulární sekce Polské neurologické společnosti. Kromě toho, že má velký vliv na zlepšení iktové péče v Polsku, je také horlivým podporovatelem kampaně FAST Heroes.

tým snů
NEUROLOGICKÝ „TÝM SNŮ“

Pod vedením národní koordinátorky prof. Cristiny Tiu, získali neurologové MUDr. Elena Oana Terecoasă, MUDr. Vlad Tiu a MUDr. Răzvan Rada z univerzitní nemocnice Spitalul Universitar De Urgență București svou pověst týmu snů tím, že k dnešnímu dni investovali 100 hodin do školení téměř 3 000 zdravotnických pracovníků. Svým odhodláním, vedením a snahou o změnu utvářejí budoucnost medicíny v Rumunsku.

Georgios
GEORGIOS TSIVGOULIS

Prof. Tsivgoulis, neurolog a profesor na Univerzitní nemocnici Attikon, je lídrem ve zlepšování iktové péče v Řecku a viceprezidentem ESO. Věří, že špičková péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou vyžaduje integrovaný přístup zahrnující primární a sekundární prevenci, léčbu akutní cévní mozkové příhody, rehabilitaci a opětovné začlenění do komunity – se zaměřením na praxi založenou na důkazech.

Prof. Daniel
DANIEL BERECZKI

Prof. Bereczki, vedoucí neurologické kliniky na Semmelweisově univerzitě v Budapešti, je bývalým prezidentem Maďarské iktové společnosti a národním koordinátorem RES-Q ve své zemi. Je inspirativním zastáncem monitorování kvality, jehož vliv na iktovou péči v Maďarsku trvá již dvě desetiletí.

Maria Alex
MARIA ALEXANDRA LOURENÇO AFONSO

Jako logopedka v nemocnici Unidade Local de Saude do Litoral Alentejano v Santiagu do Cacém se zaměřuje na podporu týmové práce v rehabilitačním plánu pacienta po cévní mozkové příhodě, včetně školení v oblasti zvládání dysfagie a afázie.

Dr. Isabel
ISABEL CRISTINA TAVEIRA DOS SANTOS SILVA

Internistka a expertka na cévní mozkové příhody v Centro Hospitalar Universitario do Algarve a nelítostná bojovnice za zlepšení péče o pacienty po cévní mozkové příhodě provádí formální i neformální školení pro profesionály a pacienty a aktivně se snaží dosáhnout propojení primární a nemocniční zdravotní péče prostřednictvím zdravotnického vzdělávání.

Dr. Hipolito
HIPÓLITO NZWALO

Dr. Hipólito, neurolog z nemocnice Faro, je známý svou mimořádnou oddaností poskytovat nejvyšší kvalitu péče pacientům s cévní mozkovou příhodou a ve své komunitě je známý pro svou výjimečnou týmovou práci a přístup zaměřený na pacienta. Aktivně se podílí na školení ZZS a v několika oblastech souvisejících s pacienty.

Dr. Diana
DIANA VIDAL

Dr. Vidal, neuroložka z nemocnice Universitario de León, je známá svou energií a nadšením, díky nimž dnes může mnoho lidí, kteří přežili cévní mozkovou příhodu, žít svůj život důstojně. Také ve svém regionu pomohla otevřít dveře kampani FAST Heroes, čímž ovlivnila téměř 900 dětí.

proyecto
TÝM PROYECTO FLECHA

Almuena Fernández Prados, Sergio González-Román Montalván a Álvaro López Castro jsou neurologické zdravotní sestry v nemocnici Regional Universitario v Málaze a autoři Proyecto Flecha, vizuálního „kontrolního seznamu“, který standardizuje postakutní péči na iktové jednotce.

Raimundo
RAIMUNDO CARO QUESADA

Raimundo, neurologický zdravotní bratr v nemocnici Universitario Virden Del Rocío v Seville, je zastáncem vědeckého výzkumu v oblasti neurovaskulární ošetřovatelské péče, k jehož mnoha úspěchům patří založení iktové jednotky v nemocnici a Španělské společnosti neurologického ošetřovatelství (SEDENE).

Dr. Mykhailo
MYKHAILO TONCHEV

Dr. Tonchev, vedoucí neurochirurgie v Oblastní klinické nemocnici Sklifosovskij Poltava, je rovněž hlavním neurochirurgem v regionu Poltava a spoluzakladatelem centra Angels pro simulaci cévní mozkové příhody v Poltavě. Úzce spolupracuje s Angels na implementaci modelů zlepšení iktové péče nejen ve své vlastní nemocnici, ale na celé Ukrajině.

Dr. Lyudmila
LYUDMILA LYPOVENKO

Prof. Lypovenko, vedoucí iktového oddělení v městské nemocnici Bila Cerkva n2, byla jedním z prvních neurologů na Ukrajině, kteří ve své nemocnici zavedli model Angels, který jim dosud vynesl devět diamantových ocenění ESO Angels.

Vítězové a nominovaní za rok 2022 na ocenění Spirit of Excellence

Během živého vystoupení na konferenci ESOC 2022 byli vyhlášeni vítězové ocenění Spirit of Excellence 2022. Meet the winners and nominees recognized for their commitment to stroke care excellence and for their outstanding contributions to raising the standard of treatment in their hospitals and communities. Přečtěte si více

Vítězové a nominovaní za rok 2021 na ocenění Spirit of Excellence

Během živého vystoupení na konferenci ESOC 2021 byli vyhlášeni vítězové ocenění Spirit of Excellence 2021. Podívejte se na video nebo sjeďte dolů a seznamte se s vítězi a nominovanými, kteří byli oceněni za svůj závazek k vynikající péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a za svůj mimořádný přínos ke zvýšení úrovně léčby ve svých nemocnicích a komunitách. Přečtěte si více

Vítězové a nominovaní za rok 2020 na ocenění Spirit of Excellence

V roce 2020 bylo nominováno 20 zdravotnických profesionálů z celé Evropy na ocenění Spirit of Excellence. Mezi navrženými bylo pochopitelně mnoho vynikajících neurologů, ale také záchranáři a dvě výjimečné sestry. Přečtěte si více

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2019

Mezi výjimečnými lidmi, které jsme v roce 2019 ocenili, byli i pacient a jeho žena, kteří nás inspirovali a připoměli nám, za co bojujeme. Přečtěte si více

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2018

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2018 ukázali, jak náš projekt vyrostl: Tito hrdinové bez převleku pocházeli ze Slovenska, Rumunska, Itálie, Španělska a Ukrajiny. Přečtěte si více

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2017

Ocenění Spirit of Excellence se uděluje od roku 2017 váženým členům komunity Angels za mimořádný přínos k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Read More

Síňcti

Iniciativa Angels je hrdá, že může vzdát poctu vítězům ocenění ESO a WSO Angels a vítězům ocenění ZZS Angels a ocenění Spirit of Excellence.