Přejít k hlavnímu obsahu
Argentina
Angels Blog

Saving Lives In Córdoba | Doing Whatever It Takes

Kreativita a vytrvalost se vyplácí v boji proti CMP v Córdobě postižené covidem.
Angels team 11. října 2021

Securing free airtime for a topic most people would rather not talk about hadn’t been easy, but that senior Angels consultant Luján Castrillón doesn’t give up easily is something to which the stroke teams at two leading hospitals in Córdoba can attest.

" "
Simulační školení v Sanatoriu Allende v Córdobě pod distančním dohledem Lujánové.

 

Na začátku jara 2021, kdy argentinské úřady opět zpřísnily omezení kvůli zvýšenému počtu infekcí covid-19 a hospitalizací, si posluchači v provincii Córdoba naladili místní rozhlasové stanice, aby se dozvěděli o ještě rozšířenější zdravotní hrozbě.

Hlasy, které slyšeli, patřily doktorce Pamele Dorregové, neuroložce z Córdoby, a Lujánové Castrillónové, která již několik let hovoří za pacienty s cévní mozkovou příhodou jako starší konzultantka Angels.

Ačkoli je údajů o prevalenci cévní mozkové příhody v Argentině málo, nedávná populační studie provedená v nedaleké provincii zjistila, že dva ze sta lidí starších 40 let prodělali cévní mozkovou příhodu, a stejně jako ve zbytku Latinské Ameriky je cévní mozková příhoda hlavní příčinou úmrtí a invalidity v zemi, kde má čtvrtina obyvatel hypertenzi.

Rozhlasové vysílání vzešlo z neúnavné petice Lujánové, která se zaměřila na stanice v regionech, v nichž se velké procento pacientů s cévní mozkovou příhodou dostávalo do nemocnice mimo časové období pro léčbu. Cílem bylo seznámit posluchače rádií Río Cuarto, Radio Las Rosas a Radio Sucesos s příznaky cévní mozkové příhody a s tím, jak je důležité brát cévní mozkovou příhodu jako urgentní stav a zajistit, aby byl pacient co nejrychleji ošetřen.

Zajistit volný vysílací čas pro téma, o kterém by většina lidí raději nemluvila, nebylo snadné, ale že se Lujánová nevzdává snadno, mohou potvrdit CMP týmy dvou předních nemocnic v Córdobě.

" "
Simulační trénink s využitím aplikace Zoom v nemocnici Ferreyra v dubnu 2021.

 

Lujánová spolupracovala s cordóbskou nemocnicí Ferreyra od roku 2019 a Sanatorio Allende od roku 2018, které oběma nemocnicím pomáhají zvyšovat míru rakanalizace a zkracovat doby od přijetí do ošetření a usnadňují školení zdravotníků. Covid-19 však měl dopad na výkonnost kvůli screeningu covidu u nově přijímaných pacientů a přidělování nového personálu do iktových týmů.

V dubnu 2021, po roce pandemie, přijali naši vedoucí neurologie v obou nemocnicích hovor s výzvou, aby se jejich týmy zúčastnily simulačního školení.

„Je to opravdu důležitá aktivita, která zajistí, aby byl každý na cestě CMP připraven na příchod pacienta,“ říká Lujánová s tím, že nebylo snadné všechny ředitele nemocnic přesvědčit, že to, co někdy považují za nevítané, může jejich týmům prospět.

Neměla však žádné potíže přesvědčit vedoucího neurologie, doktora Gustava Ortizho z nemocnice Ferreyra, ani koordinátora CMP , doktora Juana Martina ze Sanatorio Allende. Skutečnost, že pravidla prevence onemocnění covid zabraňují, aby byla přítomna při simulacích, byla výzvou, avšak nikoli nepřekonatelnou překážkou. Pokud můžete mít přes Zoom schůzku, určitě si můžete spustit simulaci prostřednictvím Zoomu a naplánovat první vzdálené simulace v regionu.

