Přejít k hlavnímu obsahu
Evropa
Angels Blog

Ocenění zdravotních sester

2020 was the International Year of the Nurse and the Midwife to honour the 200th anniversary of Florence Nightingale’s birth.
Angels team 10. června 2020
Světová zdravotnická organizace (WHO) označila rok 2020 jako „Mezinárodní rok zdravotních sester a porodních asistentek“ k poctě 200. výročí narození Florence Nightingalové.
 
 
From the pre-hospital all the way to the post-acute phase, nurses play key roles in ensuring an optimal stroke pathway.
 
Uvědomili jsme, jak jsou zdravotní sestry pro léčbu CMP důležité od samého začátku. Z tohoto důvodu souprava nástrojů Iniciativy Angels obsahuje mnoho položek, které jsou určeny speciálně pro zdravotní sestry. Dokonce i náš první e-learningový program, který jsme spustili na webové stránce Angels, byl E-learningová certifikace pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP. Uvědomili jsme si, že pokud chceme zdravotním sestrám nabídnout něco, co by pro ně mělo význam, musí to být k dispozici v jejich jazyce. Od té doby byla tato certifikace přeložena do 17 různých jazyků. Jsme hrdí na to, že tento kurz již absolvovalo více než 9 000 zdravotních sester po celém světě. 
 
Společně s organizací ESO a Výzkumným ústavem ošetřovatelství jsme uvedli v život projekt QASC Europe, jehož cílem je podpořit zdravotní sestry a ukázat, že zdravotní sestry provádějí zákroky, které účinně snižují mortalitu a mohou být úspěšně implementovány v evropských nemocnicích. 
 
Nedávno jsme ve spolupráci se společností Nutricia rovněžvytvořili e-learning na téma dysfagie a výživa, který je k dispozici naší komunitě zdravotních sester. 
 
V rámci Iniciativy Angels vždy hledáme způsoby k rozvoji lidí, čímž tuto komunitu posilujeme. Nechali jsme se inspirovat energií a nadšením, které projevily zdravotní sestry ve Španělsku. Seven nurses from different regions in Spain decided to start the Spanish Society of Neurological Nursing (SEDENE) in December 1993. Jednoduše chtěly být součástí skupiny lidí, kteří sdílejí stejnou vášeň, hodnoty a motivaci. O více než dvě desetiletí později se SEDENE stala významnou platformou podpory, znalostí a koordinace zdravotních sester v oblasti neurologie ve Španělsku. V průběhu celé její historie společnost vytvořila kurzy, příručky a návody pro neurologické sestry a aktivně spolupracuje na strategii Národního zdravotního systému pro CMP, neurodegenerativní onemocnění a vzácná onemocnění. Společně se Španělskou neurologickou společností (SEN) rovněž organizují každoroční konferenci, které se pravidelně účastní více než 300 sester.
 
 
Potřeba existence a výhody takovéto specializované společnosti se mohou zdát zřejmé, a přesto je, pokud je nám známo, dosud jedinou společností sdružující zdravotní sestry pečujícími o pacienty s CMP tohoto druhu v Evropě.
 
V prosinci 2019 představili někteří konzultanti Angels během setkání k naplánování činností pro rok 2020 návrh, jehož cílem by bylo zorganizovat mezinárodní spolupráci zdravotních sester. Vidíme hodnotu, kterou lékaři získávají výměnou nápadů s kolegy z jiných zemí na konferencích a v řídicích výborech, a chtěli bychom poskytovat platformu pro další rozvoj také zdravotním sestrám. 
 
K ověření konceptu byla navržena tři jména. Estella San Juan from Vall d’Hebron Hospital in Spain, who is also the group coordinator of SEDENE; Dr. Antonella Urso Health Department of the Lazio Region who is also in coordination with the Stroke Regional Network in Italy and an ESO-Angels Spirit of Excellence Award winner in 2018, as well as Portugal’s QASC Coordinator, Susana Salselas from ULS Nordeste, Unidade Hospitalar de Macedo de Cavaleiros.
 
