Přejít k hlavnímu obsahu
Rumunsko
Angels Blog

Dvojnásobné? Učiňte jej trojnásobné

The lights are on Romania where the number of stroke centres has tripled in mere months.
Angels team 14. srpna 2018

S potěšením oznamujeme, že v posledních několika měsících prošlo Rumunsko ještě mnohem plodnějším obdobím, pokud jde o síť zajišťující léčbu CMP a rozšiřování národních programů. V jednom z našich předchozích vydáních Angels Journey jsme mluvili o výzvách, kterým čelí Rumunsko – země, kde v roce 2015 mělo přístup k léčbě ve specializovaných iktových jednotkách pouze 1 % pacientů s CMP. Zmínili jsme ohromující pokrok, který učinili od doby, kdy se stali součástí komunity Angels tím, že zařadili, identifikovali a podporovali více než tucet nemocnic, které mohou poskytnout trombolýzu. Tyto v podstatě tvoří stavební kameny rumunské sítě péče o pacienty s CMP.

Po zjištění, že alarmující nárůst počtu až na 60 000 pacientů s akutní CMP za rok je problém, který lze a je třeba řešit, zavedlo nedávno rumunské Ministerstvo zdravotnictví a Neurologická společnost národní projekt, který zahrnuje zavedení intervenční léčby akutní ischemické cévní mozkové příhody ve všech krajských nemocnicích s urgentním příjmem v zemi. 

Realizací tohoto projektu, který bude spuštěn již od 1. ledna 2019, může Rumunsko těžit z případně nejrychleji expandující sítě zajišťující léčbu CMP v Evropě: trojnásobný počet iktových center ze 14 na více než 40 během několika měsíců.

Taková rychlá expanze je samozřejmě spojena s velkými závazky, včetně: zapojení nových středisek do komunity stávajících iktových center, standardizace a implementace národního protokolu pro léčbu CMP v každé nemocnici, školení lékařů a zdravotních sester, administrativní podpory a nespočtu dalších aspektů. 

Iniciativa Angels samozřejmě bude v tomto vzrušujícím období i nadále hrát svou úlohu a poskytovat podporu v terénu na všech možných úrovních. V listopadu tohoto roku uspořádáme společně s Neurologickou společností druhý národní seminář Iniciativy Angels zaměřený na podporu nových nemocnic při jejich přípravě na léčbu CMP. 

Zdánlivě nemožný proces, který vycházel z počátečního stavu beznaděje, se rozvinul do konkrétního plánu na síť zajišťující léčbu CMP v zemi, a zapojil všechny významné hráče do pevného kruhu.Další extrémně vzrušující zprávou je, že klinická nemocnice v okrese Arad se stala 14. centrem provádějícím trombolýzu u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou v Rumunsku, které v červenci léčilo svého prvního pacienta. Dvě další nemocnice v Rumunsku (Okresní nemocnice pro urgentní případy Cluj Napoca a Klinická nemocnice pro urgentní případy Oradea) získaly nedávno zlaté Ocenění ESO Angels a existuje řada dalších, které jsou tomuto ocenění velmi blízko. 

Efekt sněhové koule je již viditelný a podpora ze všech stran je hmatatelná: neurologická společnost, záchranné služby, radiologové a dokonce i masmédia.

Jsme nesmírně ohromeni horlivostí a úsilím všech zúčastněných stran, zejména Neurologické společnosti pod vedením dr. Christiny Tia, zahájit komunikaci s rumunskou vládou a předložit tak přesvědčivé důkazy v podobě dat z ResQ a rumunského národního registru, aby tento projekt získal vládní podporu. 

Jsme hrdí na to, že jsme se zapojili do této národní iniciativy a budeme ji nadále všemožným způsobem podporovat. V záři reflektorů je nyní Rumunsko.

More stories like this

Vietnam

Propojování a spolupráce na záchraně životů

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Evropa

Iniciativa Angels vás vítá na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egypt

V síti Stroke Network v Egyptě se zvyšuje míra sdílení znalostí

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software