Přejít k hlavnímu obsahu

Záchranná služba v České republice: zapojení a spolupráce

Česká republika

Profesionálové ze záchranných služeb jsou často prvními lidmi, kteří komunikují s pacientem, mají obrovskou odpovědnost za stanovení diagnózy, rozhodování o místě hospitalizace a předběžné informování nemocničního týmu. 

Simulační školení na CMP pro záchranné služby v Ústí nad Labem

Jejich činnosti jsou rozhodující při určování výsledku pacienta s cévní mozkovou příhodou; příslušné znalosti, standardizované protokoly a silná koordinace jsou klíčem k zajištění, aby záchranné služby dokázaly rychle a efektivně zvládat iktové pacienty. 

Petr Jaššo, koordinátor vzdělávání záchranných služeb v Moravskoslezském regionu, byl jedním z prvních lidí v zemi, který tento koncept nejen pochopil, ale také se rozhodl podle něj jednat. 

Od roku 2016 organizuje Petr Jaššo až tři regionální školení o léčbě iktových pacientů pro profesionály ze záchranných služeb. Každého školení se účastnilo 50–60 profesionálů ze záchranných služeb a dispečerů v regionu a bylo
vždy vedeno klíčovým neurologem, expertem ze záchranných služeb a konzultantem iniciativy Angels, z nichž každý uvedl svůj pohled na věc.  

 „Organizovaná školení pro záchranné služby nabídla jejich pracovníkům odlišné vnímání vzdělávání. Na základě struktury (spolupráce řečníků ze záchranných služeb, nemocničního a výzkumného prostředí) a interaktivní formy školení účastníci vnímají své přímé zapojení do inovace metodiky, procesů, a proto přistupují ke vzdělávání odlišně, což přímo vede k velmi odpovědnému přístupu k péči o CMP v terénu. Od roku 2016 jsme ve spolupráci s regionálními neurology a iniciativou Angels úspěšně vyškolili 350 profesionálů záchranných služeb, včetně dispečerů.“ – Petr Jaššo

Petr Jaššo, koordinátor vzdělávání týmů záchranné služby Moravskoslezského kraje, a Robert Havalda, konzultant iniciativy Angels v České republice
Petr Jaššo, koordinátor vzdělávání týmů záchranné služby Moravskoslezského kraje, a Robert Havalda, konzultant iniciativy Angels v České republice
 

ZZS tréninkŠkolení záchranných služeb v Moravskoslezském regionu

Kromě jejich vzdělávacího aspektu se tato pravidelná školení stala také dokonalou platformou pro diskusi a zkoumání nových možností optimalizace péče. Dnes jsou pracovníci záchranných služeb v tomto kraji vybaveni iPady se softwarem, který kombinuje geografické mapování s algoritmem FAST plus a doporučuje správnou nemocnici na základě aktuální polohy a pravděpodobnosti okluze velké cévy (LVO) u pacienta. 

„V roce 2016 bylo v Moravskoslezském kraji (1,2 milionu obyvatel) zavedeno nové třídění, které upravuje cestu pacienta s cévní mozkovou příhodou z modelu „naložit a odvést“ na model „mateřské lodi“, ve kterém profesionálové ze záchranných služeb identifikují potenciální riziko LVO u pacientů. Tato skutečnost vedla k nutnosti implementace kontinuálního vzdělávacího systému pro záchranné služby založeného na pravidelných webinářích, testování znalostí a sdílení zpětné vazby mezi iktovými centry a záchrannými službami ohledně špatně tříděných pacientů. Tato změna třídění významně ovlivnila dobu přepravy a vedla ke dvojnásobnému zvýšení počtu pacientů léčených mechanickou trombektomií.“ – MUDr. Michal Bar, přednosta neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava

„Srovnávali jsme účinnost péče o cévní mozkovou příhodu v období před implementací protokolu FAST plus a po prvním roce používání v Moravskoslezském kraji. Během tohoto období jsme pozorovali nárůst mechanických trombektomií (MT) o 61 % a snížení sekundárního převozu záchrannými službami o 40 %. Navíc jsme pozorovali zkrácení času od nástupu příznaků k příjmu o 43 minut (26 %) a zkrácení času od nástupu příznaků do zavedení jehly o 38 minut (40 %).“ – MUDr. Daniel Vaclavík, vedoucí neurologie ve Vítkovické nemocnici

První tabulka

EMS CZ 3

Implementace protokolu FAST plus měla tak dramatický dopad, že se nyní plánuje jeho zavedení na národní úrovni. Ostatní kraje se přidaly pravidelným pořádáním vlastních komplexních schůzek, do nichž byly zapojeny také jejich krajské záchranné služby, komplexní centra a iktové nemocnice.

Jedno z těchto regionálních komplexních setkání proběhlo poměrně nedávno pro dva úzce propojené regiony: Praha a Střední Čechy. Během setkání 26 vedoucích neurologie a iktových jednotek ze všech 12 krajských nemocnic byl vypracován akční plán na zlepšení přednemocniční péče o pacienty s CMP. Poté následovalo další setkání KOL s krajskými zástupci záchranných služeb pro Střední Čechy, na kterém byl akční plán dojednán, sladěn a odsouhlasen oběma stranami. 

Akční plán tvoří následující: 
•    implementace iktového protokolu FAST plus pro optimalizaci třídění,
•    strukturované předběžné oznámení neurologovi vyhrazeným telefonem,
•    plán alternativních center pro mechanické trombektomie, pokud je v běžné nemocnici nadměrná kapacita,
•    sekundární převozy,
•    seznam adresátů a komunikační kanál pro vzájemnou zpětnou vazbu, aby byla zachována kvalita protokolu,
•    vylepšení vzdělávacího programu pro profesionály ze záchranných služeb pomocí nástrojů webinářů.

 „Jedním z klíčových prvků v organizaci péče o cévní mozkovou příhodu je mít dobře zavedené kontrolní seznamy, které budou dodržovat záchranné služby i iktové nemocnice. V každodenní praxi však čelíme různým situacím, které přesahují tento rámec. Proto je zásadní organizovat osobní schůzky se všemi, kdo jsou zapojeni do iktové péče, jako jsou záchranné služby, aby bylo možné najít řešení těchto nestandardních situací. Tato setkání navíc umožňují vytvářet osobní pouta, která nám v budoucnu pomáhají efektivněji řešit problémy.“ – MUDr. Martin Šrámek, vedoucí komplexního iktového centra ve Vojenské fakultní nemocnici v Praze

Jedním z klíčových prvků v tomto pokroku bylo zapojení zástupců ze záchranných služeb do řídicí komise iniciativy Angels, ve kterém obvykle dominují lékaři. Když jsme Petra Jaššo poprvé pozvali na schůzku českého výboru, přinesl tak cennou perspektivu a osvěžující nápady, že všichni souhlasili, aby se stal oficiálním členem komise. 

Řídicí komise

Česká řídicí komise iniciativy Angels

Tento inkluzivní multidisciplinární přístup jim nejen pomohl přijít s inovativními řešeními pro pacienty s cévní mozkovou příhodou v zemi, ale rovněž otevřel vlivné dveře, což může přinést další významná zlepšení na národní úrovni. MUDr. Marek Slabý, prezident Národní asociace záchranných služeb, je nejnovějším přírůstkem do řídicí komise iniciativy Angels. Jeho přítomnost v této skupině znamená, že národní zdravotní služby a neurologická společnost jsou nyní schopny plně sladit své národní směrnice pro cévní mozkovou příhodu, a zajistit tak lepší a standardizovanou koordinaci mezi sanitkou a nemocnicemi.

 

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software