Přejít k hlavnímu obsahu
Indonésie
Angels Blog

Angels In Indonesia | Personal Heartbreak Drives Change

Strategic partnerships and a systematic approach help our team in Indonesia tackle their country's number one killer.
Angels team 20. září 2021

Strategická partnerství a systematický přístup pomáhají Tri Nofianty a jejímu týmu vypořádat se s indonéským zabijákem číslo jedna navzdory řadě překážek od administrativních průtahů až po dopravní zácpy – ale co ji pohání, když jde ráno do práce, je osobní.

" "

Když se Tri Nofianty (pro své kolegy Fifi) poprvé ucházela o místo konzultantky Angels s vědomím, že se jedná o zlepšení péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou, vrátila se přímo do svého dětství.

Fifiina milovaná babička utrpěla CMP, po které se nemohla hýbat ani mluvit.

„Mohla mluvit jen očima“ vybavuje si Fifi dětské návštěvy u své těžce postižené babičky. „Tolik jsem ji milovala, zlomilo mi to srdce.“

Jako vedoucí týmu Angels v největší ostrovní zemi světa, kde je CMP hlavní příčinou úmrtí u populace větší než západní Evropa, vede Fifi malý tým do boje s obrovskou přesilou.

Aby měly oběti CMP přístup k optimální péči, potřebuje Indonésie dalších 377 nemocnic připravených na CMP. Země nemá spolehlivou záchrannou službu a ty, které jsou nasazeny ve velkých městech, jako je Jakarta, se trýznivě pomalu prodírají ucpanou dopravou. Téměř 80 % pacientů přijíždí jinými dopravními prostředky, nedostane se jim žádného ošetření a často se dostanou do nemocnic s nedostatečným léčebným vybavením. Pouze 17 % pacientů dorazí do tří hodin.

Legislativa nařizující informovaný souhlas způsobuje další zpoždění, protože rodinní příslušníci, kteří jsou neskutečně zatíženi rozhodováním o životě a smrti, hledají další názory, zatímco drahocenné minuty ubíhají.

Fifiina práce jsou však marginální zisky. Každá nemocnice zařazená do sítě Angels, každá dokončená simulace a o každou minutu kratší doba od přijetí do ošetření je pro ni malým, ale významným vítězstvím v boji, který považuje za své „poslání“.
Do boje s nepřízní osudu se Fifi pouští podle čtyř zásad, které definují poradenství Angels.

„První týden v Angels mě zaučoval globální tým – první Angels,“ říká o spoluzakladatelích Janu van der Merwe a Thomasi Fischerovi a projektové manažerce Ritě Rodriguesové. Po třech a půl letech zůstává věrná hlavním zásadám standardizace, vzdělávání, komunity a uznání. „To jsou pilíře iniciativy Angels,“ říká. „Je důležité je používat jako vodítko, jsou cennou podporou a usnadňují systematické poradenství.“

Trefa do černého

Strategické partnerství a systematický přístup jsou v poradenství, které je stejně rozsáhlé jako složité, úspěchem. Partnerství navázané s ministerstvem zdravotnictví vedlo k zásahům z nejvyšších míst, jako je například vládou iniciované setkání regionálních a celostátních nemocnic v roce 2019, které bylo povzbuzením k závazku zlepšení péče o pacienty s CMP. Přizvání klíčového úředníka ministerstva do místního řídicího výboru Angels bylo trefa do černého. Nejenže se tato zdravotnická úřednice přímo zabývala stanovením národních pokynů pro léčbu CMP, ale údaje a poznatky sdílené během zasedání řídiího výboru ji upozornily na potřebu zlepšení indonéské péče o pacienty s CMP.

„Chtěla být součástí zlepšení,“ hlásí Fifi. „Chtěla po sobě zanechat vlastní odkaz.“

Tým Angels také spolupracuje s Indonéskou asociací neurovědních sester, která byla založena v roce 2014 a usiluje o uznání neurovědního ošetřovatelství jako specializace. Dohodl se společný akční plán, který bude brzy zahrnovat přijetí certifikátu Angels pro zdravotní sestry pečující o pacienty s CMP jako povinné kompetence pro členy asociace.

