Ocenění ESO Spirit of Excellence

Během živého vystoupení na konferenci ESOC 2021 byli vyhlášeni vítězové ocenění Spirit of Excellence 2021. Podívejte se na video nebo sjeďte dolů a seznamte se s vítězi a nominovanými, kteří byli oceněni za svůj závazek k vynikající péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a za svůj mimořádný přínos ke zvýšení úrovně léčby ve svých nemocnicích a komunitách. 

ocenění spirit of excellence

VÍTĚZOVÉ A NOMINOVANÍ ZA ROK 2022 NA OCENĚNÍ SPIRIT OF EXCELLENCE

ROSSEN KALPACHKI
ROSSEN KALPACHKI

Nemocnice UMHAT St. Anna, kde profesor Kalpachki vede neurologickou kliniku, je nejúspěšnější bulharskou nemocnicí, šestinásobným držitelem diamantového ocenění a předním poskytovatelem trombolýzy a poskytla školení 22 nemocnicím, z nichž mnohé začaly poskytovat péči díky vedení prof. Kalpachkiho.

PETR JAŠŠO
PETR JAŠŠO

Jako vedoucí vzdělávání pro Moravskoslezský kraj v Ostravě, Česká republika byl tento inovátor a průkopník ZZS prvním členem EMS v řídícím výboru Angels ve své zemi. Mezi jeho příspěvky k péči o cévní mozkovou příhodu patří role při zakládání centra ASLS a udílení cen EMS Angels.

ANGELA KONZE
ANGELA KONZE

Dr. Konze, radioložka z nemocnice Ospedale Santa Maria Nuova ve Firenze v Itálii, se zasloužil o vytvoření partnerství s Angels, které vedlo ke zkrácení doby ošetření na 35 minut a prvnímu italskému diamantovému ocenění ESO Angels. Její inovativní a obětavá práce má velký vliv v regionu středního Toskánska.

Prof Stanislav Groppa
STANISLAV GROPPA

Prof. Groppa je specialistou na neurologii na Státní lékařské a farmaceutické univerzitě Nicolae Testemitanu a členem Akademie věd Moldavska. Je lídrem v modernizaci iktové péče ve své zemi a hraje klíčovou roli v programu péče o CMP ve východní Evropě, ESO EAST.

Francisco Moniche Alvarez
FRANCISCO MONICHE ÀLVAREZ

Prof. Moniche, neurolog z univerzitní nemocnice Virgen del Rocío v Seville, se aktivně podílí na rozvoji iktové sítě v Andalusii a po celém Španělsku. Je příkladem a průkopníkem, jehož příspěvky zahrnují vývoj systému řízení kvality pro telestroke v regionu.

Rita Marino
RITA MARINO

Oddaná a zkušená zdravotní sestra Rita pomohla navrhnout cestu cévní mozkové příhody, která přinesla výjimečný pokrok a výsledky v nemocnici Ospedale Santa Maria Nuova ve Firenze v Itálii. Její příspěvek ke školení s důrazem na multidisciplinární týmovou práci má dopad na péči o cévní mozkovou příhodu i mimo její vlastní nemocnici.

Ana Claudia
ANA CLÁUDIA FIGUEIRA DA SILVA

Interní specialistka MUDr. Ana Cláudia využívá týmovou práci k dosažení nejlepších možných výsledků pro pacienty v nemocnici Litoral Alentejano v Portugalsku. Intenzivně pracuje s pacienty, aby podpořila jejich zotavení, a podporuje svůj tým prostřednictvím školení, motivace a vytváření příležitostí pro sdílení znalostí.

LILIANA CUREA
LILIANA CUREA

Jako prezidentka ALIA, první rumunské organizace pacientů s CMP, přináší Liliana své vzdělání a žurnalistiku k vytváření veřejného povědomí o CMP. Je nadšenou podporovatelkou kampaně FAST Heroes, a jejím přispěním získal projekt podporu ministerstev školství a zdravotnictví.

VLADIMÍRA TATARKOVÁ
VLADIMÍRA TATARKOVÁ

Fyzioterapeutka Nemocnice v Liptovském Mikuláši na Slovensku Vladimíra se věnuje zlepšování péče o cévní mozkové příhody při časné rehabilitaci pacientů. Je působivou řečnicí, která se zabývala tématy polohování, stimulace a rehabilitace v prezentacích pro více než 1000 sester. Překážky překonává s vynalézavostí a vždy staví pacienta na první místo.

Natalia Perez
NATALIA PEREZ DE LA OSSA a MERCÈ SALVAT

Partnerství mezi neurologem a sestrou (také Catalan Stroke Steering Committee) je základem rozvoje iktové sítě v Katalánsku, včetně vysoce funkčního systému telestroke. Vliv Dr. Perezeové se rozšiřuje po celém Španělsku, zatímco člen organizace SEDENE, Mercé Salvat, je propagátorem a realizátorem vedoucí role sester při péči o CMP.

VERONICA HIDALGO BENITEZ
VERONICA HIDALGO BENITEZ

Sestra na iktové jednotce v nemocnici del Mar de Barcelona ve Španělsku Veronica Hidalgo vyvinula činnosti na podporu hodnocení nálady pacientů s akutní CMP. Aktivně se podílí na hodnocení standardů kvality ošetřovatelské péče na iktových jednotkách.

Maria del Mar Castellanos
MARÍA DEL MAR CASTELLANOS RODRIGO

Vedoucí neurologického oddělení Fakultní nemocnice v La Coruña, Dr. Mar Castellanos, je také zodpovědná za koordinaci a rozvoj Plánu cévních mozkových příhod v Galicii a je hlavním propagátorem národního registru cévních mozkových příhod za účelem dosažení standardizace v celé zemi.

Vítězové a nominovaní za rok 2021 na ocenění Spirit of Excellence

Během živého vystoupení na konferenci ESOC 2021 byli vyhlášeni vítězové ocenění Spirit of Excellence 2021. Podívejte se na video nebo sjeďte dolů a seznamte se s vítězi a nominovanými, kteří byli oceněni za svůj závazek k vynikající péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou a za svůj mimořádný přínos ke zvýšení úrovně léčby ve svých nemocnicích a komunitách. Přečtěte si více

Vítězové a nominovaní za rok 2020 na ocenění Spirit of Excellence

V roce 2020 bylo nominováno 20 zdravotnických profesionálů z celé Evropy na ocenění Spirit of Excellence. Mezi navrženými bylo pochopitelně mnoho vynikajících neurologů, ale také záchranáři a dvě výjimečné sestry. Přečtěte si více

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2019

Mezi výjimečnými lidmi, které jsme v roce 2019 ocenili, byli i pacient a jeho žena, kteří nás inspirovali a připoměli nám, za co bojujeme. Přečtěte si více

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2018

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2018 ukázali, jak náš projekt vyrostl: Tito hrdinové bez převleku pocházeli ze Slovenska, Rumunska, Itálie, Španělska a Ukrajiny. Přečtěte si více

Vítězové ocenění Spirit of Excellence za rok 2017

Ocenění Spirit of Excellence se uděluje od roku 2017 váženým členům komunity Angels za mimořádný přínos k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Přečtěte si více

Síň cti

Iniciativa Angels je hrdá, že může vzdát poctu vítězům ocenění ESO a WSO Angels a vítězům ocenění ZZS Angels a ocenění Spirit of Excellence.