OCHRANA ÚDAJŮ

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak společnost Boehringer Ingelheim International GmbH (dále jen „společnost Boehringer Ingelheim“, „my“, „nám“) zpracovává osobní údaje, jaké osobní údaje to jsou a pro jaké účely. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů v každém případě probíhá výlučně v souladu s platnými zákony (tj. obecným nařízením o ochraně údajů, dále jen „GDPR“).
 
Kontaktní formulář nebo jiné požadavky
Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom vám na této webové stránce poskytli sjednané nebo požadované služby:
- když se zaregistrujete a přihlásíte;
- když se zúčastníte školicích kurzů nebo akcí;
- když nám zašlete dotazy ohledně produktů nebo možné nežádoucí příhody.
 
Přihlašovací údaje

  1. Přihlašovací údaje a technické soubory cookie
 
Při používání webových stránek budou některé údaje, včetně údajů odeslaných z vašeho prohlížeče (např. IP adresa, soubory cookie, odkazující webové stránky, čas a datum, prohlížený obsah) dočasně uchovány. Tyto údaje používáme k tomu, abyste mohli využít naše webové stránky a v případě potřeby přezkoumat a uplatňovat naše práva a práva třetích stran v případě škody nebo porušení právních předpisů, našich podmínek použití a práv třetích stran.
 
Používáme soubory cookie a podobné technologie, jako jsou pixelové značky, webové majáky a čisté soubory GIF (dále jen „soubory cookie“). Soubory cookie používáme z technických důvodů, jako je obnovení relace uživatele při přihlášení, pokud byla předchozí relace přerušena kvůli nečinnosti. Tyto soubory cookie se nepoužívají k analýze používání našich webových stránek.
 
  1. Analytické soubory cookie

 
Google Analytics
Tyto webové stránky používají Google Analytics, nástroje k analýze webových stránek od společnosti Google, Inc. („Google“). Google Analytics využívá soubory cookie k analýze, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky. Pokud se však nacházíte v EU nebo Evropském hospodářském prostoru, bude vaše IP adresa před odesláním do USA zkrácena společností Google. Jen ve výjimečných případech bude na server Google ve Spojených státech amerických odeslána vaše celá adresa, která bude zkrácena až poté. Společnost Google sama potvrdila dodržování rámce ochrany soukromí ujednaného mezi EU a USA. Společnost Google tyto informace jménem společnosti Boehringer Ingelheim použije pro účely sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a poskytování dalších služeb týkajících se aktivity na webových stránkách a využívání Internetu. IP adresa odeslaná z vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nebude propojena s žádnými jinými údaji, které má Google k dispozici.
 
Můžete zabránit tomu, aby data (včetně vaší IP adresy) generovaná soubory cookie byla přeposlána na Google, pokud si stáhnete a nainstalujete tento plugin pro prohlížeč: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs
 
Převod údajů třetím stranám
Můžeme sdílet osobní informace s třetími stranami.
1. Oznamovací povinnosti vůči kontrolním orgánům a prosazování práv
Jako farmaceutická společnost podléháme specifickým předpisům, jako je farmakovigilance. Některé z těchto zákonů vyžadují, abychom zasílali vaše zprávy kontrolním orgánům nebo jiným orgánům na celém světě (včetně zemí, které mohou mít odlišnou úroveň ochrany osobních údajů než EU). Osobní údaje poskytujeme orgánům pouze tehdy, pokud jsme tak povinni učinit ze zákona.
 
Abychom ochránili naše práva nebo práva třetích stran, můžeme také zveřejňovat údaje držitelům práv, konzultantům a orgánům v souladu s právními předpisy.
 
2. Poskytovatel služeb
Využíváme poskytovatele služeb, aby zpracovávali vaše osobní údaje pro účely popsané v těchto informacích o ochraně osobních údajů. Tito poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje pouze v našem zastoupení v souladu s našimi pokyny a pod naší kontrolou ve shodě s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.
 
Jedním z těchto poskytovatelů služeb je společnost Google Analytics: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, poskytovatel datových a webových analytických služeb.
 
3. Skupina společností Boehringer Ingelheim
Jako součást globální skupiny společností zapojujeme další společnosti Boehringer Ingelheim, které nás podporují při zpracování dat. Tyto společnosti ve skupině zpracovávají údaje výhradně pro účely uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
 
4. Přenos údajů k příjemcům mimo EU
Někteří z těchto poskytovatelů služeb a společností zpracovávají osobní údaje mimo EU. V těchto případech zajišťujeme přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů v souladu s evropským právem (obvykle prostřednictvím standardních smluvních ustanovení EU zveřejněných Evropskou komisí).   
 
Výmaz údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme tak dlouho, jak je pro účely zpracování nutné, což je především poskytování našich služeb, které požadujete. Znamená to například, že vám zasíláme informační bulletiny tak dlouho, dokud nezrušíte předplatné, nebo uchováváme údaje o vašem uživatelském účtu (přihlašovací jméno, profese, jméno atd.) tak dlouho, dokud u nás máte uživatelský účet.
 
Osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je potřeba pro konkrétní obchodní účely nebo pro účely, pro které byly shromážděny. Pokud odvoláte svůj souhlas, smažete uživatelské účty nebo vznesete námitky proti zpracování osobních údajů, odstraníme shromážděné osobní údaje včas.
 
V některých případech jsme povinni uchovávat osobní údaje v souladu se zákonnými lhůtami (např. v rámci farmakovigilance). V takovém případě zajistíme, že se vaše osobní údaje budou používat pouze pro splnění závazků souvisejících s uchováním a nikoli pro jiné účely.
 
 
Vaše práva
Můžete si vyžádat informace o tom, jaké osobní údaje uchováváme. Pokud jste poskytli osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu, máte právo obdržet tyto osobní údaje v běžném a strojově čitelném formátu.
 
V odůvodněných případech můžete také požádat o výmaz, opravu nebo omezení zpracování svých osobních údajů. Pokud se vaše osobní údaje převádějí do země mimo EU, která neposkytuje odpovídající ochranu, můžete požádat o kopii smlouvy, která odpovídající ochranu osobních údajů zajišťuje.
 
Pokud jste poskytli souhlas s používáním osobních údajů, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat s účinkem do budoucna.
 
Pokud používáme osobní údaje na základě vyváženosti zájmů, můžete proti takovému použití vašich dat vznést námitku. V takovém případě nebudeme vaše údaje používat, pokud nebudou naše zájmy převažovat. Můžete podat námitku proti použití osobních údajů pro účely přímého marketingu, např. příjem poštovních zásilek, a to kdykoli bez dalšího zdůvodnění. 
 
Kontaktní údaje
Máte-li jakékoli dotazy ohledně používání osobních údajů, tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo byste chtěli uplatnit svá práva, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese https://www.angels-initiative.com/content/privacy-policy nebo můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů přímo:
 
Boehringer Ingelheim International GmbH
- Pověřenec pro ochranu údajů –
Binger Straße 173
D-55216 Ingelheim am Rhein
Německo
E-mail: datenschutz@boehringer-ingelheim.com
 
Navíc, a v případě obav, můžete také kontaktovat příslušný úřad pro ochranu údajů: Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, poststelle@datenschutz.rlp.de.
 
Prohlášení o ochraně osobních údajů ke dni: 23. května 2018
 
 
Informace o autorských právech
©2018 Boehringer Ingelheim International GmbH. Všechna práva vyhrazena.