Přejít k hlavnímu obsahu

Od dobrého ke skvělému

Polsko

Marcin Rogoziewicz, MD – vedoucí neurologického oddělení, 107. vojenská nemocnice a poliklinika ve Wałcz107. vojenská nemocnice a poliklinika ve Wałcz je důležitým bodem na mapě zdravotní péče ve vojvodství Západní Pomořany v Polsku. Nemocnice byla založena Ministerstvem národní obrany a byla původně zřízena pro poskytování zdravotní péče pro vojenské a policejní složky. Počínaje rokem 1999 byla transformována tak, aby sloužila široké veřejnosti, a v současné době má 295 lůžek na 11 odděleních a 2 pododděleních. V současnosti je to jediná nemocnice ve Wałcze, která poskytuje zdravotní péči pro širokou veřejnost v jihovýchodní části vojvodství Západní Pomořany. Jedná se rovněž o důležitou zdravotní základnu, která slouží vojenské výcvikové základně Drawski. 

Specializovaná iktová jednotka neurologického oddělení má 28 lůžek a poskytuje lékařskou péči pro přibližně 220 000 obyvatel Wałcze a sousedních vojvodství. Dynamický rozvoj tohoto oddělení začal od roku 2015. Díky přijatým iniciativám byly vypracovány lékové programy pro léčbu roztroušené sklerózy, spasticity po cévní mozkové příhodě, fokální dystonie a hemifaciálního spasmu. Současně byla také zahájena rozsáhlá implementace intravenózní rekanalizační léčby pro ischemické náhlé mozkové příhody.

V současnosti nemocnice přijímá přibližně 350 pacientů s cévní mozkovou příhodou ročně. V minulých letech jsme systematicky zlepšovaly základní indikátory pro léčbu cévní mozkové příhody, včetně počtu pacientů ošetřených rekanalizační léčbou a dobu od přijetí do léčby (DTT). S využitím zkušeností referenčních center (např. Psychiatrický ústav a Neurologický ústav ve Varšavě) jsme podnikli řadu školení pro zdravotnický personál nemocnice a pro pohotovostní lékařské týmy. Zdůraznili jsme nezbytnost rychlé implementace vhodného ošetření a začali jsme zaznamenávat získaná data do registrů SITS a RES-Q. Díky různým školicím a organizačním aktivitám provedeným na začátku roku 2018 jsme byli schopni dosáhnout míry rekanalizace 29 % pacientů s cévní mozkovou příhodou a DTT s časovým průměrem 50 minut. Mysleli jsme si, že je to skutečně vše, co lze v této oblasti udělat.

V polovině roku 2018 jsme začali spolupracovat s konzultantkou iniciativy Angels, dr. Katarzynou Leśnou, která přinesla cenné znalosti o zkušenostech a standardech v zařízeních tohoto typu v jiných zemích. Díky těmto získaným znalostem jsme byli schopni podniknout další kroky ke zlepšení léčby pacientů s cévní mozkovou příhodou. Klademe zvláštní důraz na předběžnou notifikaci, rychlejší interakci oddělení pro cévní mozkové příhody s pohotovostními, laboratorními a radiologickými odděleními a implementovali jsme INR testování na lůžku. Zlomem bylo zavedení rekanalizační terapie přímo v laboratoři počítačové tomografie. V současnosti pacient dostává bolus a zbývající lék na stole CT a teprve potom je přepraven na specializované iktové jednotce. V současnosti se počet pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou podrobených rekanalizační léčbě pohybuje okolo 45 % a současně průměrná doba DTT nepřesahuje 20 minut! Od té doby jsme získali v programu ocenění ESO-Angels Awards jednu zlatou a tři diamantové ceny. Skutečným úspěchem však podle nás není jednorázové ocenění, ale trvale vysoká úroveň léčby.

Takové výsledky v léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou by nebyly možné bez ohromného úsilí všech lidí, které se přímo podílejí na léčebném procesu. Dobře organizovaná spolupráce mnoha lékařských oblastí, včetně lékařské záchranné služby, pohotovosti, laboratoře, radiologického oddělení, neurologického oddělení a specializované iktové jednotky nepochybně přispěla k výraznému zlepšení kvality péče. Iniciativa Angels nám poskytla neocenitelnou pomoc, protože nám ukázala oblasti činnosti, které lze zlepšit. Jak je vidět z výsledků naší nemocnice, fungovalo to.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software