Přejít k hlavnímu obsahu

Sjednocení jihu Španělska

Španělsko


„Největší výzva péče o CMP v Cádizu a Andalusii spočívá ve velikosti regionu s rozptýlenou populací, takže je pro pacienty s CMP obtížné přijet včas do správné nemocnice. Z tohoto důvodu je velmi důležité, aby všichni zdravotníci dokonale znali protokol péče o CMP, aby byli pacienti ošetřeni včas,“ říká Dr. Miguel Moya, hlavní neurolog z Fakultní nemocnice Puerta del Mar ve Španělsku.
 
V rámci snahy tento problém vyřešit se dne 9. listopadu 2018 sešli odborníci v péči o pacienty s CMP z regionů Cádiz, Córdoba, Huelva a Sevilla na jednodenním multidisciplinárním setkání ke školení školitelů. Setkání, které zorganizoval Dr. Miguel Moya a španělská poradkyně Angels, Lola Beltrán, se zúčastnilo 85 zdravotníků z 19 nemocnic a záchranných služeb z jižního Španělska. 
 
Je třeba si zapamatovat, co se událo: neurologové, specialisté interního lékařství, lékaři – záchranáři, zdravotní sestry, radiologové a posádky sanitek pracovali pod hlavičkou Iniciativy Angels jako jeden tým a diskutovali nad péčí o pacienty s CMP ve svých regionech, sdíleli své zkušenosti, překážky, kterým čelí, i řešení a nápady ke zlepšení. 


 
Na začátku semináře byly představeny aktuální informace o projektu Angels. Následně byli účastníci rozděleni do tří skupin, které postupně absolvovaly tři paralelní sekce zaměřené na 1) přednemocniční péči o pacienty s CMP a význam kódování situace jako iktus, 2) fázi klinického rozhodování, 3) analýzu snímků CT a 4) velmi praktickou část postupu zvládnutí CMP. Analyzovali jsme možnost zavedení Helsinského modelu se zaměřením na čtyři prioritní aktivity, o nichž je známo, že snižují dobu do poskytnutí léčby. 
 
Čtyři prioritní aktivity: 
1. Prenotifikace od záchranné služby zaslaná do správné nemocnice
2. Převzetí pacienta přímo k vyšetření na CT
3. Léčení pacienta v místnosti CT
4. Upřednostnění rozboru krevních vzorků k zajištění optimálního času od příjmu k podání léčby
 
Potěšilo nás, že ve všech sekcích probíhala živá a tvořivá debata. Účastníci se nezdráhali klást otázky a zapojit se do (občas žhavé) diskuze, jejímž cílem bylo zlepšení výsledků pacientů. Ke konci dne představila skupina celou řadu zajímavých projektů a vynikajících nápadů pro všechny různé fáze léčby CMP.  


 
Závěrem se tým shodl, že pro všechny dotčené regiony by další školení ke zlepšení záchranné služby bylo přínosné, neboť léčba často začíná už u ZZS, která aktivuje kód CMP a přiveze pacienta do správné nemocnice. S ohledem na skutečnost, že prenotifikace nemocnice je již velmi dobře upravena protokoly a odběry krevních vzorků jsou rovněž odpovědností týmu sanitky, se další prioritou ke zlepšení stala změna protokolu, kdy budou pacienti převzati přímo na CT. Konkrétním výstupem bylo naplánování dalších seminářů ke zlepšení protokolů ZZS v regionech Cordoba, Cádiz a Sevilla.
 
Účastníci následně identifikovali potřebu zlepšit znalosti zdravotních sester o péči o pacienty s CMP a za podpory Iniciativy Angels začali plánovat regionální školení pro zdravotní sestry v Cádizu, na které by byly přizvány sestry ze ZZS, urgentního příjmu a primární péče.
Rovněž jsme obdrželi mnoho žádostí o navázání spolupráce nebo pokračování ve spolupráci s iktovými týmy z různých nemocnic, které by rády zlepšily své protokoly zavedením prioritních aktivit, prováděním simulací i organizací multidisciplinárních sezení, vytvářením sítí a vzdělávacích programů k CMP. 
 
Nejdůležitější však bylo, že jsme nabyli dojmu, že mezi zdravotníky pečujícími o pacienty s CMP z regionu jižního Španělska vznikl silný pocit sounáležitosti, jehož dokladem byla vyměněná číslo, pořízené selfie fotografie a dobrá zábava během celého dne. Ve snaze využít tohoto okamžiku jsme se rozhodli v tomto regionu rychle zřídit specializovanou komunitu Basecamp, aby mohli všichni zůstat v kontaktu a i nadále sdílet znalosti, materiály a zkušenosti. K dnešnímu dni se jedná o jednu z nejvíce aktivních skupin Basecamp, které máme.  
 
Jakmile jsme navázali vztahy mezi iktovými specialisty v regionu, jasně vidíme, že všichni společně táhneme za jeden provaz. Už se nemůžeme dočkat, až budeme informovat o pozitivních dopadech, kterých tato nová komunita bezpochyby dosáhne. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software