Přejít k hlavnímu obsahu
Evropa

Ocenění ZZS | Championing The Providers Of Pre-Hospital Care

Raising morale raises the game, is the principle that drives the inaugural EMS Angels Awards.
Angels team 9. srpna 2021

The EMS Angels Awards criteria are are more than a tool for evaluating and rewarding performance. They will also serve as a checklist for providers of pre-hospital stroke care and help identify opportunities for intervention and improvement.

" "

Štafetový závod je jednou z nejvíce elektrizujících událostí v atletice, strhující ukázkou týmové práce a koordinace. Přináší podívanou na individuální sport, který se proměňuje v týmový sport, přičemž každý běžec podává výkony na vrcholu svých sil, aby dosáhl společného cíle.

Stejně tak rychle, jako první běžec musí být stabilní a spolehlivý startér – nakonec celý výsledek závodu bude záviset na jeho schopnosti vyrazit co nejrychleji ze značky.

V závodě o dosažení nejlepších výsledků u pacientů s cévní mozkovou příhodou je záchranná zdravotní služba (ZZS) tím, kdo běží první úsek, přičemž každá získaná sekunda zlepšuje výhled pro zbytek týmu. Jako uznání jejich zásadní role a jako podnět ke zlepšení výkonu si nyní ocenění ZZS Angels klade za cíl poskytnout poskytovatelům přednemocniční péče o mozkové příhody místo na stupních vítězů.

Tímto novým oceněním se iniciativa Angels snaží zopakovat pozitivní dopad, který mají ceny ESO Angels na kvalitu nemocniční péče o mozkové příhody. Od svého založení v roce 2017 pomáhá program ocenění Angels zavést kulturu nepřetržitého sledování kvality na specializovaných iktových jednotkách, přičemž kritéria pro udělování fungují jako soubor klíčových ukazatelů výkonnosti pro iktové týmy.

Kritéria ocenění ZZS jsou více než jen nástroj pro hodnocení a odměňování výkonu. Budou rovněž sloužit jako kontrolní seznam pro poskytovatele přednemocniční péče o cévní mozkovou příhodu a pomohou identifikovat příležitosti pro intervenci a zlepšení.  

Jsou srovnávacím testem pro lepší péči

Porovnání začíná, když ZZS posoudí svou vlastní způsobilost k účasti v programu ocenění.   Aby mohli být zvažováni pro udělení ceny, musí nejprve splnit soubor kritérií, která zahrnují zavedení protokolu pro cévní mozkové příhody, používání specifických škál CMP k hodnocení pacientů a shromažďování a zaznamenávání relevantních údajů o výkonu s ohledem na alespoň 30 po sobě jdoucích pacientů s cévní mozkovou příhodou v daném čtvrtletí.

Stejně jako v případě nemocničních cen se ceny ZZS udělují na třech úrovních (zlatá, platinová a diamantová) na základě výkonu ZZS podle pěti kritérií úrovně udělení. Aby se kvalifikovaly pro diamantový status, musí například údaje prokázat, že tým dosáhl medián času na místě do 20 minut, a že nejméně v 95 % případů předem informoval nemocnici, dále přivezl pacienta do nemocnice vybavení na CMP a zaznamenal podrobnosti o lécích pacienta a době nástupu.

I když je CMP hlavní příčinou úmrtí a invalidity na celém světě, pacienti s CMP tvoří relativně malé procento mimořádných událostí, s nimiž se může tým ZZS v průběhu své práce setkat, říká spoluzakladatel iniciativy Angels a vedoucí projektu Jan van der Merwe. V důsledku toho mohou být zavedeny protokoly pro CMP, aniž by byly nutně nejdůležitější. Kritéria pro udělování cen zaměřují pozornost na klíčové složky přednemocniční iktové péče a činí sběr dat nedílnou součástí péče, čímž vytvářejí nezbytné podmínky pro sledování kvality.

Účelem cen je v konečném důsledku zajistit, aby byl maximální počet pacientů s cévní mozkovou příhodou správně posouzen, adekvátně podporován a rychle distribuován do příslušného iktového centra, kde jsou předem informované iktové týmy připraveny splnit jejich léčebné potřeby.

