PŘEHLED K POSTAKUTNÍ FÁZI

Ke snížení mortality po CMP je třeba se v postakutní fázi (1–72 hodin po léčbě) zaměřit na prevenci následujících nejčastějších častých příčin úmrtí: srdeční smrt (včetně smrtelného IM, smrtelné arytmie a městnavého srdečního selhání), pneumonie, opakující se CMP, sepse a další.

Cílem postakutní fáze je zlepšit kvalitu a konzistentnost vyšetření po CMP a monitorace s využitím kontrolních seznamů pro období po CMP a seznamů k FeSS.


kontrolní seznam k postakutní fázi