Přejít k hlavnímu obsahu
Mexiko
Angels Blog

Island Style | Stroke Care Training In The Caribbean

Angels consultants set in motion a chain of knowledge sharing among stroke care providers from five island nations.
Angels team 19. září 2021

Making landfall via Zoom, Angels consultants from Mexico journeyed to the Caribbean to offer training in stroke care to a multi-disciplinary group of healthcare providers (HCPs) who would afterwards return to their hospitals to share the learnings with their teams.

" "

Vzhledem k tomu, že Covid-19 během roku 2020 uzavřel hranice a uzamknul kanceláře, některé z nejexotičtějších destinací světa oznámily plány na přivítání nové kohorty vzdálených pracovníků u svých břehů. Zatímco generace cestovatelů s notebooky uvažovala, že přečká pandemii na tropické pláži někde v Karibiku, pět ostrovů v regionu se připravovalo na přivítání návštěvníků na jiné misi.

Malá skupina konzultantů Angels z nedalekého Mexika se chystala přistát přes Zoom. Jejich účel? Nabídnout školení o CMP péči multidisciplinární skupině poskytovatelů zdravotní péče (HCP), kteří se poté vrátí do svých nemocnic, aby sdíleli poznatky se svými týmy.

Toto školení školitelů (Train-the-Trainer) vzniklo jako výsledek pozvání, které iniciativě Angels vydala organizace Mission Thrombectomy 2020, vysvětluje vedoucí mexického týmu Armando Sanchez. MT2020 je globální koalice pod záštitou Společnosti vaskulární a intervenční neuroradiologie v USA. Jejich posláním je urychlit přístup k mechanické trombektomii pro léčbu cévní mozkové příhody způsobené okluzí velkých cév.

S vysokým výskytem postižení a úmrtí související s CMP a jen 14 nemocnicemi připravenými na CMP v celém regionu, má CMP péče ve většině zemí Karibiku mnoho prostoru ke zlepšování. Ale s certifikací WSO centra CMP pro všech 14 nemocnic jako konečným cílem, cesta začíná správnou identifikací CMP, přesnou interpretací CT snímků, optimálním terapeutickým rozhodováním a odvahou léčit.

V březnu a červenci 2021 konzultanti Angels Cecilia Gonzalez a Ulises Gloria z Mexika poskytli školení o čtyřech fázích péče o cévní mozkovou příhodu více než 85 neurologům, lékařům na pohotovosti a zdravotním sestrám z nemocnic s kapacitou pro provádění trombolýzy. Náplň hyperakutní fáze zahrnovalo workshop o neurozobrazovacích metodách vedený Armandem, přičemž workshopy Body Interact a WOW CT Imaging poskytly účastníkům příležitost vyzkoušet si a zdokonalit své dovednosti v oblasti rozhodování v interaktivním prostředí poslední den.  

" "

První kolo školení proběhlo v angličtině a v březnu se ho zúčastnilo 25 zdravotnických pracovníků z Bermud, Jamajky a Trinidadu. V červenci bylo na řadě více než 60 jejich španělsky mluvících kolegů z Portorika a Dominikánské republiky, kteří absolvovali školení, aby ho následně replikovali ve svých vlastních nemocnicích.

Ze školení vyplynuly dva klíčové poznatky, říká Armando, a sice, že zahájení a optimalizace léčby CMP především vyžaduje organizaci a dispozice k léčbě. „Uvědomili si, že to není tak těžké.“ Stačí se zorganizovat a mít trochu vůle.“

" "

V návaznosti na školení využilo asi 300 zdravotnických pracovníků z regionu možnost se zaregistrovat na stránkách Angels a těžit z e-learningových programů, jako je certifikační kurz pro zdravotní sestry a ASLS. Kromě toho, v drtivé většině pozitivní zpětná vazba od obou účastníků a MT2020 zástupců, kteří se zúčastnili relace znamená, že byly položeny základy pro budoucí spolupráci mezi iniciativou Angels a poskytovateli zdravotní péče o CMP na jednom z nejkrásnějších míst na Zemi.

 

More stories like this

Vietnam

Connecting & Collaborating To Save Lives

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Evropa

The Angels Initiative Welcomes You To ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egypt

Knowledge-Sharing Grows The Stroke Network in Egypt

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software