Přejít k hlavnímu obsahu
Rumunsko
Angels Blog

Rozhovor s konzultantem Angels

RES-Q talked to Cristina Stanciu about the state of stroke care in Romania.
Angels team 23. října 2019
Recently, RES-Q sat down with Cristina Stanciu, Angels Initiative Consultant in Romania, to talk about the state of stroke care in the country. Přečtěte si celý rozhovor níže, původně zveřejněný na blogu RES-Q.  

 
Jak Rumunsko začínalo v ESO EAST?
V Rumunsku je asoc. Prof. Dr. Cristina Tiu aktivně zapojena do projektu ESO-EAST jako koordinátorka rumunské skupiny, a pod jejím vedením se Rumunsko připojilo k ESO-EAST v roce 2015.
 
První hodnocení kvality péče o pacienty s CMP v Rumunsku bylo provedeno jako součást projektu ESO-EAST analýzou údajů shromážděných v registru RES-Q.
 
Rumunsko přispívá do RES-Q údaji od počáteční pilotní fáze na konci roku 2016. Jak pomáhá zjištění skutečných údajů o kvalitě péče o pacienty s CMP?
Registrace údajů o kvalitě péče o pacienty s CMP nám pomohla identifikovat dysfunkční oblasti v nemocniční péči o tyto pacienty a zlepšit je.
 
Zde je několik zlepšení zaznamenaných v Rumunsku za poslední tři roky.
  1. Podíl pacientů léčených intravenózní rekanalizační terapií se významně změnil z 2,24 % v roce 2017 na 5,19 % v roce 2018 a 8,99 % v roce 2019 v centrech zapojených do RES-Q.
  2. Doba mezi přijetím a injekcí se zkrátila z mediánu 67 minut v roce 2017 na 58 minut až 53 minut v letech 2018–2019.
  3. Podíl pacientů vyšetřovaných na dysfagii do 24 hodin od přijetí se zvýšil z 1,99 % v roce 2017 na 47,87 % v roce 2018 a snížil na 34,7 % v roce 2019, přičemž důvodem poklesu byly nové nemocnice připojující se k programu. 
Registrace údajů v RES-Q byla nezbytná pro získání jasnějšího pohledu na skutečnou situaci v péči o pacienty s CMP a motivovala celou zemi ke zlepšení léčby těchto pacientů.
 
Co byste chtěli v RES-Q vidět příště?
Domnívám se, že údaje z více nemocnic by poskytly ještě reprezentativnější pohled na léčbu pacientů s CMP v zemi.
 
Co by podle vás nejvíce přispělo ke snižování rozdílů v péči o pacienty s CMP?
Podle mého názoru by ke snižování rozdílů v péči o pacienty s CMP nejvíce přispělo vzdělávání.
 
Vidíme nesrovnalosti ve všech aspektech péče o CMP, od nedostatku povědomí o rizikových faktorech a symptomech CMP až po opožděný příjezd na pohotovost a prodlouženou čekací dobu. Proto je velmi důležité zlepšit prevenci CMP a rozpoznávání CMP prostřednictvím vzdělávání veřejnosti a zdravotnické komunity. Jistě lze péči o pacienty s CMP ještě vylepšit.  
 
Jaká je současná situace v oblasti péče o pacienty s CMP v Rumunsku?
Rumunsko je zemí s 19,3 miliony obyvatel. Ročně je registrováno přibližně 60 000 pacientů s akutní mozkovou příhodou, z nichž většina je ischemickou CMP. V Rumunsku představuje CMP druhou nejčastější příčinu úmrtí a zdravotního postižení. Podle zprávy o CMP v roce 2015 mělo k léčbě na specializovaných iktových jednotkách přístup pouze 1 % rumunských pacientů s CMP.
 
Po zjištění, že alarmující nárůst pacientů s akutní CMP za rok je něco, co se může a musí napravit, realizovaly nedávno Rumunská neurologická společnost a rumunské Ministerstvo zdravotnictví národní projekt, který vede k výraznému nárůstu sítě nemocnic připravených na léčbu pacientů s CMP. 
 
Realizace tohoto projektu v únoru 2019 přinesla Rumunsku jedno z nejrychlejších rozšíření sítě pro léčbu CMP ve východní Evropě: trojnásobný počet iktových center z 11 na více než 40 během několika měsíců. V současné době existuje v Rumunsku 38 aktivních iktových center a usilovně pracujeme na tom, aby všech 43 iktových center dokázalo do konce letošního roku provádět intravenózní trombolýzu. 
 
 
 
Řekla byste, že se změnil postoj laiků (ne lékařů) k CMP? Probíhají právě teď v Rumunsku nějaké kampaně na zvyšování povědomí?
Je naprosto nezbytné vzdělávat obyvatelstvo pro včasné rozpoznání známek a příznaků CMP.
 
Jak bylo uvedeno výše, v Rumunsku byla na začátku letošního roku pro nás velká změna, když jsme měli dalších 32 nemocnic zaměřených na CMP. V této počáteční fázi je cílem vzdělávání zdravotnického personálu účastnící se trasy pacienta (provozovatelé pohotovostních služeb a pracovníci sanitky, jakož i zdravotníci v nemocnicích, kde se bude program realizovat).
 
Vzdělávání populace je jistou věcí, kterou je třeba zvážit, a lze toho dosáhnout prostřednictvím mediálních kampaní (televize, tištěná média) nebo vzdělávacích kampaní za účasti praktických lékařů, se širokou adresovatelností jak pro vysoce rizikové věkové skupiny, tak i pro mladé lidi a adolescenty, kteří budou schopni rychle zareagovat, pokud rodič nebo prarodič utrpí cévní mozkovou příhodu.
 
V této chvíli probíhají v naší zemi kampaně na zvyšování povědomí, které probíhají v různých regionech. Přesto je třeba, je ještě víc rozšířit.

More stories like this

Vietnam

Propojování a spolupráce na záchraně životů

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Evropa

Iniciativa Angels vás vítá na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egypt

V síti Stroke Network v Egyptě se zvyšuje míra sdílení znalostí

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software