Zdroje k postakutní fázi

Ke snížení mortality po CMP je třeba se v postakutní fázi (1–72 hodin po léčbě) zaměřit na prevenci následujících nejčastějších častých příčin úmrtí: srdeční smrt (včetně smrtelného IM, smrtelné arytmie a městnavého srdečního selhání), pneumonie, opakující se CMP, sepse a další.

Cílem postakutní fáze je zlepšit kvalitu a konzistentnost zákroků po CMP a monitorace s využitím kontrolních seznamů pro období po CMP a seznamů k FeSS.

Kontrolní seznamy

 • PROPOUŠTĚCÍ KONTROLNÍ SEZNAM

  Kontrolní seznamy k propuštění z nemocnice lze využít k zajištění standardizace hodnocení po CMP a skutečnosti, že propuštění proběhne podle doporučených pokynů.

  Stáhnout PDFStáhnout Word

 • PROTOKOLY FESS

  Stáhnout PDF

Školení o dysfagii

POLYKÁNÍ U NÁHLÉ MOZKOVÉ PŘÍHODY / TIA (ASSIST)

Bylo prokázáno, že zdravotní sestrou vedené intervence ke zvládání horečky, hyperglykémie a obtíží s polykáním významně snižují počet úmrtí a případů invalidity po CMP. Použijte následující zdroje ke zlepšení a zhodnocení svých znalostí.

Iktová jednotka

Ke snížení mortality po CMP je třeba se v postakutní fázi (1–72 hodin po léčbě) zaměřit na prevenci následujících nejčastějších častých příčin úmrtí: srdeční smrt (včetně smrtelného IM, smrtelné arytmie a městnavého srdečního selhání), pneumonie, opakující se CMP, sepse a další.

Cílem postakutní fáze je zlepšit kvalitu a konzistentnost vyšetření po CMP a monitorace s využitím kontrolních seznamů pro období po CMP a seznamů k FeSS.

HOREČKA, CUKR A POLYKÁNÍ (FEVER, SUGAR AND SWALLOW, FESS)

Dozvíte se o důležitosti provádění screeningu horečky, cukru a polykání během prvních 72 hodin a o nejlepším způsobu použití protokolu FeSS.

Iktové jednotky a
péče o pacienty s CMP

Zjistěte, jak zorganizovat řetězec péče o CMP a zřídit specializovanou iktovou jednotku

PŘEČÍST BROŽURU

Zdroje

 • ZAPOJENÍ IKTOVÝCH ZDRAVOTNÍCH SESTER

  Estela Sanjuan, Španělsko

  Stáhnout video Přehrát video

 • PLAKÁT PRO SPECIALIZOVANOU IKTOVOU JEDNOTKU

  Tento plakát lze použít na specializované iktové jednotce k zajištění splnění hlavních indikátorů kvality v léčbě CMP.

  Stáhnout

 • VIDEO – HRDINOVÉ MEZI ZDRAVOTNÍMI SESTRAMI – SNÍMEK 32

  Stáhnout video