V určený den přišel do každé z nemocnic 55letý „pacient“ s příznaky, které vedly k aktivaci kódu CMP a pohotovosti všech od neurologa po radiologa. Přestože měl pacient diabetes a vysoký krevní tlak, byl indikován k rekanalizační léčbě a v případě nemocnice Ferreyra byla „léčba“ zahájena za méně než 50 minut. V Sanatoriu Allende zkrátil tým dobu mezi přijetím a injekcí o cenné minuty a léčba byla zahájena po 19 minutách.

„Sestry byly lépe připravené, neurolog se přišel podívat na CT dříve a celý tým pracoval rychleji než v předchozím kole,“ říká Lujánová.

„Cvičení na trombolýzu jsou vynikajícím nástrojem pro stimulaci účasti a týmové práce,“ řekl doktor Ortiz z nemocnice Ferreyra, který je rovněž koordinátorem programu telemedicíny v soukromé univerzitní nemocnici v Córdobě a docentem klinické neurologie na univerzitě v Miami. „Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se všichni odborníci zajímali o to, jak dobře pracovali a jak dlouho jim to trvalo. Dokonce i pracovníci nemocniční ostrahy projevili zájem a požádali nás, abychom jim poskytli instruktážní přednášky o tom, jak postupovat v případě akutní mozkové příhody.“

Časový rozdíl mezi prvním a druhým cvičením byl velmi znatelný, dokázali jsme zkrátit čas od přijetí k ošetření téměř na polovinu. V době mezi oběma cvičeními jsme neprováděli žádnou teoretickou přípravu týmu, takže jediným vzdělávacím aktem bylo samotné cvičení. Podněcovalo účast a touhu po sebezdokonalování.

„Od chvíle, kdy jsme vedení nemocnice poprvé upozornili na možnost realizace těchto aktivit, se nám dostalo velké podpory. Na oplátku byla zásadní účast praktikantů. Svůj úkol jednat vzali vážně a zodpovědně. Myslím, že na tyto zážitky nezapomenou.“

Doba od přijetí do ošetření v nemocnici Sanatorio Allendekratší než 20 minut svědčí o rozsáhlých zkušenostech této nemocnice s léčbou CMP. Jakkoli se však jejich procesy zefektivnily, dobrého není nikdy dost, zaznělo z úst doktora Juana Martina, který je nejen člen Argentinské neurologické společnosti, ale rovněž docentem neurologie na Katolické univerzitě v Córdobě.

„Neustále spolupracujeme s iniciativou Angels na zavádění školení v jednotlivých oblastech oddělení, včetně ošetřovatelství a neurologického zobrazování. Jsme přesvědčeni, že tato týmová spolupráce znamená, že bude mít více pacientů prospěch z včasné a správné léčby.“

Doktor Ortiz souhlasí: „Doufám, že tato cvičení budou provádět všechny iktové a pohotovostními týmy v našem regionu, aby se více pacientům dostalo potřebné léčby a následně se snížila nemocnost a úmrtnost na CMP.“

Lujánová zatím doufá, že se do vysílání vrátí na konci října, kdy se bude konat Světový den CMP, a pro svou kampaň si dokonce najala jednoho z nejvtipnějších lidí v Argentině. Komik Rodrigo Vagoneto neváhal spojit své jméno s touto akcí; stejně jako Lujánová je ochoten udělat cokoli.

 

More stories like this

Polsko

Catching The Moment

An impromptu simulation of the pathway to thrombectomy in Poland produces an unplanned lesson in decision-making skills.
Thajsko

Stroke Treatment On The Move

Mobile stroke units are operational in five zones in Thailand, to support the treatment of stroke patients in the community.
Jižní Korea (Korejská republika)

Better Together | Simulation Training Shapes The Path

Joint simulation workshops show up opportunities for improvement in South Korea.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software