Snímkování CT – zdroje

Existuje velká variabilita při interpretaci snímků CT při akutní CMP. V tomto oddíle nabízíme více standardizovaný přístup k interpretaci snímků CT, což vede ke zlepšení rozhodování o léčbě.

Kontrolní seznam

Bylo prokázáno, že používání kontrolního seznamu při interpretaci snímku CT zlepšuje kvalitu interpretace. Níže si stáhněte kontrolní seznam jako pomůcku pro interpretaci CT při akutní CMP.

Školení Angels WOW CT TRAINING

Pokyny k semináři