Přejít k hlavnímu obsahu
Evropa
Angels Blog

Spirit Of Excellence Awards 2019

We are proud to highlight seven heroes from the Angels community.
Angels team 9. září 2019

Ocenění ESO Angels Spirit of Excellence se uděluje těm, kteří ztělesňují „dokonalost v léčbě CMP“ ve svém přístupu k pacientům, ostatním členům týmu nemocnice a těm, kteří se snaží zvyšovat standard dokonalosti nejen v jejich nemocnici, ale i v širší komunitě.

V letošním roce s hrdostí vyzdvihujeme sedm hrdinů z komunity Angels, kteří dalece překročili rámec zlepšování péče o pacienty s CMP.


Richard a Avril

Čtyřicetiletý novomanžel Richard Roche z Dublinu, který se oženil teprve před šesti týdny, utrpěl traumatické účinky krvácení do mozku, které v roce 2010 vyústilo v těžkou CMP mozkového kmene. Jeho žena Avril Halpin, jeho oddaná podpora řekla: „Náš život se obrátil vzhůru nohama.“ Dopad Richardovy mozkové příhody byl zničující. Richard byl uveden do umělého spánku a po několika měsících se u něho projevovaly jen náznaky pohybu.“

S iniciativou Angels se jejich cesty zkřížily, když jsme hledali vizuální příklad toho, jaké mohou být důsledky těžké CMP. Chtěli jsme nejen mluvit o CMP, ale ukázat veřejnosti, co by se mohlo stát, kdybychom nebyli úspěšní. Video Richarda a Avrily na YouTube na nás udělalo tak silný dojem, že jsme se snažili najít na ně kontakt, abychom požádali o práva na jeho použití v našich workshopech. Trvalo to nějakou dobu, ale s trochou štěstí se nám podařilo se s nimi spojit. Okamžitě souhlasili, že bychom mohli použít záběry, a tak náš vztah začal.

Jejich video jsme poprvé použili na našem prvním setkání Angels v Německu v červnu 2016. Bylo to úžasné, protože lidé okamžitě pochopili, čím se Angels vyznačují. Od té doby nás jejich příběh nejen motivoval k tomu, abychom pokračovali v tom, co děláme, ale motivoval také desítky lékařů, zdravotních sester a personálu záchranných služeb, aby převzali ducha Angels a učinili změnu.  

Bohužel v prosinci 2018 Richard zemřel. Jeho duch žije skrze nás dál a jeho příběh bude inspirovat Angels po celém světě v dalších letech. Za to, že byli naší motivací a připomněli nám, za co bojujeme, získali Avril a Richard ocenění Spirit of Excellence za rok 2019.


Dr. Veselina Andonova
MHAT St. Panteleimon, Plovdiv, Bulharsko

Ačkoli Dr. Andonová nepracuje v největší nebo nejmodernější nemocnici, nezabránilo jí to stát se světlým místem, které pomohlo inspirovat vytvoření nových nemocnic připravených na léčbu CMP v jejím regionu.

Jako přednosta neurologie v MHAT St. Panteleimon, Plovdiv, je známá jako vůdkyně, která je vždy připravena přijmout nové myšlenky na zlepšení léčby CMP. O tom svědčí skutečnost, že Dr. Andonova byla první bulharskou lékařkou, která v roce 2005 léčila pacienta s CMP reperfuzní terapií. Od té doby nikdy neztratila motivaci a dnes vede pravděpodobně jeden z nejlepších týmů v Bulharsku.

Nemocnice, v níž pracuje, byla také jednou z prvních nemocnic, se kterou jsme pracovali a se kterou jsme se dohodli na provádění simulace in situ – jedné z nejúčinnějších aktivit, kterou může iktový tým udělat pro zlepšení svých postupů – a také na zavedení povinného sledování kvality pomocí registru RES-Q. Před několika měsíci se její oddělení stalo také prvním v Bulharsku, které se zapojilo do projektu QASC, jehož cílem je zlepšit postakutní péči o pacienty s CMP.  

