SIMULACE HYPERAKUTNÍ FÁZE

Bylo prokázáno, že nemocnice používající školení pomocí simulací, známých také jako simulace na figuríně pacienta, dlouhodobě vykazují významně lepší výkonnost zkrácením času od přijetí do léčby.


Simulační školení se skládá ze dvou částí. Část 1: Iktový tým je v nemocnici přidělen k simulovanému pacientovi a požádán, aby pacienta přijal a léčil jako skutečného pacienta s CMP. Část 2: Nemocnice by měla zhodnotit první část a poznamenat si všechna zlepšení a změny, která mohou udělat pro optimalizaci postupu péče o pacienta a zkrácení doby od příjmu do léčby. Po vyhodnocení by měla nemocnice simulaci zopakovat a implementovat změny, které si poznamenali. 

Po provedení částí 1 a 2 by měla nemocnice určit, jaká zlepšení lze aplikovat na každodenní léčebný postup s cílem optimalizovat kvalitu péče o CMP. 

PREZENTACE SIMULACÍ

Prezentace simulací poslouží jako návod ke zlepšení s cílem optimalizovat jednotlivé kroky.

VIDEA S PREZENTACÍ SIMULACÍ

Stáhněte si tato videa a vložte je do prezentace simulací. Podpoříte tak diskuzi.

DOKUMENTY AKČNÍHO PLÁNU

Dokumenty akčního plánu používejte k zapisování zlepšení a nápravných opatření, která lze přijmout k optimalizaci jednotlivých kroků a zlepšení kvality péče o CMP ve vaší nemocnici.

PŘÍKLAD SIMULACE PÉČE

Podívejte se na tato videa – ukazují, jaký dopad by mohlo mít přijetí 4 klíčových opatření na snížení času od přijetí k podání léčby.