Přejít k hlavnímu obsahu
Arménie
Angels Blog

Příběh z Arménie

It is rare to witness such a swift reform at a national level, and we are extremely proud of our partners in Armenia.
Angels team 9. prosince 2019

Arménie zahájila rekanalizační terapii u pacientů s cévní mozkovou příhodou v roce 2012. Tuto léčbu však nabízela pouze jedna nemocnice v celé zemi a ročně bylo léčeno pouze 4 až 5 pacientů.

Arménie se nachází na křižovatce mezi Evropou a Asií a je vnitrozemskou zemí bohatou na krásu, kulturu a historii. Hlavní město Jerevan je také známé jako „růžové město“ kvůli růžovému sopečnému kameni, který byl použit k výstavbě mnoha budov města. Je také považováno za jedno z nejdéle obývaných měst na světě, postavené již 29 let před Římem. Podle posledních odhadů žije v Jerevanu téměř třetina ze 3 milionů obyvatel země.

Arménie zahájila rekanalizační terapii u pacientů s cévní mozkovou příhodou v roce 2012. Tuto léčbu však nabízela pouze jedna nemocnice v celé zemi a ročně bylo léčeno pouze 4 až 5 pacientů.

V roce 2014 navázala úzkou spolupráci s neurology specializujícími se na CMP z arménské diaspory se sídlem v USA, Kanadě a Evropě. Tato plodná spolupráce vyústila v různá školení pro tyto neurology a přijetí kanadských protokolů pro léčbu CMP. V roce 2016 začala Arménská neurologická asociace spolupracovat s ESO a zapojila se do projektu ESO-EAST a registru RES-Q.

Někde na cestě objevila také Angels a navázala s námi kontakt. Tehdy jsme neměli v Arménii konzultanta, ale mohli jsme ubytovat některé z jejich delegátů, aby se mohli zúčastnit programu simulace CMP v Simulačním centru v Brně v České republice.

Věci se daly do pohybu v roce 2018, kdy se vláda rozhodla formálně vytvořit národní program pro akutní CMP. Po dlouhých letech vzdělávání a práce, vyzbrojen solidním protokolem, znalostmi a sebevědomím, byl v únoru 2019 zahájen národní program pro CMP ve dvou nemocnicích v Jerevanu: ve Zdravotnickém středisku Erebouni a v nemocnici Státní lékařské univerzity Jerevan.

Výsledky dosažené v rozmezí od února do října 2019 překonaly veškerá očekávání:

Zdravotnické středisko Erebouni

  • Hospitalizováno pacientů s akutní CMP: 1,317
  • Rekanalizace: 255
  • Prům. DTNT: 48 minutes

 Státní lékařská univerzita Jerevan

  • Hospitalizováno pacientů s akutní CMP: 62
  • Rekanalizace: 41
  • Prům. DTNT: 70 minutes

Protože chtěli být ještě lepší a rozšířit program pro akutní CMP do dalších nemocnic, kontaktovali Angels, aby zjistili, zda existují další možnosti školení. Výsledkem bylo, že se několik dalších arménských delegátů zúčastnilo programu simulace CMP v České republice, jakož i semináře Train the Trainer Angels v Německu.

Lev Prystupiuk, konzultant Angels odpovědný za nové evropské země, navštívil obě nemocnice koncem října a byl ohromen tím, jak dobře fungovaly jejich iktové týmy během dvou simulací, které byly provedeny. „Bylo to, jako by léčili pacienty s CMP roky, a nikoli pouhých několik měsíců,“ prohlásil.

Po simulacích a seminářích se obě nemocnice dohodly na účasti v projektu QASC počínaje listopadem, aby se zlepšila jejich postakutní péče. Rovněž se zavázaly, že budou pravidelně monitorovat kvalitu pomocí RES-Q. Další diskuse s národním koordinátorem země navíc vyústily v dohodu o vytvoření kurzu pro vzdělávání zdravotních sester založeného na online certifikačním kursu Angels.

Je vzácné být svědkem takového rychlého postupu na vnitrostátní úrovni a jsme nesmírně hrdí na příležitost být součástí arménské reformy v péči o pacienty s CMP. Příběhy, jako jsou tyto, jsou nejlepším důkazem toho, že s dostatečnou motivací lze dosáhnout čehokoli. Budeme i nadále dělat vše, abychom podpořili cíle komunity Angels v Arménii: vybudovat další dvě specializovaná iktová centra v Jerevanu plus čtyři jinde v Arménii.

More stories like this

Vietnam

Propojování a spolupráce na záchraně životů

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Evropa

Iniciativa Angels vás vítá na ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egypt

V síti Stroke Network v Egyptě se zvyšuje míra sdílení znalostí

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software