Přejít k hlavnímu obsahu

Vícerozměrný přístup ke zlepšení péče o pacienty s CMP

Filipíny

autor: Jennifer Justice F. Manzano, MD, vedoucí oddělení služeb souvisejících s CMP; Zdravotnické centrum Manila, Asijská nemocnice a zdravotnické centrum, Zdravotnické centrum Perpetual Help

CMP je druhou hlavní příčinou úmrtí a nejvyšší příčinou zdravotního postižení na Filipínách s prevalencí 0,9 %1. V této zemi je na 105 miliónů Filipínců pouze něco málo přes 280 neurologů2 – a většina z nich (asi 67 %) praktikuje ve městech1.

Protože mnoho mých příbuzných utrpělo CMP, jsem si také dobře vědom nedostatečnosti filipínské infrastruktury pro péči o CMP. To bylo částečně to, co podnítilo mou touhu pomoci rozvíjet služby související s CMP v nemocnicích, ve kterých pracuji. S pomocí správ jednotlivých nemocnic jsme se rozhodli vytvořit programy pro CMP pro Zdravotnické centrum Manila (Medical Center Manila, MCM), Asijskou nemocnici a zdravotnické centrum (Asian Hospital and Medical Center, AHMC) a Zdravotnické centrum Perpetual Help (Perpetual Help Medical Center, PHMC). Společně jsme si stanovili vizi programu pro CMP každého zdravotnického zařízení.

Chtěli jsme, aby MCM bylo schopno poskytovat akutní péči při CMP, která je srovnatelná se standardy v oboru, a být lídrem ve vzdělávání o CMP pro neprofesionály – to, čemu říkáme „laická fóra“; chtěli jsme, aby PHMC bylo schopno poskytnout pacientům s CMP ve své komunitě multidisciplinární program, který by jim dal nejlepší funkční výsledky; a v AHMC jsme si představovali spádové středisko pro pacienty s CMP na jihu Manily, které by sloužilo také nedalekým provinciím.

Rychle jsme si uvědomili, že největšími překážkami před námi byla školení zdravotnického personálu, podpora spolupráce mezi odděleními a vzdělávání komunity, aby ihned přišla na pohotovost, jakmile se projeví symptomy CMP.

Iniciativa Angels pro nás byla obrovským požehnáním, zejména pokud jde o školení. Když jsme se rozhodli zavést naše programy pro CMP, věděli jsme, že zaměstnanci, zdravotní sestry, obyvatelé a konzultanti pohotovostních oddělení přicházejí a odcházejí. Proto bylo důležité, abychom vytvořili školicí středisko pro zdravotní sestry a lékaře. Angels nám poskytli užitečné zdroje pro školení našich lékařských a ošetřovatelských pracovníků, včetně přednáškových průsvitek, zobrazovacího školení, učebních osnov pro certifikaci zdravotních sester a digitálního simulačního cvičení.

Pro podporu spolupráce mezi odděleními a v rámci iktového týmu jsme pořádali pravidelná setkání za účasti zdravotnických pracovníků, zdravotních sester, laboratoří, radiologie, rehabilitace, marketingu a finančních oddělení. Během těchto setkání se náš partner z Angels s námi podělil o spoustu myšlenek o tom, jaké praktiky se používají v jiných nemocnicích a v dalších zemích. Znalost osvědčených postupů nám také poskytla novou perspektivu, kterou jsme potřebovali, zejména když jsme čelili problémům.

Když lékaři a zdravotní sestry vysvětlují CMP pacientům a laikům, často je to pro ně nesrozumitelné. Spolu s našimi marketingovými partnery byli Angels záchranným lanem v našem úsilí vést vzdělávání o CMP v našich komunitách. Pomohli nám uspořádat laická fóra a živé relace na Facebooku a byli důležitým zdrojem připravených reklamních materiálů a osvědčených postupů v jiných zemích a umožnili nám sdílet naše poselství lépe a širšímu publiku.

Za něco málo přes rok, kdy jsme spolupracoval s Angels, nám byli obrovskou podporou při rozvíjení našich kampaní zaměřených na CMP. Díky nim byly naše týmy schopny formovat a rozvíjet služby týkající se CMP ve třech nemocnicích.

Jsme velmi povzbuzeni naším pokrokem a jsme motivováni provádět neustálé změny a zlepšovat se v naději, že jednoho dne si budeme moci být jistí – včetně našich přátel a rodin – že v případě potřeby je na dosah nemocnice s iktovou jednotkou.


1 Navarro, J. C., Baroque II, A. C., Lokin, J. K. & Venketasubramanian, N. (2014). The real stroke burden in the Philippines. International Journal of Stroke. 9. 10.1111/ijs.12287.
2 Worldometers. (2019). Philippines Population. Načteno 18. července 2019z adresy https://www.worldometers.info/world-population/philippines-population/ 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software