" "

Umění přesvědčit

Soustředění se na filozofii Angels pomáhá Fifi a jejímu týmu jasně rozlišovat mezi tím, co nemohou vyřešit (dopravní zácpy se řeší systémem rychlé hromadné dopravy, který bude zaveden v příštím desetiletí), a tím, čeho dosáhnout mohou, a sice zavádění standardizace péče o pacienty s CMP a školení v co největším počtu nemocnic.

Fifi a její tým jsou zběhlí v umění přesvědčování. Je to trpělivá snaha přesvědčovat nemocnice, aby přizpůsobily své kontrolní seznamy péče o pacienty s CMP globálním směrnicím, snaha získat podporu vedení pro simulační cvičení, které má zlepšit cestu pacienta s CMP, a snaha přesvědčit CMP týmy o důležitosti druhé simulace, která by následovala po první.

Konzultanti k tomu využívají všechny nástroje, které mají k dispozici, od dat, která ukazují, jakých úspěchů se dosáhlo po druhé simulaci, až po video, na němž CMP tým podal úchvatný výkon – trombolýzu pacienta během 7 minut po jeho příjezdu do nemocnice na západním Slovensku.

Další pákou je tlak kolegů. „Když naši podporu přijme pět nebo 10 nemocnic, přidají se další. Příklady táhnou,“ tvrdí Fifi.

Pocit sounáležitosti

Vyřešení bariéry informovaného souhlasu záleží na tom, zda se podaří přesvědčit politiky, že cévní mozková příhoda je naléhavou lékařskou příhodou, a na budování povědomí veřejnosti o tom, jaký vliv má zpoždění léčby na její výsledky. Marginálních zisků se dosahuje tím, že sestry a administrativní pracovníci vzdělávají rodinné příslušníky v době, kdy pacient s podezřením na CMP podstupuje CT vyšetření, a že školí lékaře, jak účinně komunikovat s pacientovými nejbližšími příbuznými.

Cílem je splnit celosvětová kritéria pro nemocnice připravené na CMP – ošetření pacientů do 60 minut a nejméně 5% míra rekanalizace. Tento status dosud získalo 58 nemocnic, přičemž v roce 2021 se tým Angels zaměří na dalších 90. Kritéria pro udělení ocenění WSO Angels splnilo pět nemocnic, včetně diamantového statutu pro nemocnici Národního mozkového centra v hlavním městě.

Nemocnice Angels se stávají součástí globální komunity a mají možnost vyměňovat si nápady a poznatky se svými kolegy v jiných zemích, říká Fifi a odškrtává poslední dva pilíře přístupu Angels. „Je důležité, aby byli motivováni a uznáváni, aby věděli, že si vážíme jejich nasazení, a aby měli pocit sounáležitosti s něčím větším, než jsou oni sami.“

" "

Je to poslání

Když Fifiina babička před více než třemi desetiletími utrpěla CMP, chybělo do rekanalizační léčby několik let, a i kdyby byla dostupná, je nepravděpodobné, že by rodina věděla, ve které nemocnici by se k ní mohla dostat. To je jedna z překážek, na které se zaměřuje aplikace F.A.S.T Rescue, která je výsledkem spolupráce týmu Angels a Indonéské společnosti pro léčbu CMP. Spolu s kontrolním seznamem příznaků nabídne aplikace uživatelům seznam nemocnic připravených na CMP a nouzové tlačítko, jehož prostřednictvím se přivolá záchranná služba.

Na babiččino utrpení Fifi nikdy nezapomene. „Vím, že nechci, aby stejný osud potkal i další členy mé rodiny, protože by nebyli ošetřeni v nemocnici připravené na CMP. Je mým posláním zanechat tento odkaz své rodině a nejbližším příbuzným a šířit ho mezi všechny Indonésany. Když se ráno probudím, pohání mě to – že jsem součástí tohoto hnutí, součástí změny indonéské péče o pacienty s CMP.“

More stories like this

Vietnam

Connecting & Collaborating To Save Lives

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Evropa

The Angels Initiative Welcomes You To ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egypt

Knowledge-Sharing Grows The Stroke Network in Egypt

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software