Přejít k hlavnímu obsahu

Dvojnásobné? Učiňte jej trojnásobné

Rumunsko


V jednom z našich předchozích vydáních Angels Journey jsme mluvili o výzvách, kterým čelí Rumunsko – země, kde v roce 2015 mělo přístup k léčbě ve specializovaných iktových jednotkách pouze 1 % pacientů s CMP. Zmínili jsme ohromující pokrok, který učinili od doby, kdy se stali součástí komunity Angels tím, že zařadili, identifikovali a podporovali více než tucet nemocnic, které mohou poskytnout trombolýzu. Tyto v podstatě tvoří stavební kameny rumunské sítě péče o pacienty s CMP.

S potěšením oznamujeme, že v posledních několika měsících prošlo Rumunsko ještě mnohem plodnějším obdobím, pokud jde o síť zajišťující léčbu CMP a rozšiřování národních programů. 

Po zjištění, že alarmující nárůst počtu až na 60 000 pacientů s akutní CMP za rok je problém, který lze a je třeba řešit, zavedlo nedávno rumunské Ministerstvo zdravotnictví a Neurologická společnost národní projekt, který zahrnuje zavedení intervenční léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody ve všech krajských nemocnicích s urgentním příjmem v zemi. 

Realizací tohoto projektu, který bude spuštěn již od 1. ledna 2019, může Rumunsko těžit z případně nejrychleji expandující sítě zajišťující léčbu CMP v Evropě: trojnásobný počet iktových center ze 14 na více než 40 během několika měsíců.

Taková rychlá expanze je samozřejmě spojena s velkými závazky, včetně: zapojení nových středisek do komunity stávajících iktových center, standardizace a implementace národního protokolu pro léčbu CMP v každé nemocnici, školení lékařů a zdravotních sester, administrativní podpory a nespočtu dalších aspektů. 

Iniciativa Angels samozřejmě bude v tomto vzrušujícím období i nadále hrát svou úlohu a poskytovat podporu v terénu na všech možných úrovních. V listopadu tohoto roku uspořádáme společně s Neurologickou společností druhý národní seminář Iniciativy Angels zaměřený na podporu nových nemocnic při jejich přípravě na léčbu CMP. 

Zdánlivě nemožný proces, který vycházel z počátečního stavu beznaděje, se rozvinul do konkrétního plánu na síť zajišťující léčbu CMP v zemi, a zapojil všechny významné hráče do pevného kruhu.Další extrémně vzrušující zprávou je, že klinická nemocnice v okrese Arad se stala 14. centrem provádějícím trombolýzu u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou v Rumunsku, které v červenci léčilo svého prvního pacienta. Dvě další nemocnice v Rumunsku (Okresní nemocnice pro urgentní případy Cluj Napoca a Klinická nemocnice pro urgentní případy Oradea) získaly nedávno zlaté Ocenění ESO Angels a existuje řada dalších, které jsou tomuto ocenění velmi blízko. 

Efekt sněhové koule je již viditelný a podpora ze všech stran je hmatatelná: neurologická společnost, záchranné služby, radiologové a dokonce i masmédia.

Jsme nesmírně ohromeni horlivostí a úsilím všech zúčastněných stran, zejména Neurologické společnosti pod vedením dr. Christiny Tia, zahájit komunikaci s rumunskou vládou a předložit tak přesvědčivé důkazy v podobě dat z ResQ a rumunského národního registru, aby tento projekt získal vládní podporu. 

Jsme hrdí na to, že jsme se zapojili do této národní iniciativy a budeme ji nadále všemožným způsobem podporovat. V záři reflektorů je nyní Rumunsko.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software