PŘEHLED SNÍMKOVÁNÍ CT

Existuje velká variabilita při interpretaci snímků CT při akutní CMP. V tomto oddíle nabízíme více standardizovaný přístup k interpretaci snímků CT, což vede ke zlepšení rozhodování o léčbě.

snímkování ct