Co nás však nejvíce zaujalo, je velikost úsilí investovaného Dr. Andonovou do dalších nemocnic v regionu. Přestože to není její povinností, laskavě doprovázela našeho konzultanta Angels během návštěv několika nemocnic, které dříve neléčily CMP, kde pomáhala školit, povzbuzovat a motivovat až do okamžiku, kdy se staly nemocnicemi připravenými na léčbu CMP. Navíc nikdy neváhala udělat si čas, aby se podělila o své znalosti a zkušenosti s kýmkoli, kdo potřebuje podporu, a to do té míry, že nyní neurologové z jiných měst běžně navštěvují její nemocnici, aby pozorovali a učili se, jak lze organizovat specializovanou iktovou jednotku.

Opravdu věříme, že Dr. Andonova si toto ocenění zaslouží, protože je skvělým příkladem toho, jak člověk nemusí mít titul nebo pracovat v nejmodernější nemocnici, aby se stal vůdcem, který je schopen inspirovat ostatní k odvaze. Se svou upřímnou a nezastavitelnou motivací zlepšila péči o pacienty s CMP nejen ve svém regionu, ale také péči o mnoho pacientů v různých částech Bulharska.


Prof. Igor Voznyuk a Dr. Tatiana Kharitonova
Vědecký výzkumný ústav akutní péče v Petrohradu, Rusko

V listopadu 2017 navštívili prof. Igor Voznyuk a Dr. Tatiana Kharitonova výcvikové středisko pro simulaci CMP řízené MUDr. Robertem Mikulíkem a jeho týmem ve Fakultní nemocnici sv. Anny v Brně v České republice. Tato zkušenost je inspirovala natolik, že ihned začali plánovat nabídku stejného typu kurzu založeného na simulaci přímo ve Výzkumném ústavu akutní péče v Petrohradě, kde by byli schopni lépe napodobit nemocniční prostředí a pravidelně provádět školení.

Věděli, že i když to nebude snadné, že takové zařízení dramaticky zlepší výcvik týmů, které pracují ve svém regionu. Výzvou bylo přesvědčit ty správné lidi, že si toto simulační středisko zaslouží investici, která by zlepšila péči o pacienty s CMP na národní úrovni. Kurz byl nakonec spuštěn v červnu 2018 během konference konané v Petrohradě věnované urgentní péči, kde vedli sympozium zaměřené na simulaci.

Kurzy se konají jednou za tři měsíce a zvou k účasti neurology s pokročilými znalostmi ze specializovaných iktových jednotek v regionu. Jako všichni velcí vizionáři si i profesor Voznyuk a Dr. Kharitonova stanovili vyšší cíl: zvýšit četnost školení na jednou za měsíc a zapojit kromě jejich města i další regiony. Rovněž by rádi tento kurz formalizovali do podoby volitelného modulu pro národní certifikaci neurologů, aby jeho účastníci mohli získat kredity platné k atestaci neurologa – která musí být dle místních předpisů obnovována každých pět let, čímž by se zajistilo plné pokrytí během pouhé půl dekády.
 
Uvažujeme-li o zřízení simulačního střediska, mohli bychom dojít k závěru, že bude třeba nezměrného objemu prostředků. Zkušenost z Výzkumného institutu akutní péče v Petrohradě je taková, že toho lze dosáhnout i s minimálními prostředky a některými nástroji poskytnutými Iniciativou Angels. Není třeba zdůrazňovat, že jsme neskutečně hrdí, že jsme mohli sehrát malou úlohu v této aktivitě, která dozajista změní situaci v péči o pacienty s CMP v Rusku.


Tereza Loučná
Fakultní nemocnice v Motole, Praha, Česká republika

Závazek Terezy zlepšit péči o pacienty s CMP v České republice je nesporný. Navzdory nárokům, které na ni klade pozice hlavní sestry Komplexní specializované iktové jednotky Fakultní nemocnice v Motole a aktivní členství ve sboru 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, si Tereza stále najde čas, aby přispěla svými zkušenostmi a znalostmi v různých činnostech na podporu hnutí Iniciativy Angels – čímž se jí dostalo vyznamenání a stala se první sestrou a členkou řídícího výboru Angels.

