Přejít k hlavnímu obsahu

Snaha o úspěch: Nemocniční a přednemocniční přístup

Vietnam

Od Hai Le, specialisty v programu péče o pacienty s CMP, a Cam-Tu Vo, vedoucí programu péče o pacienty s CMP

CMP je nejčastější příčinou úmrtí ve Vietnamu1.

Odhadem přibývá každý rok 200 000 nových případů CMP, z nichž 50 % je smrtelných. Kromě toho úmrtnost na tuto nemoc převyšuje úmrtnost na další závažné nemoci, jako jsou kardiovaskulární choroby a rakovina.

Nemocnice Da Nang, jedna z hlavních nemocnic ve středním Vietnamu, poskytuje lékařskou péči asi 1,1 milionu lidí ve městě Da Nang a také lidem v okolních provinciích. Vzhledem k vysoké úmrtnosti na CMP v zemi začala nemocnice léčit pacienty s CMP v roce 2015, se 48 případy tPA ročně na 2 000 hospitalizací. Průměrná doba od přijetí do podání injekce (door-to-needle, DTN) byla 72 minut, přičemž iktovou jednotku měl na starosti jen jeden lékař specialista na oddělení intenzivní péče (JIP).

V rámci úsilí o řešení CMP v zemi se v roce 2018 nemocnice Da Nang připojila k Iniciativě Angels. Se silnou podporou správní rady nemocnice a neúnavným úsilím iktového týmu bylo provedeno několik opatření:

 • Brašny s vybavením pro CMP jsou nyní využívány ve fázi skenování CT, což ušetří 4–5 vzácných minut.
   
 • Týdenní interní schůzky iktového týmu za účelem sdílení aktualizací, výměny znalostí a určení mezer v procesech, které je třeba neustále zlepšovat.
   
 • Aktivní účast na webinářích Angels, školení Body Interact, školení WOW CT a školení zdravotních sester s cílem zlepšit rozhodování o léčbě.
   
 • Sledování kvality prostřednictvím plakátu k Helsinské výzvě k zajištění kvality péče.
   
 • Vylepšení přednemocniční fáze vytvořením horké linky pro případy CMP, jakož i implementace školení „FAST“ pro pracovníky lékařských pohotovostních služeb (LPS) a lékaře pracujících na pohotovosti spádových nemocnic, k časnému informování iktových center při převozu pacientů.
   
 • Podpora satelitních nemocnic prostřednictvím telemedicíny (skupina Zalo) s cílem nabídnout léčbu pacientů s CMP.

Od zavedení těchto iniciativ se počet léčených případů významně zvýšil ze 118 případů s 5 % trombolytických léčeb v roce 2018, na 200 případů s 8 % trombolytických léčeb v roce 2019. Dále se za stejné období výrazně snížil čas DTN z 55 minut na 33 minut.

Společným cílem „dát životu šanci“ Týmy Da Nang a Angels nadšeně a oddaně zvyšují kvalitu léčby pacientů s CMP, zkracují čas DTN a následně zvyšují míry přežití. Kromě záchrany dalších životů se nemocnice připojila k registru kvality RES-Q, a nyní tým také doufá, že si zaslouží platinové ocenění Angels od Světové organizace pro mozkové příhody (World Stroke Organization, WSO), která oceňuje nemocnice prokazující jasný závazek poskytovat kvalitní péči o pacienty s CMP.

„Neměli bychom se spokojit se současnými výsledky. Místo toho se budeme snažit dělat vše ještě lépe, protože naším cílem je zvýšit počet pacientů léčených v nemocnicích s iktovými jednotkami na celostátní úrovni,“ řekl Dr. Nguyen Thanh Trung, viceprezident nemocnice Da Nang a Dr. Duong Quang.

1Vietnam. (2020). Načteno 25. února 2020z adresy http://www.healthdata.org/vietnam

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software