" "

Zvyšování morálky zvyšuje kvalitu

Zvyšování morálky služeb ZZS bylo zřídkakdy naléhavější nebo důležitější, říká doktor Nicolas Riera, pohotovostní lékař z Madridu ve Španělsku. Doktor Riera je koordinátorem iktových kódů na madridské lékařské pohotovostní službě SUMMA 112 a jeho ordinací je každý den sanitka s vysoce kvalitním vybavením pro podporu života nebo lékařská helikoptéra.

Madrid byl v epicentru pandemie v těžce zasaženém Španělsku, kde koronavirus nakazil více než 3,5 milionu lidí a vyžádal si více než 78 000 životů, narušení zdravotnických služeb a těžkou daň na zdravotnících v první linii.

„Motivace je nyní velmi důležitá,“ říká doktor Riera. „Týmy záchranářů potřebují něco nového, aby znovu nastartovaly své myšlení v kontextu probíhající pandemie.“

Uznání jejich úsilí v duchu přátelské soutěže mezi týmy je potenciálně účinný způsob, jak zvýšit morálku a odměnit zaměstnance ZZS za povznesení morálky na vyšší úroveň.

Nejde ale jen o motivaci, dodává Petr Jaššo, šéf vzdělávání ZZS v Ostravě v České republice, kde úmrtí na koronavirus na obyvatele patří k nejvyšším na světě. Ve spolupráci s regionálními neurology a iniciativou Angels organizuje pravidelná školení o léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou pro odborníky z oblasti ZZS a působí v řídícím výboru Angels v České republice. 

Péče o cévní mozkovou příhodu se v důsledku pandemie dostala pod silný tlak a řízení kvality je proto zásadní, říká Petr. „Pozitivní dopady nemocničních cen na kvalitu léčby v prostředí ZZS chybí,“ říká. „To je to, na co lidé ze ZZS čekali.“

Ještě více než oceňovat přednemocniční pečovatele CMP za výkonnosti v minulosti, by mělo ocenění pro ZZS zvýšit úroveň péče zvýrazněním slabých stránek, které lze řešit konkrétními cílenými akcemi.

„Ocenění nejsou za minulou práci, ale hlavně za budoucí práci, říká Petr.“ Jejich dopad bude měřen v „získaných minutách“ tím, že týmy ZZS budou moci správně diagnostikovat a převážet pacienty do správného iktového centra v rámci časového období s možností rekanalizace.“ 

" "

Kredit tam, kde je potřeba

V celé Evropě se kvalita přednemocniční péče o cévní mozkové příhody v jednotlivých zemích liší, říká Jan. V několika regionech služby ZZS nemají žádný protokol pro cévní mozkovou příhodu.

Ocenění pro ZZS nabízí skvělou příležitost identifikovat a vyplňovat tyto mezery tak, že poskytuje protokol a pomáhá s jeho implementací, a zároveň dává těmto týmům další důvod chtít změnit způsob, jakým dělají věci.“

Stejně jako u cen pro nemocnice nejsou ceny pro ZZS zaměřeny na národní poskytovatele služeb, ale místo toho se snaží odměnit regionální týmy.

„Je důležité ocenit lidi, kteří si uznání zaslouží,“ říká Jan.

V kontextu péče o cévní mozkovou příhodu znamená dobře fungující systém lepší výsledky u pacientů s cévní mozkovou příhodou a jejich rodiny, a menší počet úmrtí a více lidí, co po jsou po CMP schopni žít nezávislý a smysluplný život. Cílem ocenění pro ZZS je ocenit ty, kteří den co den vyrážejí ze startovních bloků, aby běželi tento závod.

 

 

More stories like this

Polsko

Stroke Nursing In Poland | Ewa Gadzińska’s Story

When writing about St. Łukasz Hospital in Bolesławiec, we became acquainted with head nurse Ewa Gadzińska who, in answer to our questions, wrote a moving tribute to the nurses on her team. Here is her story in full.
Indie

Saving The Brain | Delhi Hospital’s Story Of Hope And Success

The Institute of Human Behavior and Allied Sciences in Delhi, India, is a recognised centre of excellence that has won several Angels Awards. But its influence reaches beyond hospital walls, making a positive impact on stroke care throughout East Delhi.
Itálie

Stroke Care Improvement Master Class

Dr Claudio Baracchini founded the Stroke Unit at Padua University Hospital in 2011. He explains how, after engaging the new Hospital Administration with a critical review on stroke care and revising the stroke pathway in June 2022, this hospital achieved diamond status in the ESO Angels Awards.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software