Zdroje pro záchrannou službu

Při CMP nelze ztrácet čas. Akutní CMP je jedním z kritických stavů, pro něž je významná existence záchranné zdravotní služby. Poskytovatelé přednemocniční péče potřebují vzdělání, aby byli připraveni rychle identifikovat a vyšetřit oběti akutní CMP.

Nabízíme mnoho nástrojů, které vám pomohou rozšířit školení v přesné identifikaci a managementu urgentní situace pacienta s akutní CMP. 

Mezi cíle záchranné služby patří zvýšení % prenotifikací, zlepšení přesnosti pozitivní diagnózy FAST a zkrácení času od projevu příznaků do předání v nemocnici.

 • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: ADVANCED STROKE LIFE SUPPORT

  Ivette Motola, USA

  Stáhnout video Přehrát video

 • VYTVOŘENÍ SPOJENÍ MEZI NEMOCNICEMI PŘIPRAVENÝMI LÉČIT CMP A ZÁCHRANNOU ZDRAVOTNICKOU SLUŽBOU

  Zkušenosti ze Slovenska

  Stáhnout video Přehrát video

 • VIZITKY ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

  Rychlé referenční karty s důležitým čísly do nemocnic. Zavolejte před příjezdem, aby iktový tým čekal a byl připraven.

  Stáhnout PDF

 • HRDINOVÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

  Video oslavující týmy urgentního příjmu a jejich práci.

  Stáhnout Přehrát video

 • ŠABLONA REGIONÁLNÍHO AKČNÍHO PLÁNU

  Pokyny, které vám pomohou definovat cíle a aktivity pro vaši pracovní skupinu a všechny nemocnice ve vašem regionu.

  Stáhnout PDF

 • PLÁN PROJEKTU PRO CMP – MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ

  Šablona používaná pro efektivní a transparentní dohodu mezi pracovními týmy ve vašem regionu.

  Stáhnout dokument

 • PLÁN PŘEDNEMOCNIČNÍHO PROJEKTU

  Cvičení, které má usnadnit zahájení a realizaci přednemocničního iktového plánu pro tým ZZS v regionu.

  Stáhnout PDF

Kontrolní seznamy

Připravte pacienta dopředu. Použijte kontrolní seznam k získání relevantních údajů o pacientovi, které předáte iktovému týmu při příjezdu.

 • KONTROLNÍ SEZNAM FAST PRO TÝM ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

  Systém uplatňující kontrolní seznam FAST lze využít v místech, kde nefungují komplexní systémy předávání do péče zapojující nemocnice s komplexní péčí a doporučující nemocnice.

  Stáhnout PDFStáhnout Word

 • KONTROLNÍ SEZNAM FAST ED PRO TÝM ZÁCHRANNÉ SLUŽBY

  Systém uplatňující kontrolní seznam FAST-ED lze využít v místech, kde je nutné učinit rozhodnutí, zda pacienta převézt do nejbližší nemocnice nebo přímo do nemocnice s komplexní péčí.

  Stáhnout PDFStáhnout Word

 • KONTROLNÍ SEZNAM PRO TÝM ZÁCHRANNÉ SLUŽBY PRO SEKUNDÁRNÍ PŘEVOZ

  Stáhnout PDFStáhnout Word

Vyšetření

Použijte videa níže k otestování svých znalostí.

Podívejte se prosím na videa a vyplňte kontrolní seznamy údaji, které jste získali při jejich sledování.

Pokyny k semináři

Účelem školení týmů záchranné služby je naučit se implementovat následující úkony: identifikovat CMP, stabilizovat pacienta, získat relevantní informace, odvézt pacienta do správné nemocnice, předem o tom informovat nemocnici a, je-li to možné, připravit pacienta zavedením i.v. vstupů a odebráním krve na rozbory.

Školení týmu

Jedinečný soubor materiálů, které můžete využít při školení personálu, zachycující jednotlivé kroky v péči o pacienta, kontrolní seznamy a postupy.

DALŠÍ ZDROJE PRO SEMINÁŘ

Tuto prezentaci v programu PowerPoint® a video lze použít během semináře.

SIMULACE PÉČE

Podívejte se na tato videa, která poukazují na vliv týmů ZZS na čas od přijetí pacienta do CT v okamžiku, kdy se stanou součástí iktového týmu a zavedou prenotifikaci.