Tereza pracuje nezištně a věnuje bezpočet hodin na pravidelné semináře pro sestry o dysfagii a sledování kvality. Také se dobrovolně stala koordinátorkou projektu QASC pro Českou republiku a od té doby pomohla zorganizovat dva regionální workshopy QASC Angels – každého se zúčastnilo 80 zdravotních sester a několik lékařů – dva další workshopy jsou naplánovány ještě před koncem roku. Jako silný zastánce monitorování kvality pravidelně zajišťuje proaktivní zpětnou vazbu na SITS, RES-Q a QASC na základě jejího každodenního používání – pomáhá zlepšovat kvalitu údajů mnoha nemocnic v tomto procesu.  

Iniciativa Angels v současné době pomáhá Tereze uspořádat národní cerebrovaskulární kongres pro sestry pečující o pacienty s CMP, který bude věnován rozvoji ošetřování a šíření znalostí o CMP na základě osvědčených postupů, a zúčastní se ho všechny specializované iktové jednotky v zemi. Tato událost je první svého druhu a jejím cílem je vytvořit komunitu sester pečujících o pacienty s CMP a inspirovat je k zapojení se do zlepšování léčby CMP na národní úrovni.

Vytrvalá snaha Terezy o posílení postavení zdravotních sester v České republice z ní učinila de facto vůdčí představitelku sester pečujících o pacienty s CMP v zemi a získala jí velkou úctu v cerebrovaskulární společnosti.


Prof. Dmytro Lebedynets
Ústřední nemocnice s poliklinikou Ukrzaliznytsya

Profesor Dmytro Lebedynets je navzdory svému mladému věku velmi zkušeným lékařem zaměřeným na CMP, který hodně přispěl ke zlepšení péče o CMP na Ukrajině.

Lebedynets, nadšený pro prevenci CMP, zahájil první celonárodní kampaň na zvýšení povědomí veřejnosti o CMP, pro kterou vytvořil videozáznam, který diváky masově vzdělával o CMP a jejích příznacích. Toto video s názvem „Time is Brain“ (Čas je rozhodující) bylo vysíláno v nejsledovanějším čase na sedmi regionálních televizních kanálech a oslovilo většinu populace na Ukrajině. Také si předsevzal přeložit do ukrajinštiny hodnotící škálu FAST.

V říjnu 2018 bylo v Regionální nemocnici s poliklinikou M. V. Sklifosofskyho v Poltavě otevřeno Centrum pro simulaci CMP – první svého druhu na Ukrajině a pouze druhé ve východní Evropě – a prof. Lebedynets, který se intenzivně podílel na vytvoření tohoto centra, se stal prvním školitelem. Nyní mají týmy z celé země příležitost získat odpovídající vzdělání a zlepšit své dovednosti v řízení léčby o pacienty s CMP.

Naši místní konzultanti Angels viděli z první ruky dramatický účinek, který měla simulace v Poltavě na zvýšení důvěry ošetřujících lékařů. Mnozí z nich nikdy dříve neléčili pacienty rekanalizační terapií a nyní tak činí.

Je skutečným průkopníkem ve zvyšování úrovně péče o pacienty s CMP na Ukrajině a také mentorem pro velké množství současných a budoucích ukrajinských iktologů. Jsme vděční, že máme příležitost spolupracovat s prof. Lebedynetsem.


Marianne Klinke a Kristín Ásgeirsdóttir
Fakultní nemocnice Landspitali, Island

V prosinci 2017 se Marianne Klinke a Kristín Ásgeirsdóttir, zdravotní sestry z neurologického oddělení Fakultní nemocnice Landspitali (Landspitali University Hospital, LUH), připojily k zahajovacímu setkání Iniciativy Angels zamřené na školení školitelů – Train-the-Trainer (TTT) ve Wiesbadenu v Německu. V této nejřidčeji osídlené zemi v Evropě jsou téměř všichni pacienti s CMP v akutní fázi léčeni v LUH v Reykjavíku – kde se narodí kolem 70 procent islandských dětí.