Myšlenka byla skromná a všechny tři se na ní nadšeně shodly; zdravotní sestry z různých zemí by se mohly setkat během konference ESO/WSO 2020 ve Vídni a uvidí se, co z toho vzejde.  
 
„Chápu, že tento nápad představuje v tomto velmi zvláštním roce - Mezinárodním roce zdravotních sester - něco velmi přínosného. Je třeba vyzdvihnout význam sdílení mezi zeměmi za účelem standardizace ošetřovatelské péče o pacienty s CMP napříč Evropou a také přínos, který poplyne Portugalsku, neboť nám chybí formální národní pokyny pro péči o pacienty s CMP.“– Susana Salselasová
 
Prozatím není jasné, zda pandemie umožní konferenci v listopadu uskutečnit. Tyto tři sestry se nicméně rozhodly, že nebudou čekat, a již navázaly se svými konzultanty Angels první spojení prostřednictvím online konference.  
 
 
Přestože byla tato krátká schůzka jen předběžná, přinesla mnohé slibné nápady na různá témata. Rychle se ukázalo, že i tyto tři ženy se toho mohou od sebe vzájemně hodně naučit, a skupina se nadšeně chtěla dozvědět více ze zemí, kde je péče na pokročilejší úrovni, a poskytnout rady kolegům ze zemí, kde je organizace slabší. 
 
„Myslím, že je to skvělá příležitost, jak být v kontaktu s dalšími zdravotními sestrami v celé Evropě. Můžeme tak sdílet sdílet naše zkušenosti, nápady, protokoly a modely, které fungují v jejich zemích. V budoucnosti můžeme dokonce spolupracovat na multicentrických mezinárodních studiích, abychom mohly poskytovat více podkladů ošetřovatelskou péči o pacienty s CMP.“– Estella San Juanová
 
Stejně jako v případě organizace SEDENE ve Španělsku by národní společnost nebo výbor výrazně pomohly při zefektivnění pokynů, protokolů a koordinace relevantních školení a událostí a dále vytvořily pocit sounáležitosti s komunitou sledující společný cíl. Také by se otevřela jednodušší cesta v úsilí vyžadující přispění nebo koordinaci na mezinárodní úrovni, zejména při vytvoření velmi žádoucího mezinárodního pokynu upravujícího ošetřovatelskou péči o pacienty s CMP.  
 
Během této první diskuse nebyl dostatek času, aby bylo možné dosáhnout zásadního pokroku. However, the self-titled Angels Nurse Task Force have agreed to focus on the following: 
  1. vytváření vztahů mezi zdravotními sestrami Angels na národní a mezinárodní úrovni, 
  2. vytvoření online komunikační platformy pro sdílení zdrojů a neformální diskuse mezi zdravotními sestrami Angels,
  3. propagace sdílení zkušeností a osvědčených postupů, například prostřednictvím webinářů,
  4. podpora rozsáhlých zlepšení, jako jsou pokročilá školení nebo standardizované pokyny pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP.

„Jsem z této iniciativy velmi nadšená, neboť představuje skvělou příležitost pro zdravotní sestry, jak zlepšit ošetřovatelské postupy u pacientů postižených CMP a zlepšit roli sester v pečovatelském týmu.“ – Antonella Urso

Je to skromný začátek, ale pokud si lze z historie SEDENE cokoli odnést, jsme možná svědky začátku jednoho velkého úspěchu pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP kdekoliv na světě. 
 

More stories like this

Španělsko

ŽÁDNÉ VÝMLUVY | 4 strategie léčby na CT

If you are still not treating your stroke patients at CT, take inspiration from four hospitals in Andalusia, Spain, where the question of WHERE to treat patients is answered by WHO.
Spojené arabské emiráty

ICU nursing team is top of the class in stroke care

Stroke nurse certification for 100% of its ICU nurses is streamlining stroke management at Dubai’s Mediclinic City Hospital.
Spojené arabské emiráty

Her Passion For Data Is Worth Gold

Eight gold awards and counting testify to Al Qassimi Hospital’s commitment to improved stroke care – and to a nurse’s dedication to data-driven change. Meet Mrs Mary Angelo, custodian of the data that builds the legacy.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software