Přehled – záchranné služby

Při CMP nelze ztrácet čas. Akutní CMP je jedním z kritických stavů, pro něž je významná existence záchranné zdravotní služby. Poskytovatelé přednemocniční péče potřebují vzdělání, aby byli připraveni rychle identifikovat a vyšetřit oběti akutní CMP.

Nabízíme mnoho nástrojů, které vám pomohou rozšířit školení v přesné identifikaci a managementu urgentní situace pacienta s akutní CMP. 

Mezi cíle záchranné služby patří zvýšení % prenotifikací, zlepšení přesnosti pozitivní diagnózy FAST a zkrácení času od projevu příznaků do předání v nemocnici.

 

služby