Přejít k hlavnímu obsahu

Zlepšení komunikace pacienta s lékařem

Evropa
Stroke Alliance for Europe (SAFE)

Úspěšná spolupráce mezi projekty SAFE a Angels Initiative pomáhá zlepšit komunikaci mezi pacientem a lékařem

V roce 2019 byl SAFE hrdý na to, že je již druhým rokem v řadě aktivním partnerem v projektu Angels Initiative, který přináší pacientům výhledy a informace založené na důkazech a zaměřené na pacienty po cévní mozkové příhodě (CMP), když to nejvíce potřebují: na jednotce intenzivní péče specializované na léčbu CMP.

Realizace tohoto společného projektu začala v květnu 2018 ve dvanácti evropských zemích: Španělsku, Srbsku, Polsku, České republice, Lotyšsku, Chorvatsku, Makedonii, Řecku, Ukrajině, Gruzii, Maďarsku a Turecku. V roce 2019 se tento projekt rozšířil do dalších zemí, což umožnilo pacientům ze Slovenska, Kypru a Francie získat tyto důležité informace.

Díky iniciativě Angels jsou nyní vybrané nemocnice v těchto zemích schopny poskytovat informace o cévní mozkové příhodě a důležitých dalších krocích na cestě k uzdravení pacientům s tímto onemocněním a jejich pečovatelům. Materiály pro pacienty zahrnují pět brožur s různými tématy. Brožury obsahují kontaktní údaje národních, regionálních a místních organizací podporujících pacienty s cévní mozkovou příhodou, aby pacienti a pečovatelé měli přístup k další podpoře měsíce a roky po cévní mozkové příhodě. Asociace pro cévní mozové příhody (Stroke Association) ve Velké Británii laskavě poskytla informace v brožurách, které jsme poté přeložili do každého jazyka projektu s použitím standardního informačního postupu pro každý překlad.

Cíl iniciativy Angels Initiative zlepšit výsledky u cévních mozkových příhod, zachránit životy a snížit dlouhodobé postižení je ve shodě s cíli projektu SAFE, což vedlo k velmi úspěšnému partnerství přínosnému pro oba projekty. Projekt SAFE Angels již pozitivně ovlivňuje komunikaci mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty. Informační brožury s bohatými zdroji informací umožňují pacientům lépe porozumět jejich onemocnění a aktivněji se podílet na rozhodování o léčbě s cílem zlepšit výsledky,“ řekl Jelena Misita, koordinátor projektu zastupující projekt SAFE.

Na základě zpětné vazby od pacientů a lékařů v nemocnicích účastnících se projektu byly v projektu SAFE v roce 2019 provedeny změny ve formátu používaném pro tyto brožury a byla vytvořena kompilace všech pěti brožur v jednom speciálně navrženém vydání. Hlavním titulem je „Přežití po cévní mozkové příhodě“ a vydání má pro každou jazykovou verzi číslo ISBN. Všechny brožury zůstávají duševním vlastnictvím asociace Stroke Association ve Velké Británii a jsou přeložené v souladu s jejich pravidly standardizace a revize, což zajišťuje vysoce kvalitní a aktuální materiál pro pacienty s cévní mozkovou příhodou a jejich rodiny a pečovatele.

Další informace o projektu SAFE Angels a materiálech pro pacienty najdete na stránkách www.safestroke.eu.
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software