Přejít k hlavnímu obsahu
Ruská federace
Angels Blog

YONM 2020 | Zdravotní sestry se stávají školiteli

The International Nurse Training was held to improve the knowledge and skills of stroke nursing staff in nine countries.
Angels team 12. srpna 2021

Florence Nightingaleová byla mimo jiné za války školitelkou sester. V roce 2020/21 byla vyjádřena úcta jejímu duchu prostřednictvím komplexní vzdělávací iniciativy pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP a pohotovostní sestry ve východní Evropě.

" "

Loni přivedla pandemie do nemocnic po celém světě více pacientů než obvykle. To však nebránilo jiným nemocem a patologickým stavům, jako je CMP, ubírat zdravotnickým pracovníkům čas a úsilí. Proto se skupina poradců Angels rozhodla vytvořit mezinárodní, komplexní a personalizované školení pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP a pohotovostní sestry z 9 zemí: Rusko, Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Kyrgyzstán, Kazachstán, Uzbekistán, Arménie a Bělorusko. 

Mezinárodní školení sester se konalo za účelem zlepšení znalostí a dovedností ošetřujícího personálu na odděleních pro pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou. Cílem školení bylo rozšířit znalosti o různých aspektech léčby cévní mozkové příhody a usnadnit rozhodování i za nepříznivých podmínek, kterým mohou zdravotní sestry každodenně čelit.

Aby se sestry mohly zúčastnit mezinárodního školení zdravotních sester, musely nejprve absolvovat e-learningovou „Certifikaci sestry pečující o pacienty s CMP“ na webových stránkách iniciativy Angels. Mezinárodní školení zdravotních sester sestávalo ze čtyř 2hodinových lekcí konaných ve 4 různých dnech pro každou zemi.

Kromě konkrétních znalostí o cévní mozkové příhodě zde byly rovněž informace o intenzivní terapii na JIP, správné nutriční podpoře pacientů, praktické ukázky umístění sond a katétrů a péče o ně, stejně jako administrativní a psychologická sebeřízení. Kurzy byly vedeny neurology, psychology, rehabilitačními terapeuty, zdravotními sestrami a dalšími místními specialisty z těchto zemí, zejména z důvodu přizpůsobení místnímu právnímu prostředí. Aby bylo možné školení uskutečnit s tak různorodým publikem a obsahem, byly nutná podpora mnoha lidí – včetně skvělé týmové práce po technické stránce. Bylo implementováno několik inovací: k dispozici byly simultánní překlady do různých jazyků, které byly nabízeny podle potřeby.

Konzultanti vytvořili a spravovali skupinové chaty pro každou zemi na několika platformách pro zasílání zpráv, kde účastníci mohli najít informace o školení, rozvrhu, hodnocení domácích úkolů a další užitečné materiály. Mohli se rovněž ptát přímo přednášejících, kteří zůstali k dispozici spolu s konzultanty Angels.

Hlavní novinkou však byly živě streamované výukové lekce, ​​ve kterých byly znalosti nejen prezentovány, ale i fyzicky demonstrovány. Tím se školení stalo interaktivnějším a zajímavějším pro sestry, soudě podle jejich zpětné vazby a aktivní účasti. Poskytnutým informacím bylo snazší porozumět a uchovat je. Tato setkání byla organizována a vysílána z nemocnice ICDC v ruském městě Kazaň.

Vše začalo jednáním řídicího výboru, ve kterém jsou zástupci všech zemí – jako hlavní odborníci, vedoucí ministerstev zdravotnictví a vrchní sestry. Struktura a obsah školení byly zpracovány z pohledu toho, co je pro práci ošetřujícího personálu skutečně nutné, s přihlédnutím k reálným nárokům specialistů a týmu.

Sestry, které absolvovaly kurz, obdržely certifikát iniciativy Angels o absolvování školení ESO.

" "

Kromě účasti ve všech 4 vzdělávacích modulech se 15 vybraných sester z každé země muselo zapojit do diskusí, plnit úkoly a správně zodpovědět alespoň 80 % závěrečných testových otázek. U sedmi skupin, které již kurz absolvovaly, prošla testem v průměru o něco více než polovina sester. Účastníci, kteří neuspěli ani po několika pokusech, budou mít k dispozici sekce otázek a odpovědí s vysvětlením nejobtížnějších otázek, aby mohli test úspěšně znovu absolvovat. Tyto nejtěžší otázky byly stejné pro všechny země. Proto jako poučení pro tým Angels budou otázky součástí dotazovacích otázek v budoucích sezeních, takže účastníci budou mít odpovědi čerstvě v paměti s možností vyřešit další pochybnosti.

Byl to úžasný zážitek, ale jedná se o stále pokračující projekt pořadatelů i sester. Obě strany se zavázaly pokračovat v implementaci těchto nových poznatků ve svých nemocnicích – v rámci komunity Angels. 

Tato interakce znovu zdůraznila výhodu vytvoření místa pro sestry na národních konferencích o CMP, které jim poskytnou prostor a hlas, aby mohly navrhovat a implementovat změny v protokolech pro lepší péči o pacienty s CMP.

Přečtěte si více o této vzdělávací iniciativě v novém příběhu, který se objeví na našem webu v září. 

More stories like this

Itálie

Patient Care In The Angio Suite | The Role Of Nurses In Thrombectomy

WANTED: Systems thinker, problem-solver and great communicator to help save lives after stroke. POSITION: Thrombectomy nurse
Španělsko

Stroke Units In Andalusia | Strategic Steps Towards Standardised Care

The journey towards standardising stroke nursing care in Andalusia takes a very significant coffee break.
Španělsko

Extreme Measures | A Nurse-Centred Strategy Leads Change In Extremadur

Could a regionwide strategy solve a region-sized problem in this remote corner of Spain?
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software