Přejít k hlavnímu obsahu

Od používání pera a papíru k trvalému odkazu

Španělsko

Nemocnice Universitario Santa Lucía se nachází v přístavním městě Cartagena na jihovýchodě Španělska a slouží přibližně 279 000 obyvatelům regionu Murcia. Poprvé se připojila ke komunitě Angels na začátku roku 2018 poté, co je oslovil konzultant Angels v rámci regionálního plánu.

V té době v nemocnici neměli k dispozici dostatek údajů ke stanovení skutečné účinnosti léčby pacientů s CMP a koordinace se zdravotnickou záchrannou službou v regionu byla extrémně omezená. Odhadli jsme, že čas od přijetí do podání injekce, je přibližně 60–70 minut, ale neexistovaly o tom žádné oficiální záznamy.

Oddělení neurologie pod vedením MUDr. Jose Antonio Pérez Vicentea, MUDr. Marie Dolores Ortegové a MUDr. Cristiny Sánchez Vizcaíno zahájilo své úsilí velmi jednoduchým, a přesto účinným krokem: u všech případů CMP začali zapisovat příslušné údaje do papírových záznamů.. Do dvou měsíců jsme shromáždili údaje od celkem 12 pacientů s rekanalizací.

Obrovská změna byla zaznamenána již jen zapisováním a analýzou údajů za dva po sobě jdoucí měsíce. Nemocnici se podařilo snížit průměrný čas od přijetí do CT na 21 minutu a průměrný čas od přijetí do podání injekce na 43 minuty.

S těmito údaji jako výchozím stavem jsme v nemocnici vytvořili multidisciplinární pracovní skupinu zahrnující záchranné složky, urgentní příjem, radiologii, neurologii a také zdravotní sestry z iktové jednotky a urgentního příjmu. Rychle jsme se shodli, že stále existuje prostor ke zlepšení postupu péče o pacienta s CMP a rozhodli jsme se zavést 4 klíčová opatření navržená Iniciativou Angels – prenotifikace, převoz přímo na CT, léčba na CT a prioritní zpracování krevních vzorků. 

Dalším krokem bylo provést simulaci kódu CMP společně se zdravotnickou záchrannou službou, což nám umožnilo přezkoumat stávající protokol, optimalizovat prioritní činnosti s multidisciplinárním týmem a nakonec navrhnout nový protokol pro CMP přizpůsobený pro tuto nemocnici. Kromě toho byl v iktových nemocnicích v regionu zaveden elektronický regionální iktový registr, který skupině nemocnic poskytuje všechny informace týkající se pacientů s CMP.

Nemocnice Universitario Santa Lucía, Cartagena, Murcia

Klíčová otázka zní: jak všechny tyto změny ovlivnily kvalitu léčby CMP?

Naštěstí pro nás se nemocnice také zapojila do španělské národní studie ATALAIA sledování kvality léčby CMP. Během šesti měsíců studie zadala celkem 34 pacientů s rekanalizací a jejich data jsou prostě působivá!

Údaje o zavedení Helsinského modelu
Činnosti Helsinského modelu Celkem 34 pacientů
Přeprava zdravotnickou záchrannou službou 85 % (28)
Prenotifikace zdravotnickou záchrannou službou 64 % (18)
Vlastní prostředky pacientů 15 % (5)
Neurologie čeká na pacienta 88 % (16)
Přímo na CT 81 % (13)
Léčba na CT 58 % (19)
Prioritní zpracování krevních vzorků 97 % (32)

Jak je uvedeno v tabulce výše, u téměř dvou třetin pacientů, které přivezla sanitka, přijala nemocnice prenotifikaci od zdravotnické záchranné služby – jasná indikace, že naše školení a simulace byly účinné.

Toto časné oznámení spustilo dominový efekt, protože každý v multidisciplinárním týmu tak získal čas, aby mohl splnit své úkoly při přípravě na příjezd pacienta, jako je zaznamenání do systému, zajištění připraveného snímkovacího zařízení a dokonce čekání na pacienta u příjezdu. Během této studie byli čtyři z pěti pacientů, kteří byli přivezeni na základě prenotifikace zdravotnické záchranné služby, převezeni přímo na CT.

Aktuální čas od přijetí k podání injekce v nemocnici: 31,5 min ; Od přijetí k pořízení snímků: 20 min


Postupy rekanalizace: 70,6 % rtPA; 29,4 % i.v. + trombektomie

Výsledky jsou o to působivější, neboť dokládají, že nemocnice Universitario Santa Lucía dokázala zkrátit dobu od přijetí do podání injekce z průměrných 60–70 minut na pouhých 31,5 minutyjen v průběhu několika měsíců, a tím se dostala na páté místo ze 43 nemocnic, které se zúčastnily studie ATALAIA. Přesto se tým stále snaží zlepšit, aby dosáhl průměrného času od přijetí do podání injekce 20 minut, jak to ukazuje Helsinský model.

Se zkrácením doby léčby na polovinu si lze snadno představit, kolik dalších pacientů bude opouštět tuto nemocnici s nedotčeným životem a bez trvalého postižení, kolik dalších úsměvů a cenných okamžiků to přinese jejich blízkým.

Iktový tým nemocnice Universitario Santa Lucía ukázal, že toho lze dosáhnout v relativně krátkém čase, a to s využitím volně dostupných informací a zdrojů, jako jsou ty, které poskytuje Iniciativa Angels. Jak by však mohl tým dosvědčit, skutečný klíč k jejich pokroku jednoduše spočívá v motivaci zajistit pro pacienty nejlepší péči.

Tento vynikající tým proměnil původně manuální monitorování kvality pomocí tužky a papíru v odkaz, na němž jsme se hrdě podíleli. S tím, jak se těšíme na budoucí průlomové změny, zároveň doufáme, že tento tým může i nadále býti vzorem pro zbytek komunity Angels.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software