Řídicí komise

Světová organizace pro mozkové příhody
Austrálie
Jihoafrická republika
Světová organizace pro mozkové příhody
Evropská organizace pro mozkové příhody