Ocenění WSO Award

Světová organizace pro mozkové příhody je hrdá na posílení partnerství s Iniciativou Angels zavedením ocenění WSO Angels.
Toto partnerství rozšiřuje iniciativu založenou společností Boehringer Ingelheim tak, aby zahrnovala zdravotnická zařízení poskytující péči o pacienty s CMP po celém světě, a pomáhá rozšiřovat a poskytovat WSO kvalitní údaje v reálném čase, které pomohou formovat zdroje a podporu, kterou WSO poskytuje svým členům.

Partnerství staví na neutuchající snaze WSO a Iniciativy Angels zlepšit léčbu a péči o pacienty s CMP po celém světě.

Program konsoliduje naše úsilí o zlepšení výsledků u pacientů s CMP po celém světě, doplňuje plán poskytování kvalitní péče o pacienty s CMP organizace WSO a poskytuje klíčové údaje pro informování o vývoji a poskytování vzdělávacích aktivit WSO.

Ocenění WSO Angels budou udělena nemocnicím, které předloží údaje a důkazy o poskytování péče a léčby podle souboru sedmi kritérií. Tímto způsobem podporují ocenění Angels nepřetržitý sběr údajů, což umožňuje analýzu těchto údajů za účelem identifikace oblastí, které lze zlepšit.


 
Světová organizace pro mozkové příhody

Úrovně ocenění WSO Angels

Nárok na ocenění budou mít nemocnice, které předloží údaje o nejméně 30 po sobě jdoucích pacientech s CMP v registru RES-Q nebo SITS QR pomocí protokolu ocenění WSO (WSO Awards Protocol). Na základě výkonu hodnoceného podle různých měřítek mohou být zúčastněné nemocnice oceněny na zlaté, platinové nebo diamantové úrovni.

Kromě tohoto ocenění budou zúčastnění odborníci a zdravotnická zařízení podporováni v komunitě Angels, aby se mohli scházet a navázat spojení, identifikovat osvědčené postupy a sdílet vědomosti, které jim pomohou implementovat a urychlit zlepšení pro pacienty.

Ocenění také poskytne další platformu pro WSO, aby uznala vynikající péči o pacienty s CMP a ocenila týmy a organizace, které jdou nad rámec péče o své pacienty.

 
Systém úrovní Zlaté pásmo Platinové pásmo Diamantové pásmo
Požadavky na registraci Požadavky
na registraci
Požadavky
na registraci
Požadavky
na registraci
% pacientů léčených v čase od přijetí do podání injekce < 60 minut 50 % 75 % 75 %
% pacientů léčených v čase od přijetí do vpichu do třísla < 120 minut 50 % 75 % 75 %
% pacientů léčených v čase od přijetí do podání injekce < 45 minut     50 %
% pacientů léčených v čase od přijetí do vpichu do třísla < 90 minut     50 %
% míra rekanalizace z celkové incidence CMP v nemocnici 5 % 15 % 25 %
% všech pacientů s podezřením na CMP odeslaných ke snímkování CT nebo MR 80 % 85 % 90 %
% všech pacientů s CMP absolvujících screening dysfagie 80 % 85 % 90 %
% pacientů s ischemickou CMP propuštěných s protidestičkovou léčbou 80 % 85 % 90 %
% pacientů s CMP doprovázenou fibrilací síní propuštěných s antikoagulační léčbou 80 % 85 % 90 %
Pacienti s CMP léčení na specializované iktové jednotce nebo JIP při jejich pobytu v nemocnici     ANO
4040 registrované nemocnice
ZANECHEJTE ODKAZ
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software