Přejít k hlavnímu obsahu

Oprava rozbitého kola

ItálieMnozí považovali Řím za centrum světa. Není tedy překvapením, že centrum regionálního střediska a paprskově uspořádané sítě bylo rovněž umístěno v Římě. Překvapivé však může být zjištění, že při bližším přezkoumání všechny paprsky našeho kola nebyly tak pevné, jak bychom si přáli.


V italském regionu Lazio žije téměř 6 milionů lidí, z nichž 21 % je starších 65 let. Tento údaj je nad průměrem Evropy (18,9 %), což má zřejmý dopad na počet pacientů s CMP v této oblasti.

V regionu jsou 4 hlavní nemocnice, každá v rámci modelu „středu a paprsků“ a každá pečující o speciální potřeby pacientů. Okolo středů jsou uspořádány „paprskové“ nemocnice – malá zařízení, která případy mechanické trombektomie, chirurgických zákroků a péče na specializovaných iktových jednotkách odesílá do větších ústředních institucí.

Určité kritické problémy uvnitř sítě způsobily, že nefungovala tak efektivně, jak by mohla. Komunikace nebyla hladká a paprskové nemocnice nebyly v některých případech připravené na léčbu CMP. Výsledkem byla skutečnost, kdy akutní pacienti byli často přijati do menších okolních nemocnic, ale nebyli léčeni. Docházelo pak k opožděnému podání léčby, protože museli být ke standardní péči, kterou vyžadovali, předáni do ústředních nemocnic.

V jedné ze čtyř ústředních nemocnic v San Camillo jsme si uvědomili, že pro efektivní síť péče o CMP je třeba několik klíčových prvků: standardizovaný postup při CMP, dobře vyškolené multidisciplinární týmy ve všech nemocnicích, včetně těch menších okolních, trvalé sledování kvality a spolupráce v rámci sítě. A tak jsme se společně se členy našeho iktového týmu rozhodli využít Iniciativy Angels, která slibovala poskytnutí cílené podpory ke zlepšení kvality péče.

Lorenza, naše odhodlaná poradkyně Angels, zorganizovala multidisciplinární setkání, na němž jsme kriticky zhodnotili a porovnali postupy péče o CMP v regionálních nemocnicích San Camillo. Pomohla nám identifikovat klíčové problémy vedoucí ke zpoždění podání léčby pacientům s CMP a společně jsme vytvořili „Schéma ke sledování času při CMP“ – formulář pro odborníky k zaznamenávání zásadních zpozdění v postupu poskytování péče při CMP. Toto očividně jednoduché opatření nám pomohlo přijmout přístup zaměřený na sledování kvality, který se stal zásadní součástí našeho procesu zlepšování.Dnes je Lorenza členem našeho týmu jako facilitátor naší komunity a neorganizuje pouze setkání. Asi nejdůležitější a oči otevírající přínos z intervence spočíval ve zjištění potřeby, že tři paprskové nemocnice v San Camillo musíme připravit na přijímání pacientů s CMP. Takový počin by měl obrovský dopad na výsledky péče o CMP v regionu, a tak Lorenza zahájila v těchto nemocnicích proces konzultací. Od té doby se nám podařilo identifikovat nápravná opatření a spustit program vzdělávání a školení.

Rovněž i sdílení osvědčených postupů, posílení sítě a zlepšení komunikace. Upřímně věříme, že sdílení nápadů a zkušeností v rámci naší širší komunity nám v budoucnu pomůže dosáhnout ještě lepších výsledků.

Dobrou zprávou je, že se naše úsilí vyplácí a síť v centru světa je s každým pacientem, kterého léčíme, pevnější a pevnější.

Autoři:

Dr. Luca Casertano,
ředitel organizační jednotky pro zdravotnictví,
region San Camillo

Antonella Urso,
profesní organizační jednotka zdravotních sester

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software