Přejít k hlavnímu obsahu

Důležitost zaznamenávání a analýzy dat

Argentina
Dr. Maia Gomez Schneider

Neurologický institut nemocnice Sanatorio de los Arcos byl skupinou Swis Medical Group vybrán jako středisko pro pacienty s CMP v Buenos Aires.  

dysfagie

V roce 2018 zaznamenalo zdravotnické zařízení průměrnou dobu mezi přijetím a injekcí 119 minut pro léčbu intravenózním rtPA, z čehož pouze 8 % pacientů s bylo ošetřeno do 60 min a žádný do 45 min – příliš dlouho od očekávaného standardu. 

V roce 2019 jsme se zapojili do Iniciativy Angels tím, že jsme přispívali do databáze Res-Q. Účast v Res-Q nám nejen usnadnila získávání údajů o pacientech s CMP a kvalitě péče v Argentině i ve světě, ale také nám pomohla rychle najít naše slabé stránky, abychom mohli pokračovat ve školení a zlepšování. S pomocí Iniciativy Angels se provedlo více školení zdravotních sester, lékařů na pohotovostech a personálu přednemocniční služby. Výsledkem byl vyšší počet pacientů, kteří dostali reperfuzní léčbu, a časem se snížila i prodleva v nemocnici. Dokonce jsme získali ocenění WSO Angels, na které jsme velmi hrdí. 

Nicméně v roce 2020 narušila pandemie Covid-19 spojení, která jsme vybudovali. Byli jsme nuceni reorganizovat naši strukturu, abychom nabídli pacientům s CMP péči bezpečně a rychle, zejména po přesměrování mnoha zdrojů, zejména lidských, do péče o pacienty s koronavirem. Bylo nutné změnit protokoly kvůli mimořádným okolnostem, kterým jsme čelili.  

V průběhu roku 2020, dokonce i při uvážení souvislosti s pandemií a zpoždění konzultace s pacienty, došlo k významnému snížení průměrné doby mezi přijetím a injekcí na 48 minut, přičemž 92 % pacientů bylo ošetřeno do 60 min a 53 % s TK do 45 min a procento pacientů léčených reperfuzními technikami pro ICVA bylo 14,4 %. Jsme přesvědčeni, že organizace před hospitalizací a v rámci nemocnice byla velmi důležitá, což se odráží ve zkrácení doby mezi přijetím a injekcí při akutní léčbě. 

Jak míjely měsíce, vracely se ukazatele kvality do normálu, s výjimkou jednoho: screeningu dysfagie, který jsme nemohli provést včas u všech pacientů. Protože jsme to nemohli dělat jako před pandemií, uvažovali jsme o zavedení školení a screeningu, které by prováděl neurolog na příjmu během úvodního vyšetření. Znovu jsme se obrátili na iniciativu Angels, která nám společně s Nutricií dne 29. ledna 2021 poskytla skvělé virtuální školení vedené Lic. Valerií Tonovou, specialistkou na polykání. Její školení nám pomohlo vyvinout jednoduchý a efektivní protokol vyšetření dysfagie, který jsme rychle zavedli do praxe. V současné době se u 100 % našich pacientů s diagnózou CMP nebo TIA vyšetřuje dysfagie, aby se snížily potenciální komplikace v nemocnici, jako je aspirační pneumonie. 

Pro nalezení příležitostí ke zlepšení je zásadní záznam a analýza údajů.

obrazovka 2

obrazovka 3

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software