V květnu roku 2018 LUH uvedla, že začali zavádět nové postupy pro aplikaci rekanalizační terapie založené na poznatcích získaných z několika simulací. Výsledky hovoří samy za sebe: Jakmile byl tento postup zaveden, zvýšil se počet pacientů, kteří podstoupili rekanalizační terapii, o 296 % (v porovnání s obdobím 2014–2016), medián času od přijetí do léčby (Door-To-Treatment, DTT) se snížil ze 79 na 25 minut (rekordní čas: 13 minut).

Během této krátké doby se také přeorientovali a začali na specializované iktové jednotce aplikovat protokoly klinické léčby pro postakutní fázi Fever, Sugar, Swallowing (FeSS) (horečka, cukr, polykání). V současné době byly protokoly předány jak v nemocnici, tak v rámci islandské asociace pacientů po CMP a byly provedeny nezbytné revize, aby se zajistilo lepší dodržování pokynů.

Toto dramatické vylepšení je o to působivější, když vezmeme v úvahu, že na Islandu není žádný specializovaný konzultant Angels – vše naplánovaly, posoudily a vykonaly tyto zdravotní sestry hned po návratu z dvoudenního workshopu.  

Úspěch Marianne a Kristína je skvělou připomínkou, že se správným duchem a motivací může kdokoli podnítit věčné zlepšení na národní úrovni, které může zachránit mnoho životů.   


Prof. Valeria Caso
Univerzita Perugia, bývalá prezidentka ESO

Na začátku roku 2016 jsme měli příležitost setkat se s profesorkou Valerií Caso v Perugii v Itálii, prezidentkou zvolenou Evropskou organizací pro mozkové příhody (European Stroke Organisation, ESO), abychom diskutovali o našem projektu a našich cílech. Měli jsme jasnou představu o tom, co je třeba udělat, abychom uskutečnili naší vizi spočívající v poskytování nejlepší možné péče všem pacientům s CMP bez ohledu na to, kde jsou, ale také jsme si uvědomili, že to lze udělat pouze tehdy, pokud dostaneme souhlas a podporu od společnosti zaměřené na CMP.

To, co následovalo, pro nás bylo příjemným překvapením – nejen že věřila v projekt, ale také dychtila přispívat více způsoby, než jsme mohli kdy očekávat. Její myšlenky a činy nás vedly k Iniciativě Angels, jak ji známe dnes.

Profesorka Caso, která čerpala ze svých desetiletých zkušeností v péči o pacienty s CMP, byla neustálým zdrojem rad a informací. Nejen, že pomohla definovat naši misi a zajistila podporu ESO, ale šla ještě mnohem dál a zahájila projekt zlepšování kvality ESO, ve kterém jsou Iniciativa Angels a program ocenění ESO-Angels zásadními komponenty – velmi odvážný krok a silná ukázka víry v projekt, který tu do té doby nikdy nebyl. Aktivně propagovala Iniciativu Angels při každé příležitosti, kterou měla, a vždy dychtila propůjčit svůj hlas a odborné znalosti na podporu našich činností a materiálů.

Bez ní by se Iniciativa Angels možná nikdy nedostala ze země nebo nedosáhla svého původního cíle, natož aby dosáhla současných výšin spočívajících v zařazení více než 3 000 nemocnic z téměř 100 zemí. Valeria Caso je pro nás dokonalým ztělesněním ocenění Spirit of Excellence


 

More stories like this

New
Maďarsko

Mátészalka Hospital Proves Its Mettle

The stroke centre at this remote hospital on the north-eastern tip of Hungary is fighting for its patients’ and its own survival with determined courage and award-winning performance.
Ekvádor

Seznamte se s lékaři, kteří organizují změny v Ekvádoru

An Angels Award has sparked a stroke care improvement campaign across Ecuador and put two trail-blazing doctors on the podium to lead change.
Globální

4 způsoby, jak si uchovat dobré návyky

In order to make a positive change, we don’t only have to introduce new good habits, we also have eliminate some bad ones, writes Jan van der Merwe.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software