Přejít k hlavnímu obsahu
Evropa
Ruská federace
Angels Blog

Zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP | The Power Of 1,000

The enrolment of over 1,000 nurses in a training programme has the potential to transform the stroke care community.
Angels team 20. září 2021

Zatímco se světem valila vlna Covid-19, konzultanti Angels v Rusku a rusky mluvících sousedních zemích se postarali o vlastní vlnu a zapsali více než 1 000 zdravotních sester do vzdělávacího programu, který má potenciál změnit péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v tomto regionu.

" "
Konzultant Angels Lev Prystupiuk se ujímá řízení během „druhé vlny“ školení pro zdravotní sestry vysílaného z Kazaně v ruském Tatarstánu.

 

Pokud chcete zachránit více životů pacientů s CMP, stačí mít o jednu vyškolenou zdravotní sestru více, vyplynulo ze studie o přežití po CMP z roku 2016. Poté, co zkoumali výsledky úmrtnosti 2 388 pacientů s akutní mozkovou příhodou v osmi nemocnicích ve východní Anglii, zjistili vědci z Aberdeenské univerzity, že nejlepším prediktorem přežití pacientů je optimální počet zdravotních sester, které poskytují péči pacientům.

Zvýšení počtu školených sester o jednu na 10 lůžek by mohlo snížit 30denní úmrtnost až o 28 % a jednoletou úmrtnost až o 12 %.

Vzhledem k důkazům z této a mnoha dalších studií o zásadní roli, kterou sestry hrají v péči o pacienty s CMP, je možné vyvozovat, že životy zachráněné poskytnutím konkrétního školení 1 000 sester by časem mohly zaplnit slušně velký koncertní sál – nebo malý stadion, pokud se každá sestra, která absolvuje školení, stane propagátorkou lepší péče o pacienty s CMP a bude se o své znalosti dělit se svými kolegy.

Každému, kdo bojuje s matematikou exponenciálního růstu, stačí vzít v úvahu zrychlení nákazy covid-19 v nechráněných komunitách. Ale zatímco první, druhá a třetí vlna covid-19 procházela jednou zemí za druhou, konzultanti Angels, kteří slouží v Rusku a osmi sousedních zemích, poskytli vlastní vlnu školení více než 1 000 zdravotních sester.

Dlouhá cesta do Kazaně

Přetočte čas zpět do roku 2019. V Tatarstánu, asi 800 km východně od Moskvy, se dva konzultanti Angels vracejí do Kazaně po tříhodinovém školení lékařů v nemocnici, kde se léčí CMP.

Kazaň je hlavním městem Tatarstánu a jedním z nejvýznamnějších kulturních center v Rusku. Je také světlým bodem v oblasti špičkové péče o pacienty s CMP, na čemž má velkou zásluhu doktorka Dina Khasanová, která nejenže vede tým pro léčbu CMP v kazaňském Meziregionálním klinicko-diagnostickém centru (ICDC), ale také se podílí na zlepšování péče o pacienty s CMP v celém regionu.

Během dlouhé cesty do Kazaně si konzultanti projdou právě absolvované školení a poté se přesunou k dalším tématům. Co kdybychom tento druh školení nabídli i zdravotním sestrám, uvažují. Pohled do kalendáře potvrzuje, že rok 2020 bude Rokem sester a porodních asistentek. Zatím nikdo neví, že to bude také rok, kdy pandemie uvrhne většinu světa do karantény.

První školení pro zdravotní sestry v Tatarstánu se uskuteční v prosinci 2019. Vychází z 20 modulů zahrnutých v e-learningovém certifikačním programu Angels pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP a účastní se ho 10 sester. V březnu 2020 se stejného kurzu, který nyní zahrnuje další mistrovskou třídu péče na jednotkách intenzivní péče, účastní 15 zdravotních sester a brzy poté první vlna Covid-19 zastaví svět.

Maria Koněvová z Moskvy a Lev Prystupiuk z Ukrajiny však pracují na druhé vlně školení pro zdravotní sestry.

" "
Můžeme začít! Distanční školení zdravotních sester v devíti zemích a třech jazycích se opírá o technickou podporu.

