PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPU

Společnost Boehringer Ingelheim se zavázala vytvořit webové stránky přístupné co možná nejširšímu publiku bez ohledu na používané technologie či dovednosti. Aktivně se snažíme zvýšit přístupnost a využitelnost našich webových stránek. V rámci této činnosti dodržujeme mnohé standardy a doporučení. Tato doporučení vysvětlují, jak lépe zpřístupnit webové stránky osobám s handicapem. Díky dodržování těchto doporučení budou webové stránky uživatelsky přátelštější pro všechny. Trvale hledáme řešení, která učiní všechny části stránek stejně dostupné.