Přejít k hlavnímu obsahu
Evropa
Angels Blog

Training Holds The Key

The training formula of simplification, training, simulation, reflection and a second simulation delivers massive improvement.
Angels team 31. října 2017

Profesionální sportovní týmy jsou zjevně na vrcholu, ale zvláštní je, že trvale trénují 5 dnů v týdnu, aby pak o víkendu odehrály jeden zápas. Gary Player (světově proslulý golfista) jednou řekl, že čím více trénuje, tím má víc štěstí. Můžeme se z toho poučit a více trénovat, abychom pak nabídli to nejlepší, když nás pacient potřebuje nejvíce?Nedávno se mi dostalo výsady zúčastnit se tréninku mého oblíbeného sportu, který vedl trenér národní reprezentace, a uvědomil jsem si, že jen netrénují více, ale také jinak. Věnují hodiny rozkladu pohybu nebo činnosti na základní prvky a pak hledají kreativní způsoby procvičení každého prvku jako stavebního kamene a teprve pak vše spojí do konečného pohybu.

Přimělo mě to přemýšlel o našem přístupu ke vzdělávání v rámci Iniciativy Angels. Od té doby jsme si stanovili cíl, že již nikdy naše školení nebude pouze ve formě prezentace v PowerPoint®. Musíme se více vzdělávat, ale také musíme být konkrétnější a kreativnější při rozčlenění složitých témat na jednotlivé stavební prvky, které následně simulujeme, dokud je nevezmeme za své.

V důsledku toho se naše vzdělávací semináře snaží dosáhnout následující:

  • Složité koncepty rozčlenit na části a podrobně vysvětlit, přičemž základní sdělení musí zůstat jednoduché, srozumitelné a zapamatovatelné.
  • Poskytnout publiku nějaké materiály, které obsahují tyto prvky a k nimž se mohou v budoucnu vracet.
  • Procvičovat zavádění těchto prvků v praktickém cvičení.
  • Reagovat na výzvy a nepochopení, které mohou původně vznikat z první praktické implementace prvků, a debatovat o nich.
  • Opakovat praktickou implementaci k upevnění znalostí.


Abychom ukázali praktické příklady, jak vše probíhá, podíváme se na způsob, jakým přistupujeme k seminářům ve snaze optimalizovat proces hyperakutní fáze i proces rozhodování na konci onoho procesu.Simulace v centrech simulace

Během nedávno organizovaných seminářů jsme si uvědomili, že zejména u nemocnic, které právě zavedly péči o CMP, se nestačí pouze zaměřit na zkrácení zpoždění léčby. Tyto nemocnice často vyžadují podrobnější školení v provádění počátečního vyšetření pacientů, interpretaci snímků CT a otázkách, na které je třeba pamatovat při procesu rozhodování.

Společně s Dr. Robertem Mikulíkem a Dr. Paulou Santaluciou v současnosti pracujeme na standardizovaném studijním plánu simulace, které bude možné využít v centrech simulace v Evropě. Tento typ simulačních školení využijeme jako pomoc nemocnicím, které nově začaly nabízet péči o CMP, nebo iktovým týmům, které se chtějí zlepšit ve vyšetřování a managementu svých pacientů pomocí zjednodušeného procesu rozhodování. Je velmi motivující vidět, jak drasticky si účastníci zlepšují svou jistotu a dovednosti již od první simulace na kurzu simulace až po 4. nebo 5. simulaci ve stejný den.Virtuální simulace pomocí Body Interact

Klíčovým aspektem léčby CMP, na který se centrum simulace zaměřuje a měl by být i následně posilován, je proces rozhodování. Za tímto účelem poskytujeme prostřednictvím našich webových stránek nemocnicím přístup k simulačnímu software Body Interact. K tomuto okamžiku máme 10 různých scénářů, které mohou iktové týmy a kliničtí pracovníci absolvovat jako výzvu a zdokonalit si tak dovednosti vyhodnocení stavu pacienta a rozhodování v bezpečném virtuálním prostředí. Nemocnice, které tento simulační software použily, jej shledaly jako poutavý a někdy poměrně náročný, avšak skvělý k získávání jistoty při léčbě CMP.

Školení v interpretaci snímků CT

Při nedávné panelové diskuzi k rozhodování v péči o CMP jeden z expertů poznamenal, že před 10 lety se považovalo za druh umění, pokusit se vyčíst ze snímku CT všechny odlišné ischemické známky. Dnes už všichni snímky studují, aby vyloučili známky krvácení nebo jiných komplikací, jako jsou nádory, a vyloučili závažné poškození indikované postižením více jak jedné třetiny povodí a. cerebri media. Pouhé hledání krvácení a závažné progrese CMP je určitě způsobem, jak zjednodušit složitý koncept, ale stále je třeba vybavit iktové týmy nástroji, aby si tuto metodu mohly procvičit v bezpečném prostředí k získání jistoty. Za tímto účelem v současnosti spolupracujeme s odborníky, abychom mohli na našich webových stránkách nabídnout přístup do knihovny snímků CT, které by bylo možné použít ke zlepšení interpretace snímků a srovnání volby terapie s jinými odborníky.

Simulace péče na figuríně pacienta

Optimalizace péče o CMP není jen o zvládání pacientů a přijímání lepších rozhodnutí o léčbě, ale i zvyšování rychlosti poskytování léčby pacientovi. Pro tento účel se domníváme, že je zřejmě nejlepší provádět simulace v prostředí iktovým týmům vlastním.

Je vybrána figurína pacienta a tým postupuje, jako by normálně léčil pacienta s CMP v reálné situaci. Zpoždění léčby jsou zaznamenávána stopkami a celý proces se nahrává na GoPro kameru. John Dewey jednou řekl, že zkušenosti plus reflexe rovná se učení, takže během sezení k poskytnutí zpětné vazby si tým prohlédne nahrávku z kamery a porovná ji s osvědčenými příklady. Snahou je identifikovat místa ke zlepšení. S navrženými a odsouhlasenými změnami pak tým provede druhou simulaci a tyto odsouhlasené změny se pokusí implementovat.

Pomocí tohoto typu simulace se nám téměř bez výjimky daří snižovat čas od přijetí do podání injekce o asi 50 %.

Při využití vzorce uvedeného ve školení zahrnujícího zjednodušení, školení, simulaci, reflexi a druhou simulaci došlo k masivním zlepšením při zavádění péče o CMP vyšší kvality v nemocnicích, kde pracujeme.

Kombinací různých typů simulace nebo spíše metod experimentálního učení zajistíme, že školení bude mít význam, že dojde k posílení jistoty a že pacientům bude podána správná léčba ve správný čas.
 

More stories like this

Globální

New Body Interact Case Offers Digital Simulation Training In NIHSS

The new case provides training in the use of the NIH Stroke Scale (NIHSS) to evaluate the severity of a stroke.
Jihoafrická republika

ZVYŠTE TEMPO | Rychlejší přístup k lepší péči o CMP

These two hospitals couldn’t be more different, but a morning devoted to stroke pathway simulation in Johannesburg and Pretoria lights a spark and seeds new ideas for reaching common goals.
Polsko

Catching The Moment

An impromptu simulation of the pathway to thrombectomy in Poland produces an unplanned lesson in decision-making skills.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software