Přejít k hlavnímu obsahu
Evropa
Angels Blog

Vyškolte si školitele – rozviňme svá křídla

The idea behind the Train the Trainer concept is to equip doctors, nurses and ambulance crews with tools for positive change.
Angels team 5. února 2019

V Evropě je 50 zemí, přesto pouze 12 z nich má určené konzultanty Angels. Přáli bychom si mít konzultanty Angels v každé zemi, ale současně si uvědomujeme, že tento projekt je stále na počátku, proto musíme maximalizovat omezené zdroje, které máme k dispozici, upřednostněním některých pokrytí. 

Přesto bylo obtížné ignorovat skutečnost, že v dalších zemích je bezpočet pacientů, kteří by z konzultačního procesu v rámci této iniciativy mohli těžit. A tak jsme si řekli, že pokud nemůžeme jít do těchto nemocnic, proč nepřivést nemocnice k nám?

V prosinci roku 2017 jsme začali experimentovat s konceptem Train the Trainer (TTT), tedy „Vyškolte si školitele“. Myšlenka byla jednoduchá: pozveme několik desítek lékařů, zdravotních sester a ambulantních pracovníků z nemocnic, ve kterých dosud nefungují naši stávající konzultanti, a seznámíme je s konzultacemi a nástroji Angels v naději, že si domů odnesou pozitivní změny a implementují je na nemocniční, regionální nebo dokonce národní úrovni. 

Od té doby jsme v Německu uskutečnili pět setkání TTT, kterých se zúčastnilo téměř 150 odborníků z oblasti cévních mozkových příhod ze zemí, jako jsou například Chorvatsko, Řecko, Makedonie, Moldavsko, a dokonce i Kyrgyzstán. A ačkoli nepřestáváme hledat způsoby, jak naše školení zdokonalit, hrdě prohlašujeme, že nás překvapilo, jak dobře jsou naše kurzy přijímány a jaký mají dopad. Dvoudenní školení je rozděleno do několika hlavních plenárních zasedání a třech paralelních setkání. Hlavní plenární zasedání se skládá z úvodu do iniciativy Angels a seminářů o přednemocniční fázi, následné akutní fázi a sledování kvality – kterých se často účastní hostující řečníci uznávaní ve svých oborech, jako např. Dr. Matej Polák (generální ředitel ZaMED EMS a prezident Asociace EMS na Slovensku) a Andreaa Grecu (vedoucí projektu RES-Q a člen Evropského řídícího výboru Angels). 

Účastníci jsou pak rozděleni do tří skupin pro paralelní setkání, kde se střídavě učí, jak lépe provádět klinická rozhodnutí, zlepšují své schopnosti čtení CT snímků a vylepšují své cesty a řízení hyperakutní fáze. Tato paralelní setkání bývají vedena našimi nejzkušenějšími Anděly, což účastníkům umožňuje čerpat z široké škály zkušeností z různých zemí. Tato setkání jsou dále podporována pokročilým softwarem, jako je Body Interact pro klinické rozhodování a e-ASPECTS Brainomix pro CT snímkování.  

 

Během posledního semináře TTT, který se konal v prosinci 2018, jsme představili nový působivý prvek: simulovaná plenární zasedání na místě, která vedla Dr. Paola Santalucia, ředitelka oddělení pro pohotovostní neurologii v nemocnici v Messině v Itálii a koordinátorka simulačního výboru ESO. Po vzoru plnohodnotného simulačního centra byly v úvodu plenárního setkání přiděleny třem skupinám dobrovolníků role lékařů, zdravotních sester nebo ambulančních pracovníků (pacienty a příbuzné hráli konzultanti Angels). 

Každá skupina pak obdržela jedinečný klinický scénář založený na skutečných minulých případech a byla pověřena léčbou pacienta, zatímco je ostatní účastníci v jiné místnosti sledovali na videu v přímém přenosu. Při všem se co nejvěrněji zachovávala skutečná životní situace, jako je např. přítomnost (nebo nedostatek) systému prenotifikace, dostupnost radiologa po telefonu a různé nečekané situace v případě možných kontraindikací, které mohou skutečně otestovat znalosti účastníků o mozkových příhodách. 

Jakmile byla simulace dokončena, celá skupina se znovu sešla na skupinové diskuzi moderované Dr. Santalucií, kde se probraly silné a slabé stránky výkonného týmu. Následně došlo na plodné dialogy, které se nezaměřovaly pouze na lékařské znalosti, ale stáčely se i k měkkým dovednostem, jako je například komunikace s ambulantními pracovníky a příbuznými pacientů. Na základě zpětné vazby účastníků se zdá, že plenární simulace budou v budoucnu stálou součástí našich seminářů TTT. Navzdory tomu, že od prvního setkání TTT v prosinci 2017 došlo pouze k pěti opakováním, máme pocit, že se seminář plně rozvinul a důsledně přidával nové hodnoty dalším iteracím. Stejně jako by nemocnice měly neustále hledat způsoby, jak zlepšovat dobu léčby a kvalitu, pokoušíme se neustále zlepšovat náš TTT seminář neustálým vyhledáváním a testováním nových metod nebo technologií, které mohou účastníky vybavit praktickými nástroji a znalostmi, které mohou být snadno implementovány v jejich prostředí. 

Máte pro nás nějaký nápad? 

More stories like this

Vietnam

Propojování a spolupráce na záchraně životů

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Evropa

Iniciativa Angels vás vítá na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egypt

V síti Stroke Network v Egyptě se zvyšuje míra sdílení znalostí

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software