Zdroje pro hyperakutní fázi

V hyperakutní fázi je třeba zaměřit se na rekanalizaci. Každou vteřinu, po kterou mozek pacienta trpí nedostatkem živin a kyslíku, se zvyšuje riziko invalidity a úmrtí. Žádná činnost, která s rekanalizací nesouvisí, by neměla v této fázi léčbu oddálit. Stejná časová tíseň se vztahuje i na hemoragické CMP.
 
Existují 4 zásadní faktory, které prokázaly snížení času do rekanalizace. Patří mezi ně: prenotifikace, převezení pacienta přímo na CT, podání léčby pacientovi v místnosti CT a využití testování v místě podání péče. Nástroje v tomto oddíle vám mají pomoci toho dosáhnout ve vaší nemocnici.

Kontrolní seznamy

Tyto kontrolní seznamy můžete použít jako příklad, jak uspořádat a standardizovat procesy léčby. Pomocí těchto seznamů lze zlepšit konzistentnost péče v každé hodině každého dne.

 • FORMULÁŘ LÉČBY PRO REGISTROVANOU SESTRU

  Kontrolní seznamy pro zdravotní sestry zaměřené na dobu před poskytnutím léčby a dobu během poskytování léčby a neurologické vyšetření SNOBS.

  Stáhnout PDFStáhnout Word

 • BALÍČEK PRO POHOTOVOSTNÍ ODDĚLENÍ

  Kontrolní seznamy pro lékaře urgentního příjmu zaměřené na hodnocení CMP dle NIHSS a vylučující kritéria pro rekanalizační léčbu.

  Stáhnout PDFStáhnout Word

 • FORMULÁŘ PRO LÉKAŘE SPECIALISTU NA CMP

  Kontrolní seznamy pro lékaře specialisty na CMP jako pomůcka pro klinická rozhodnutí a v případě potřeby k získání informovaného souhlasu s akutní léčbou.

  Stáhnout PDFStáhnout Word

 • BALÍČKY S LÉČBOU

  Kontrolní seznamy a pokyny pro rekanalizační léčbu, všeobecnou léčbu CMP, léčbu edému mozku a zvýšeného intrakraniálního tlaku.

  Stáhnout PDFStáhnout Word

Simulace

Bylo prokázáno, že nemocnice používající školení pomocí simulací, známých také jako simulace na figuríně pacienta, dlouhodobě vykazují významně lepší výkonnost zkrácením času od přijetí do léčby.


Simulační školení se skládá ze dvou částí. Část 1: Iktový tým je v nemocnici přidělen k simulovanému pacientovi a požádán, aby pacienta přijal a léčil jako skutečného pacienta s CMP. Část 2: Nemocnice by měla zhodnotit první část a poznamenat si všechna zlepšení a změny, která mohou udělat pro optimalizaci postupu péče o pacienta a zkrácení doby od příjmu do léčby. Po vyhodnocení by měla nemocnice simulaci zopakovat a implementovat změny, které si poznamenali. 

Po provedení částí 1 a 2 by měla nemocnice určit, jaká zlepšení lze aplikovat na každodenní léčebný postup s cílem optimalizovat kvalitu péče o CMP. 

Prezentace simulací

Prezentace simulací poslouží jako návod ke zlepšení s cílem optimalizovat jednotlivé kroky.

VIDEA S PREZENTACÍ SIMULACÍ

Stáhněte si tato videa a vložte je do prezentace simulací. Podpoříte tak diskuzi.

DOKUMENTY AKČNÍHO PLÁNU

Dokumenty akčního plánu používejte k zapisování zlepšení a nápravných opatření, která lze přijmout k optimalizaci jednotlivých kroků a zlepšení kvality péče o CMP ve vaší nemocnici.

PŘÍKLAD SIMULACE PÉČE

Podívejte se na tato videa – ukazují, jaký dopad by mohlo mít přijetí 4 klíčových opatření na snížení času od přijetí k podání léčby.

Zdroje

Iktová sada

V iktové sadě máte při sobě všechny léky, nástroje a kontrolní seznamy, které potřebujete, abyste mohli léčit pacienty s akutní CMP v místnosti CT. Obraťte se na svého poradce Angels ještě dnes a zeptejte se, jak můžete iktovou sadu získat.
Zde se podívejte na jedinečné vlastnosti

PLAKÁT SE SCHÉMATEM KE SLEDOVÁNÍ ČASU

Zaznamenejte aktivitu pacienta ke zkrácení času léčby.

APLIKACE STOPKY ANGELS

Představujeme aplikaci Angels Stopwatch, jednoduchý nástroj pro sledování času, který pomáhá iktovým týmům vytvořit si jasnou představu o jejich výkonu a určit oblasti ke zlepšení. Aplikace má navíc možnost sdílet vaše anonymizovaná data s RES-Q. Stáhněte si svoji již dnes přes vyhledávací dotaz „Angels Stopwatch“ v obchodech s aplikacemi Google Play a Apple.

ANGEL PLUS

ZKRAŤTE ČAS OD PŘIJETÍ DO PODÁNÍ LÉČBY

Angels Plus... každá vteřina se počítá. Víte, kde plýtváte časem? Program Angels Plus vám pomůže zjistit nejdůležitější časové body a úkony. Údaje jsou shromažďovány a automaticky analyzovány v tabulkovém procesoru Microsoft Excel a ukládány výlučně na místním počítači. Nelze je sdílet ani analyzovat jinými nemocnicemi. Použijte dokument Angels Plus PDF a tabulkový procesor, dva užitečné nástroje, které vám umožní zaznamenat vaše údaje a zjistit, kde lze učinit vylepšení pro lepší výsledky pacientů.

MOTIVAČNÍ NÁSTROJE PRO PÉČI V NEMOCNICI

Tyto videa a plakáty lze použít v čekárnách nebo nemocnicích jako připomenutí důležitosti času jak pro pacienty, tak pro iktové týmy.

Pokyny k semináři

Prezentace o hyperakutní fázi obsahuje praktické tipy, nápady na semináře a videa ke zlepšení postupu v hyperakutní fázi. Cílem hyperakutní fáze je snížit čas od přijetí do podání léčby pod 30 minut.

ŠKOLENÍ TÝMU

Jedinečný soubor materiálů, které můžete využít při školení personálu, zachycující jednotlivé kroky v péči o pacienta, kontrolní seznamy a postupy.

DALŠÍ VIDEA K SEMINÁŘŮM

Tato videa můžete použít na semináři.

AKTIVITY NA SEMINÁŘI

Praktická cvičení, která lze použít jako výzvu pro celý iktový tým, jehož úkolem je uvážit dopad jejich úkonů na celkový čas potřebný k podání léčby pacientům s CMP. Tato cvičení použijte k brainstormingu a prodiskutujte, jak ve vaší nemocnici optimalizovat kroky hyperakutní fáze.

 • KARETNÍ HRA K OPTIMALIZACI JEDNOTLIVÝCH KROKŮ HYPERAKUTNÍ FÁZE

  Stáhnout

 • CVIČENÍ NA STANOVIŠTÍCH K OPTIMALIZACI JEDNOTLIVÝCH KROKŮ HYPERAKUTNÍ FÁZE

  Stáhnout