 

Myšlení ve velkém

Koncept je ambiciózní: čtyři po sobě jdoucí distanční webináře o zlepšení péče o pacienty s CMP pro zdravotní sestry v devíti zemích – v Rusku, na Ukrajině a v sedmi zemích, ve kterých slouží Lev, konkrétně v Arménii, Bělorusku, Gruzii, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Moldavsku a Uzbekistánu. Každý týden se bude konat jeden webinář, který bude trvat něco málo přes 2 hodiny a bude probíhat současně ve třech jazycích.

V červnu 2020 se koná schůzka řídicího výboru, na níž doktor Timur Diemin, vedoucí kazaňské specializované iktové jednotky ICDC, představí tento koncept. Nyní mají konzultanti pouhé tři měsíce na přípravu materiálů, vyřešení technických problémů, nábor odborných řečníků a zápis účastníků.

Do konce srpna je vyžádán a udělen souhlas Evropské organizace pro mozkové příhody a po dalším zasedání řídicího výboru je 7. října zahájeno školení.

Kurz se vysílá z Kazaně a distančně se ho účastní 450 zdravotních sester. Upravuje se z e-learningových modulů a zahrnuje úvod do péče o pacienty s CMP, intenzivní terapii na JIP, nutriční podporu a dysfagii a mistrovskou třídu polohování a mobility, zavádění sond a katétrů a péče o ně a administrativní a sebepsychologický management.

Poslední lekce je ze všech nejoblíbenější. Poskytuje návod nejen pro komunikaci s pacienty a příbuznými, ale také pro rozpoznání a řešení příznaků vyhoření u sester.

Zdůrazňuje důležitý přínos školení, a to dát sestrám najevo, že jsou vnímány a oceňovány, a přivítat je jako vážené členky komunity pacientů s CMP.

" "
Zleva: doktorka Guzel Starostina, doktorka Lilia Gaifutdinová, konzultantka Angels Maria Koněvová a doktor Timur Diemin.

 

Šíření informací

Na jaře 2021 se na třetí vlnu školení sepsal pořadník a Maria a Lev opět doladili obsah a prezentaci. Místo čtyř lekcí se koná pět a školení sester z různých zemí je kombinované, což přispívá k posílení pocitu nadnárodní komunity. Materiál je přizpůsoben tak, aby zohledňoval protokoly, které jsou pro každou zemi jedinečné, například používání různých hodnotících stupnic.

Stejně jako u prvních lekcí je důraz kladen na interaktivní učení a počet účastníků je omezen na 30 na jednu lekci.

Interaktivnější mistrovská třída dysfagie ve spolupráci se společností Nutricia je jedním z vylepšení plánovaných pro další vlnu školení, která proběhne v září v Rusku a v listopadu v ostatních zemích regionu. Na žádost ukrajinského ministra zdravotnictví byla struktura kurzu a materiály sdíleny s místními praktiky, kteří budou školení sami řídit.

Díky partnerství s ruskou Národní asociací sester získalo školení akreditaci, která se započítává do bodů průběžného vzdělávání, které musí sestry každoročně sbírat, aby si mohly obnovit licenci.

Podle konzultantů je nejdůležitější zajistit účast alespoň jedné nebo dvou sester z každé specializované iktové jednotky v regionu, aby se dosáhlo co největšího rozšíření vysoce motivovaných mistrů péče o pacienty s CMP, kteří budou šířit své znalosti na svých odděleních.

Nová vlna

Teorie světlých bodů říká, že když narazíte na něco, co funguje, zopakujte to jinde. Maria a Lev již zahájili přípravu podobné školicí iniciativy pro zdravotnické záchranné služby v regionu.

První vlna by měla přijít velmi brzy.

More stories like this

Polsko

Catching The Moment

An impromptu simulation of the pathway to thrombectomy in Poland produces an unplanned lesson in decision-making skills.
Itálie

Patient Care In The Angio Suite | The Role Of Nurses In Thrombectomy

WANTED: Systems thinker, problem-solver and great communicator to help save lives after stroke. POSITION: Thrombectomy nurse
Evropa

ESO Spirit Of Excellence Awards 2022

The winners of the ESO Spirit of Excellence Award 2022 were announced on 4 May at ESOC 2022.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software