Přejít k hlavnímu obsahu

Vyškolte si školitele – rozviňme svá křídla

EvropaV Evropě je 50 zemí, přesto pouze 12 z nich má určené konzultanty Angels. Přáli bychom si mít konzultanty Angels v každé zemi, ale současně si uvědomujeme, že tento projekt je stále na počátku, proto musíme maximalizovat omezené zdroje, které máme k dispozici, upřednostněním některých pokrytí. 

Přesto bylo obtížné ignorovat skutečnost, že v dalších zemích je bezpočet pacientů, kteří by z konzultačního procesu v rámci této iniciativy mohli těžit. A tak jsme si řekli, že pokud nemůžeme jít do těchto nemocnic, proč nepřivést nemocnice k nám?

V prosinci roku 2017 jsme začali experimentovat s konceptem Train the Trainer (TTT), tedy „Vyškolte si školitele“. Myšlenka byla jednoduchá: pozveme několik desítek lékařů, zdravotních sester a ambulantních pracovníků z nemocnic, ve kterých dosud nefungují naši stávající konzultanti, a seznámíme je s konzultacemi a nástroji Angels v naději, že si domů odnesou pozitivní změny a implementují je na nemocniční, regionální nebo dokonce národní úrovni. 

Od té doby jsme v Německu uskutečnili pět setkání TTT, kterých se zúčastnilo téměř 150 odborníků z oblasti cévních mozkových příhod ze zemí, jako jsou například Chorvatsko, Řecko, Makedonie, Moldavsko, a dokonce i Kyrgyzstán. A ačkoli nepřestáváme hledat způsoby, jak naše školení zdokonalit, hrdě prohlašujeme, že nás překvapilo, jak dobře jsou naše kurzy přijímány a jaký mají dopad. Dvoudenní školení je rozděleno do několika hlavních plenárních zasedání a třech paralelních setkání. Hlavní plenární zasedání se skládá z úvodu do iniciativy Angels a seminářů o přednemocniční fázi, následné akutní fázi a sledování kvality – kterých se často účastní hostující řečníci uznávaní ve svých oborech, jako např. Dr. Matej Polák (generální ředitel ZaMED EMS a prezident Asociace EMS na Slovensku) a Andreaa Grecu (vedoucí projektu RES-Q a člen Evropského řídícího výboru Angels). 

Účastníci jsou pak rozděleni do tří skupin pro paralelní setkání, kde se střídavě učí, jak lépe provádět klinická rozhodnutí, zlepšují své schopnosti čtení CT snímků a vylepšují své cesty a řízení hyperakutní fáze. Tato paralelní setkání bývají vedena našimi nejzkušenějšími Anděly, což účastníkům umožňuje čerpat z široké škály zkušeností z různých zemí. Tato setkání jsou dále podporována pokročilým softwarem, jako je Body Interact pro klinické rozhodování a e-ASPECTS Brainomix pro CT snímkování.  

 

Během posledního semináře TTT, který se konal v prosinci 2018, jsme představili nový působivý prvek: simulovaná plenární zasedání na místě, která vedla Dr. Paola Santalucia, ředitelka oddělení pro pohotovostní neurologii v nemocnici v Messině v Itálii a koordinátorka simulačního výboru ESO. Po vzoru plnohodnotného simulačního centra byly v úvodu plenárního setkání přiděleny třem skupinám dobrovolníků role lékařů, zdravotních sester nebo ambulančních pracovníků (pacienty a příbuzné hráli konzultanti Angels). 

Každá skupina pak obdržela jedinečný klinický scénář založený na skutečných minulých případech a byla pověřena léčbou pacienta, zatímco je ostatní účastníci v jiné místnosti sledovali na videu v přímém přenosu. Při všem se co nejvěrněji zachovávala skutečná životní situace, jako je např. přítomnost (nebo nedostatek) systému prenotifikace, dostupnost radiologa po telefonu a různé nečekané situace v případě možných kontraindikací, které mohou skutečně otestovat znalosti účastníků o mozkových příhodách. 

Jakmile byla simulace dokončena, celá skupina se znovu sešla na skupinové diskuzi moderované Dr. Santalucií, kde se probraly silné a slabé stránky výkonného týmu. Následně došlo na plodné dialogy, které se nezaměřovaly pouze na lékařské znalosti, ale stáčely se i k měkkým dovednostem, jako je například komunikace s ambulantními pracovníky a příbuznými pacientů. Na základě zpětné vazby účastníků se zdá, že plenární simulace budou v budoucnu stálou součástí našich seminářů TTT. Navzdory tomu, že od prvního setkání TTT v prosinci 2017 došlo pouze k pěti opakováním, máme pocit, že se seminář plně rozvinul a důsledně přidával nové hodnoty dalším iteracím. Stejně jako by nemocnice měly neustále hledat způsoby, jak zlepšovat dobu léčby a kvalitu, pokoušíme se neustále zlepšovat náš TTT seminář neustálým vyhledáváním a testováním nových metod nebo technologií, které mohou účastníky vybavit praktickými nástroji a znalostmi, které mohou být snadno implementovány v jejich prostředí. 

Máte pro nás nějaký nápad? 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software