Patient resources

Pacienti s CMP a jejich ošetřovatelé potřebují pomoc a doporučení poskytovatelů zdravotní péče, aby se naučili porozumět CMP, jak žít po CMP a jak dosáhnout nejlepší kvality života.
Vytiskněte si tyto zdroje a předejte je pacientům. Pomohou vám naučit pacienty rozpoznat rychlé známky CMP a příznaky, dozvědět se o léčbě a zotavení. Společně dokážeme podpořit pacienty s CMP a jejich rodiny, aby se chopili života po CMP.

Iniciativa Angels podporuje kampaň FAST Heroes 112

Naším posláním rychlých hrdinů, tedy FAST HEROES, je vzdělávat celý svět o symptomech a účincích (cévních) mozkových příhod.


Zjistěte více E-mail pro informace

 

Domácí péče o pacienta po CMP

CMP je složitý stav a péče o přeživší po CMP je výzvou. Pečovatelé obtížně komunikují s takovouto osobou, a ne vždy rozumějí problémům chování způsobeným CMP. Je pro ně těžké pomáhat přeživším po CMP při fyzických aktivitách, jako je oblékání a přesuny. To vede k problémům, jako jsou bolavá ramena a ruce, kontraktury a špatné návyky, kterým lze ve skutečnosti snadno zabránit. Tento praktický průvodce použijte jako užitečný nástroj, který vám pomůže v péči o pacienta po CMP.

  • Domácí péče o pacienta po CMP

    DOMÁCÍ PÉČE O PACIENTA PO CMP PDF

    Stáhnout

60 MINUT = ŽIVOT

Tyto videa a plakáty lze použít v čekárnách nebo nemocnicích jako připomenutí důležitosti času jak pro pacienty, tak pro iktové týmy.

Nástroj Stroke Support Organisation Faculty Tool (SSOFT)

SSOFT je online vzdělávací nástroj, jehož cílem je pomoci všem zájemcům o založení nebo rozvoj organizace pro mozkové příhody v Evropě. V průběhu šesti interaktivních modulů se uživatelé mohou naučit vytvářet účinné podpůrné aktivity a kampaně, které přinášejí pozitivní změny na místní a národní úrovni v oblasti prevence, léčby a péče o pacienty s CMP.

www.ssoft.info

ssoft

Brožury pro pacienty SAFE Angels

Vícejazyčné brožury pro pacienty s CMP a jejich pečovatele s informacemi o mozkové příhodě a důležitých dalších krocích na cestě pacienta k uzdravení.

KLEPNUTÍM OTEVŘETE

ss

Tři pacienti, tři výsledky

Příběhy pacientů

Místní příběhy a aktivity z celého světa.