Přejít k hlavnímu obsahu
Nizozemsko
Angels Blog

Excellence Is Duty | Optimising Stroke Care In Maastricht

At this Dutch hospital the desire to improve is ingrained in their systems and performing at the highest level is all in a day’s work
Angels team 11. října 2021

For a high-performing stroke network in the Dutch province of Limburg, raising its game starts with one of the simplest devices in the Angels Initiative toolbox – and learning goes both ways.

" "

To, že je Univerzitní nemocnice Maastricht (MUMC) v Nizozemsku centrem excelence, pokud jde o péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou, by nemělo nikoho překvapit. Již více než 25 let je akademickým a klinickým domovem profesora Wima van Zwama, neurointervenčního radiologa a jednoho z hlavních řešitelů klinické studie MrClean, která od roku 2015 dramaticky změnila léčbu akutní ischemické cévní mozkové příhody, a probíhající klinické studie MrClean_Late zaměřené na endovaskulární léčbu pozdních příhod.

MUMC je jediným komplexním centrem v jižní provincii Limburgu, která se rozkládá mezi Belgií a Německem a jejíž krajní jihovýchodní bod tvoří trojmezí Nizozemska, Belgie a Německa. Spolu se čtyřmi nemocnicemi v regionu, které léčí CMP a které odesílají pacienty na trombektomii do MUMC, a dvěma ambulancemi je součástí vysoce výkonné sítě pro léčbu CMP, jejíž medián doby mezi přijetím a injekcí je méně než 30 minut a která léčí 26 % (IVT) a 6 % (EVT) všech ischemických náhlých mozkových příhod.

Jak tedy zlepšit dokonalost? Podle tvůrců Porsche je to možné drobnými úpravami a hledáním možností v detailech.

Tento přístup zvolila i doktorka Cláudia Queiroga, manažerka projektu Angels a bývalá konzultantka v Portugalsku, poté, co profesor van Zwam a doktorka Julie Staalsová, cévní neuroložka v MUMC, oslovili počátkem roku 2021 iniciativu Angels s žádostí o pomoc při optimalizaci regionální iktové sítě v Limburgu a zejména při postupu pacientů z odesílajících nemocnic do MUMC na trombektomii.

„U Angels se nikdy nezaměřujeme pouze na jednu věc,“ říká doktorka Queiroga.

Tento holistický přístup k pacientovi a jeho cestě by za normálních okolností zahrnoval kontrolu všech fází pacientovy cesty, ale protože pandemie vyřadila osvědčené postupy osobního pozorování a simulace, sáhla doktorka Queiroga hlouběji do souboru nástrojů Angels.

" "Angels Plus se spoléhá na tabulkový procesor Microsoft Excel, který slouží ke shromažďování a analýze dat o procesu CMP. Nemocnice zaznamenávají nejdůležitější časové značky a činnosti do tabulky, kde se automaticky analyzují, a výsledky jsou znázorněny v grafu, který jasně ukazuje, kde se lze zlepšit pro dosažení lepších výsledků. Je standardizovaná, aby se v případě potřeby usnadnilo srovnání s jinými nemocnicemi, nicméně ji lze přizpůsobit konkrétním situacím nebo cílům poradenství, a může tedy pomoci zlepšit jakoukoli úroveň výkonnosti, od nemocnice s nedostatečnými zdroji v zemi s nízkými příjmy až po nemocnici, která posouvá hranice mechanické trombektomie, jako je tomu v Maastrichtu. Iniciativa může fungovat na obě strany: zlepší se průběh práce s pacienty v regionu Limburg a shromážděná data mohou sloužit jako referenční hodnota pro další projekty Angels.

Pro region Limburg byl Angels Plus vedle standardních datových bodů, jako je čas příjezdu, čas od příjezdu do zobrazení, čas terapeutického rozhodnutí a zahájení léčby, upraven tak, aby zachycoval a analyzoval mimo jiné dobu od rozhodnutí o trombektomii do převozu a dobu trvání převozu prostřednictvím aktivace ZZS, jakož i aby rozlišoval mezi časnými (do šesti hodin od začátku) a pozdními (do 24 hodin od začátku) pacienty.

„Mechanická trombektomie je dynamický obor s neustále se vyvíjejícími pokyny pro rozhodování a léčbu,“ říká doktorka Queiroga. Přes veškerou svou zdánlivou jednoduchost znamená pružná povaha systému Angels Plus, že může rychle začlenit nový vývoj v léčbě a stále sloužit jako účinný nástroj pro rozčlenění pacientovy cesty a zaměření se na možnosti zlepšení.

Doktorka Queiroga jako konzultantka od počátku iniciativy Angels pomáhala nemocnicím nově zapojeným do léčby čelit výzvě první rekanalizace. Síťové poradenství v Limburgu nabízí i v této rané fázi a navzdory jazykovým bariérám, vzdálenosti a omezením způsobeným pandemií covidu výrazně odlišné zkušenosti a nové poznatky.

Nemocnice v limburské iktové síti se podle ní účastní pravidelných regionálních setkání a samozřejmostí je shromažďování údajů o sledování kvality. Ale přestože jejich doby léčby a míra akutní léčby by je téměř jistě kvalifikovala pro status Angels Diamond, zdaleka neohrnuli nos nad tak zdánlivě jednoduchým nástrojem, jako je tabulka, ale přivítali poradenství s něčím, co doktorka Queiroga popisuje jako „pozoruhodnou pokoru a smysl pro etickou odpovědnost“.

„Touha zlepšovat se je v nich zakořeněná a výkony na nejvyšší úrovni jsou pro ně denním chlebem,“ říká. „Zlepšování péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou považují prostě za plnění svých povinností a v tomto ohledu slouží jako vzor pro ostatní nemocnice ošetřující pacienty s CMP.

„Je zde také silný smysl pro region. Ačkoli je každá nemocnice samostatným subjektem, existuje regionální myšlení, které říká: 'Zvládneme to, jen když to uděláme všichni'.“

More stories like this

Vietnam

Connecting & Collaborating To Save Lives

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Evropa

The Angels Initiative Welcomes You To ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egypt

Knowledge-Sharing Grows The Stroke Network in Egypt

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software