Přejít k hlavnímu obsahu

Vychází hvězda

RumunskoPodle zprávy o CMP v roce 2015 mělo k léčbě na specializovaných iktových jednotkách přístup pouze 1 % rumunských pacientů s CMP.

Při absenci robustních epidemiologických údajů se odhaduje, že v Rumunsku by bylo třeba zřídit asi 100 nemocnic s iktovými centry, aby se všem rumunským pacientům s CMP dostalo péče, kterou si zaslouží.

V mnoha rozvojových zemích jsme zjistili, že existující situace má obvykle zřejmé příčiny, ale také jsme byli svědky toho, že je možné dosáhnout takových drastických cílů růstu, pokud jsou správní lidé pro danou věc nadšení a jsou jí oddáni. Např. v roce 2010 Thajsko zřídilo dvě specializované iktové jednotky, jednu v Bangkoku a jednu v Phuketu. Díky následnému systematickému procesu, kdy bylo každoročně přidáváno 15–20 nemocnic s iktovými centry, se Thajsku podařilo zřídit více než 100 nemocnic s iktovými centry a dostatečně tak geograficky pokrýt celou zemi. V našem minulém vydání jsme hovořili o Polsku, kde se podařilo zvýšit počet iktových center z pouhé hrstky v roce 2010 k dnešním 170 iktovým centrům.

Vycházet z pouhého 1 % se může jevit jako skličující úkol, ale skupina odborníků z Rumunska se této výzvy nebojácně ujala. Rumunská komunita pro mozkové příhody vedená Dr. Cristinou Tiu je malou, ale silnou komunitou s jednotným přístupem a cílem – chtějí v zemi změnit tvář péče o CMP.

Komunita začínala se 4 nemocnicemi s iktovými centry, která obsluhovala pacienty v okolních oblastech. Uvědomovali si však, že spokojit se s pouze 4 nemocnicemi s iktovými centry by nebylo možné. Na cíl zvýšit počet nemocnic s iktovými centry bylo třeba zaútočit odhodlaně a přesně. Jakmile si stanovili své cíle, bez výmluv věnovali nezměrné úsilí růstu komunity pro mozkové příhody v Rumunsku. Dr. Tiu o sjednocenou komunitu pro mozkové příhody pečovala a zdokonalovala ji a vyzývala všechny, aby spolupracovali ve snaze zlepšit kvalitu péče o CMP v Rumunsku. Jako komunita neustoupili ze svého cíle, byli oddáni věci a neuhnuli z cesty nebo nevzdali se toho, čeho chtějí dosáhnout.

K začátku letošního roku se Rumunsku podařilo zdvojnásobit počet iktových center v zemi na celkový počet 10. Nebylo snadné tohoto výsledku dosáhnout, neboť před nimi stály výzvy. Nicméně po zavedení Iniciativy Angels a pomoci od místního poradce Angels, Ligii Bălănean, dosáhly aktivita a motivace nejvyšší úrovně. Bylo identifikováno dalších 8 nemocnic, které usilovně spolupracují s týmem Dr. Tiu, aby se staly nemocnicemi s iktovými centry. Mnohé nemocnice také začaly zaznamenávat své údaje o léčbě CMP do registru ResQ a v květnu na kongresu ESOC byla Klinická nemocnice pro urgentní případy Oradea jednou z prvních nemocnic, které získaly kýžené ocenění ESO Angels – zlaté pásmo za kvalitu léčby vyhodnocenou na základě údajů uvedených v ResQ. Tým uspořádal vzdělávací kurz pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP pro sestry z celé země a organizuje velké množství simulací na figuríně pacienta s cílem optimalizovat vlastní léčebné postupy.Při zachování stávající růstové křivky se tvář péče o CMP v Rumunsku v nadcházejících letech promění.

Jménem každého pacienta, kterému se v Rumunsku dostane optimální péče o CMP, bychom rádi rumunské komunitě pro mozkové příhody poděkovali za práci a za to, že i přes všechny překážky, jim dávají druhou šanci na život.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software