Přejít k hlavnímu obsahu
Itálie
Angels Blog

Trieste | Constant Attention To The Quality Of The Stroke Path

Doctors of the University Hospital in Trieste describe how joining Angels helped them optimise their stroke pathway.
Angels team 26. srpna 2021

Doktor Marcello Naccarato a profesor Paolo Manganotti z Univerzitní nemocnice v Terstu popisují, jak jim spojení s iniciativou Angels pomohlo optimalizovat postupy k léčbě CMP na jedné z prvních italských specializovaných iktových jednotek. 

" "

Specializovaná iktová jednotka v Terstu byla vytvořena v roce 1991 a byla jednou z prvních v Itálii. Od roku 2005 jsme začali léčit pacienty s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou trombolýzou a podíleli jsme se na vypracování terapeutických programů věnovaných cévní mozkové příhodě v regionu Friuli-Venezia-Giulia.

V roce 2015 byl díky lokálním a regionálním monitorovacím programům na časově závislých sítích spuštěn nový regionální protokol pro cévní mozkové příhody (PDTA) a bylo zahájeno používání trombektomie. Regionální protokol zohlednil geografické a fyzické charakteristiky, které jsou typické pro pohraniční oblast, ve které se Terst nachází.

V důsledku toho se oblast Friuli-Venezia-Giulia rychle stala jedním z hlavních italských regionů v podávání trombolýzy, s velkým přispěním oblasti Terstu, kde míra rekanalizace vzrostla ze 7 % hospitalizovaných pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou na 27 %. Míra přijetí na specializovanou iktovou jednotku pro akutní cévní mozkové příhody se rovněž zvýšila a v současnosti je 70 % všech pacientů s akutní CMP hospitalizováno na neurologickém oddělení.

V roce 2018 jsme zahájili úžasnou spolupráci s iniciativou Angels, která nám umožnila přehodnotit vnitřní postupy pro cévní mozkové příhody a zlepšit je prováděním simulací a aktivací specializované pracovní skupiny zahrnující neurology, profesionální sestry, radiology, pohotovostní oddělení a ZZS.

Hlavní změny vyplývající ze simulací a setkání jsou:

1. Přednemocniční hlášení pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu

2. Včasné vyšetření neurologem po příjezdu na pohotovost

3. Přednostní přístup pacienta do CT místnosti

4. Rozhodování (trombolýza/trombektomie) v CT místnosti

5. Ideálně léčba začíná ještě před výsledky krevních testů podle jednotlivých případů CMP

6. Sdílená cesta s místem pro lepší přístup k akutní léčbě ischemické cévní mozkové příhody v okolí

7. Časté schůzky k přezkoumání přijatých rozhodnutí a vyhodnocení postupu pro každého přijatého pacienta

Zapojením se do projektu Angels bylo možné zkrátit dobu mezi přijetím a injekcí (všichni pacienti jsou ošetřeni trombolýzou do 60 minut a mnozí do 45 minut) a doby od přijetí do vpichu do třísla (většina do 90 minut). Zaznamenali jsme rovněž zvýšení počtu provedených trombektomií a zvýšení počtu trombolýz a u pacientů přijatých na iktovou jednotku rovněž snížení mortality a invalidity při propuštění.

V současné době si užíváme uznání na platinové úrovni v programu ESO Angels, ale jsme si vědomi toho, že je ještě potřeba provést mnoho vylepšení.

Zkušenosti získané v průběhu let nám konečně umožnily vyvinout ad hoc postupy i během pandemie, abychom zajistili spravedlivou péči a načasování pro všechny pacienty. Veškerá provedená práce a dosažený pokrok jsou možné pouze díky obětavosti všech zúčastněných zaměstnanců: naše srdečné poděkování proto patří sestrám, zdravotníkům, lékařům, logopedům, fyzioterapeutům, radiologům a technikům radiologie a angiografie.

V neposlední řadě patří velký dík iniciativě Angels!

 

More stories like this

Polsko

Catching The Moment

An impromptu simulation of the pathway to thrombectomy in Poland produces an unplanned lesson in decision-making skills.
Itálie

Patient Care In The Angio Suite | The Role Of Nurses In Thrombectomy

WANTED: Systems thinker, problem-solver and great communicator to help save lives after stroke. POSITION: Thrombectomy nurse
Evropa

ESO Spirit Of Excellence Awards 2022

The winners of the ESO Spirit of Excellence Award 2022 were announced on 4 May at ESOC 2022.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software