Přejít k hlavnímu obsahu

Nenahraditelnost sester

Česká republika

Představte si, že pacient s CMP je přijat do nemocnice, podstoupí všechna potřebná vyšetření a je úspěšně léčen rekanalizační terapií. Všichni členové týmu cítí spokojenost s dosaženým výsledkem.

Nyní si ale představte, že vše přijde vniveč, protože se u pacienta následně neprovedlo vyšetření polykání. Různou formou dysfagie a polykacími potížemi trpí až 70 % pacientů s CMP Pacient přijímá stravu jako jiní pacienti, aspiruje, vyvíjí se pneumonie a o měsíc později doma zemře.

Organizovaná forma péče na specializované iktové jednotce byla jedna z prvních věcí, u které bylo prokázáno, že zlepšuje výsledky pacientů s CMP, a to zejména díky činnostem prováděnými sestrami.

Jedna z prvních nemocnic, které se účastnily multidisciplinárního Projektu kvality péče o pacienty s akutní CMP (Quality in Acute Stroke Care Project, QASC Europe) vedeného zdravotními sestrami, jenž se zaměřuje na implementaci klinických protokolů pro horečku, glukózu a polykání (Fever, Sugar, Swallow: FeSS) byla Fakultní nemocnice Motol. Nemocnice zjistila, že prováděla screeningové vyšetření pro polykání u méně než 10 % pacientů během prvních 24 hodin. Po vstupu nemocnice do projektu QASC a zavedení protokolů FeSS se toto číslo zvýšilo na téměř 100 %! Úroveň implementace protokolů pro horečku se zlepšila z přibližně 45 % na téměř 60 % a implementace protokolu pro glykemii se zlepšila z přibližně 65 % na více než 95%.
 

 
Dnes patří Česká Republika s 11 zařazenými nemocnicemi v projektu QASC v Europě k jedné z nejvíce zastoupených zemí a pokud by i zbylé nemocnice dosáhly podobných výsledků těm, které byly dosaženy Fakultní nemocnicí Motol, mnoho pacientů s CMP může očekávat zvýšený benefit pro život díky zkvalitněné sesterské péči.

„Dříve jsme nepovažovali léčbu glykémie, horečky a polykání za tak zásadní. Projekt QASC nám pomohl implementovat protokoly pro kontrolu těchto životně důležitých funkcí a nyní mají naši pacienti mnohem větší šanci vrátit se do normálního života se sníženým postižením. To vše na základě pouhého přidání jednoduchých procesů do naší běžné ošetřovatelské péče,“ uvedly Petra Pöschlová (vlevo), staniční sestra iktové jednotky v Nemocnici Chomutov, a Jana Pospíchalová (vpravo), vedoucí sestra projektu QASC v této nemocnici.

Náš konzultant Angels pro Českou Republiku Robert Havalda inspirován výsledky, které dokáže přinést práce zdravotních sester, dedikoval spoustu času zdravotním sestrám, aby rozšířil jejich znalosti a zvýšil jejich motivaci pro další vzdělávání. Úzkou spoluprací s Českou cerebrovaskulární společností a s podporou Terezy Koláčné, staniční sestry komplexního iktového centra Fakultní nemocnice Motol a vítězky ocenění Spirit of Excellence 2019, jsme v červnu 2019 zorganizovali vůbec první kongres pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP v České republice. Maximální kapacita kongresu činila 80 míst a byla naplněna během několika týdnů od spuštění registrace sestrami z téměř všech center České republiky. 

První část programu kongresu byla věnována CMP obecně: přednemocniční péče z pohledu ZZS, postupy v nemocnici, léčba a struktura iktové sítě v České republice, prezentovaná neurology a zdravotnickými pracovníky z Angels Steering Committee.

Druhá část byla věnována zejména práci zdravotních sester a hlavní témata zahrnovala: ošetřovatelskou práci na specializované iktové jednotce, podávání léčby, dysfagii, afázii, rehabilitaci a mnohé jiné. Kromě toho zdravotní sestry prezentovaly svá specializovaná iktová centra a postup péče o pacienty s CMP v nemocnicích, což přispělo k bohaté diskuzi ohledně rozdílů v procesech poskytované péče. Sestry následně mohly klást otázky a podělit se s kolegyněmi o vlastní zkušenosti.

Po celou dobu akce bylo cítit hmatatelnou atmosféru, která nakonec dala vznik novému společenství, kde si zdravotní sestry z celé země vyměňovaly kontakty, aby zůstaly ve spojení.

- Tereza Koláčná prohlásila: „Kongres výrazně změnil můj pohled na roli ošetřovatelského personálu v péči o pacienta s CMP. Jsem si více vědoma nenahraditelnosti sestry ve zdravotnickém systému a nutnosti spolupráce s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky. Jsem velmi ráda, že jsem měla možnost poznat své kolegyně sestry z většiny nemocnic v České republice.“

Třetí hlavní aktivitou zaměřenou pro zdravotní sestry je online certifikační kurz Angels pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP. Kurz byl zahájen v roce 2018, nyní je k dispozici ve 13 jazycích a poskytl více než 6 000 zdravotním sestrám po celém světě důležité znalosti o praktické péči pro pacienty s CMP. Kurz je koncipován k samostudiu a zahrnuje 20 modulů a souvisejících testů, které se zabývají všemi aspekty péče o pacienta s CMP. Kurz úspěšně absolvovalo téměř 150 sester z 19 nemocnic v České republice a jejich počet se stále zvyšuje.  V současné době drží Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem rekord v nejvyšším počtu certifikovaných sester v České republice, přičemž kurz absolvovalo již 36 sester.

MUDr. Ing David Černík, PhD., vedoucí komplexního iktového centra, certifikaci označil za klíčový faktor při zkrácení doby léčby téměř o polovinu. „Nejvýznamnějším přínosem pro péči o pacienta bylo zkrácení průměrného času od přijetí do podání injekce z 27 na 15 minut. Toho by se určitě nedosáhlo bez kvalitní práce vysoce vzdělaných zdravotních sester pečujících o pacienty s CMP,“ prohlásil.

Péče opacienty s CMP vyžaduje multioborovou spolupráci, proto upřímně věříme, že optimální péči lze zajistit pouze tehdy, pokud všechny zúčastněné strany, včetně ZZS a zdravotních sester, budou mít vysokou úroveň motivace, znalostí a smysl pro týmovou práci. Jsme velmi hrdí na to, že zdravotní sestry v České republice postupně vytvářejí svou vlastní komunitu, která dala vzniknout první řídicí komise zdravotních sester v Evropě pod názvem Angels Nurse Steering Committee. Pozitivní vliv sester se po celé České republice šíří rychle a naší úlohou je snažit se přenést jejich vliv i do zbytku Evropy!

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software