Přejít k hlavnímu obsahu
Globální
Angels Blog

PRŮZKUM PACIENTŮ | How Many Of Your Patients Arrive On Time?

The Angels Initiative Patient Survey provides you with valuable information about your stroke patients’ journey to care.
Angels team 20. září 2021

Kolik toho víte o cestě svého pacienta s CMP od začátku až do chvíle, kdy byl dopraven na invalidním vozíku na pohotovost ve vaší nemocnici? Průzkum iniciativy Angels mezi pacienty odhaluje, co dělali hodiny a minuty před přijetím, a upozorní vás na úroveň informovanosti o cévní mozkové příhodě ve vašem regionu.  

" "

V Rakousku bylo v roce 2017 procento pacientů s cévní mozkovou příhodou, kteří dorazili do nemocnice do 3 hodin od nástupu symptomů až 70 %. Na opačném konci spektra údaje z Mexika uváděly hodnotu 17 %. V mnoha případech však nemocnice jednoduše nemají údaje o tom, kolik pacientů dorazí včas nebo co způsobuje zpoždění před přijetím do nemocnice. Často se předpokládá, že lidé jednoduše nerozpoznají příznaky CMP a v důsledku toho nejednají správně. Italská studie informovanosti veřejnosti o CMP ukázala, že pouze 11 % iktových pacientů přijatých do nemocnice nejprve zavolalo záchranku, protože nedokázali rozpoznat příznaky CMP. 67 % nejprve kontaktovalo člena rodiny a bohužel jimi poskytnuté rady byly v 70 % případů nesprávné. Pokud chceme problém vyřešit, musíme mu lépe porozumět.

Průzkum iniciativy Angels mezi pacienty vám poskytuje cenné informace o cestě vašich pacientů s cévní mozkovou příhodou k péči prostřednictvím dotazníku vyplněného za méně než tři minuty. Dotazník mohou vyplnit rodinní příslušníci nebo sami pacienti za asistence sestry. K průzkumu mají přístup prostřednictvím QR kódu zobrazeného na plakátech a brožurách v čekárně. Po dokončení průzkumu nabízíme pacientům bezplatnou příručku péče o CMP doma a přístup k podrobnostem místních organizací na podporu pacientů, abychom jim pomohli vypořádat se s těžkými časy, které je mohou čekat.

" "

Výsledky pro vaši nemocnici budou k dispozici na vašem řídicím panelu na webových stránkách iniciativy Angels a poskytnou důležité informace o tom, jak se vaši pacienti chovají před přijetím.

Výzva k akci

Pokud údaje shromážděné od vašich pacientů vykazují nízkou informovanost veřejnosti o cévní mozkové příhodě, můžete se obrátit na kampaň FAST Heroes www.fastheroes.com nebo na svého místního konzultanta Angels ohledně implementace této oceňované kampaně na zvýšení povědomí o cévní mozkové příhodě ve vašem regionu.  Data vám rovněž umožňují sledovat výsledky, abyste mohli měřit dopad této kampaně v průběhu času.

Kontaktujte svého konzultanta Angels ohledně poskytnutí materiálů pro průzkum pacientů iniciativy Angels, případně dotazník nalezněte zde

 

More stories like this

Singapur

FAST Heroes Takes Off In Singapore

Every grandparent could soon have a small superhero with a very important three-digit number at their fingertips.
Evropa

The Final Frontier | Reducing Symptom-to-Door Time

If our mission is to give every stroke patient the best chance of survival, we have to solve this “final frontier” in acute stroke care.
Globální

Time Is Life

Why did it take so long for the hospital to realise she was having a stroke? What could life have been like if she had been treated earlier?
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software