Přehled k hyperakutní fázi

V hyperakutní fázi je třeba zaměřit se na rekanalizaci. Každou vteřinu, po kterou mozek pacienta trpí nedostatkem živin a kyslíku, se zvyšuje riziko invalidity a úmrtí. Žádná činnost, která s rekanalizací nesouvisí, by neměla v této fázi léčbu oddálit. Stejná časová tíseň se vztahuje i na hemoragické CMP.
 
Existují 4 zásadní faktory, které prokázaly snížení času do rekanalizace. Patří mezi ně: prenotifikace, převezení pacienta přímo na CT, podání léčby pacientovi v místnosti CT a využití testování v místě podání péče. Nástroje v tomto oddíle vám mají pomoci toho dosáhnout ve vaší nemocnici.

Zdravotní sestra u lůžka pacienta