Ocenění Spirit of Excellence

Během živého vystoupení na konferenci ESOC 2021 byli vyhlášeni vítězové ocenění Spirit of Excellence 2021. Podívejte se na video nebo sjeďte dolů a seznamte se s vítězi a nominovanými, kteří byli oceněni za svůj závazek k vynikající péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a za svůj mimořádný přínos ke zvýšení úrovně léčby ve svých nemocnicích a komunitách. 

VÍTĚZOVÉ A NOMINOVANÍ ZA ROK 2021 NA OCENĚNÍ SPIRIT OF EXCELLENCE

Prof.
LÁSZLÓ SZAPÁRY

Přednosta iktového oddělení při Univerzitě v Pécsi a prezident Maďarské společnosti pro léčbu cévních mozkových příhod. Prof. Szapáry je přirozeným inovátorem, aktivně podporuje iniciativu Angels, věnuje se vzdělávání v oblasti cévních mozkových příhod, spolupráci a školení ZZS a informovanosti veřejnosti a je lídrem v oblasti zavádění telemedicíny.

Danilo
DANILO TONI

Neurolog na univerzitě Sapienza v Římě. Podpora prof. Toniho nám umožňuje pozitivně ovlivňovat péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v Itálii, včetně rozvoje kultury sledování kvality prostřednictvím systému MonitorISO. Vede řídicí výbor Angels v Itálii a s nadšením a zápalem řídí vývoj národní strategie.

Ana
ANA GOMESOVÁ

Koordinátorka specializované iktové jednotky v nemocnici São Teotónio v Portugalsku. Doktorka Gomesová hraje klíčovou roli v podpoře mezioborové práce, vede iniciativy zaměřené na snížení úmrtnosti na CMP, zkrácení doby mezi přijetím a injekcí (door-to-needle, DTN) a zvýšení počtu rekanalizací a aktivně se podílí na zlepšování zdrojů péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou ve své nemocnici.

Adina
ADINA STANOVÁ

Iktoložka v rumunské okresní klinické nemocnici pro urgentní případy Cluj-Napoca. Doktorka Stanová je uznávanou odbornicí v komunitě pacientů s CMP a aktivně podporuje zlepšení v nemocnicích celé regionální sítě pro léčbu cévních mozkových příhod, poskytuje školení nemocnicím, které nejsou zapojeny do léčby, a dodává důvěru nemocnicím, které léčbu čerstvě zavedly.

Dina
DINA KHASANOVÁ

Vede iktový tým v nemocnici ICDC v Kazani. Tým doktorky Khasanové je hlavním zastáncem iniciativy Angels v Rusku.. Jejich podpora byla klíčovým faktorem, který přispěl k přizpůsobení vzdělávacích aktivit krizi covid-19. Úroveň péče o pacienty s CMP v jejich regionu svědčí o jejich vytrvalosti a obětavosti.

Španělský tým
FRANCISCO ARANDA, ANTONIO IGLESIAS, NICO RIERA, MONTSERRAT GORCHS

Tito čtyři hrdinové ze Španělska podporují cíl standardizovat péči o pacienty s CMP v přednemocniční fázi. Poskytují školení o škálách CMP a prioritních činnostech a zapojení týmů ZZS do simulací v nemocnicích. Vytvořili projekt managementu kvality ZZS při CMP ve Španělsku a pomohli vzniknout ocenění ZZS EMS.

Ludmila
Ludmila Anatskaia

Vedoucí neuroložka v Bělorusku. Doktorka Anatskaia vedla vytvoření 36 iktových center, iniciovala účast v iniciativě Angels, prosazuje rozvoj multioborových iktových týmů a dohlíží na každoroční revizi národního protokolu pro léčbu CMP v souladu s mezinárodními pokyny.

Petr Jaššo
Petr Jaššo

Průkopník přednemocničního vzdělávání v oblasti cévních mozkových příhod a první člen řídicího výboru českých Angels. Mezi jeho mimořádné zásluhy patří regionální referenční síť pro pacienty s cévní mozkovou příhodou v Moravskoslezském kraji a regionální vzdělávací program pro zdravotnické záchranáře založený na inovativním modelu mateřských lodí.

Zauresh
Zauresh Akhmetzhanová

Hlavní specialistka Národního neurochirurgického centra v Kazachstánu. Doktorka Akhmetzhanová zavedla národní parametry kvality péče o pacienty s CMP a vede rozvoj dobře organizované sítě 65 iktových center s přístupem k neurozobrazovacím metodám, laboratořím a vyškoleným týmům pro léčbu cévních mozkových příhod v Kazachstánu.

José
José António Franco

Neuroradiolog nemocnici Dr. Nélio Mendonça ve Funchalu na Madeiře. Doktor Franco se věnuje vzdělávání a rozvoji v oblasti endovaskulární trombektomie a jeho úsilí o zlepšení péče o pacienty s CMP zahrnuje sdílení jeho znalostí a zpřístupnění léčby cévních mozkových příhod v nemocnici Funchal da Região Autónoma da Madeira.

Barbora
Barbora Bunová

Klinická logopedka ve slovenské nemocnici ve Skalici. Doktorka Bunová pracuje v regionální nemocnici na slovenském venkově a s využitím vlastních zdrojů udává směr v péči o pacienty s dysfagií. Podporuje školení o dysfagii pod vedením Angels a zaslouží si uznání za standardizaci screeningu dysfagie v protokolu péče o pacienty po CMP.

Liudmyla
Liudmyla Lypovenková

Primářka neurologie v nemocnici Bila Tserkva City Hospital N2 na Ukrajině. Doktorka Lypovenková vybudovala své oddělení pro léčbu CMP z ničeho a dnes je nejlepší na Ukrajině, získala šest ocenění Diamond Awards a vede svůj vysoce motivovaný tým k více než 20% míře rekanalizace a k průměrné době mezi přijetím a injekcí v délce 15 minut.

Olena
Olena Kucheriavenková

Primářka neurologie v nemocnici Sumy Central City Hospital na Ukrajině. Navzdory mnoha výzvám svědčí 7 ocenění Angels vynikajícího týmu doktorky Kucheriavenkové o jejich snaze dosahovat vynikajících výsledků, což vedlo k prudkému poklesu mediánu doby mezi přijetím a injekcí a vzestupné trajektorii, pokud jde o míru rekanalizace.

Vítězové a nominovaní za rok 2020 na ocenění Spirit of Excellence

V roce 2020 bylo nominováno 20 zdravotnických profesionálů z celé Evropy na ocenění Spirit of Excellence. Mezi navrženými bylo pochopitelně mnoho vynikajících neurologů, ale také záchranáři a dvě výjimečné sestry. Přečtěte si více

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2019

Mezi výjimečnými lidmi, které jsme v roce 2019 ocenili, byli i pacient a jeho žena, kteří nás inspirovali a připoměli nám, za co bojujeme. Přečtěte si více

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2018

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2018 ukázali, jak náš projekt vyrostl: Tito hrdinové bez převleku pocházeli ze Slovenska, Rumunska, Itálie, Španělska a Ukrajiny. Přečtěte si více

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2017

Ocenění Spirit of Excellence se uděluje od roku 2017 váženým členům komunity Angels za mimořádný přínos k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Přečtěte si více