Přejít k hlavnímu obsahu

Cesta do Balassagyar-matu

Maďarsko

Naše neurologické a iktové oddělení se nachází v nemocnici Kenessey Albert v Balassagyarmatu v Maďarsku. Letos naše nemocnice získala cenu Angels Diamond Award od Evropské organizace pro mozkové příhody za vynikající zlepšení a výsledky v péči o akutní CMP. Dosáhnout tento úspěch vyžadovalo spoustu času a úsilí. Míra rekanalizace u pacientů s akutní ischemickou CMP byla 9,6 % v roce 2014, nyní v roce 2020 je to více než 30 %. Střední doba mezi přijetím a injekcí byla 87 minut v roce 2014, v roce 2020 se snížila na 19 minut. 

iktový tým


V prvních letech jsme museli lékařům zdůrazňovat, že záleží na každém pacientovi. Jinými slovy, všichni hyperakutní pacienti s ischemickou CMP, kteří mají invalidizující příznaky a nemají riziko krvácení, by měli být způsobilí k léčbě. V USA říkají, že rekanalizační terapie je pro všechny, kdo mají puls. S rostoucími počty případů a zkušenostmi bychom měli věnovat velkou pozornost parametrům doby léčby, jako je doba mezi přijetím a injekcí, protože to je jeden z hlavních faktorů příznivého výsledku. Tím, že budeme tlačit na kolegy a systém, aby vyhodnocovali a ošetřovali pacienty rychleji v rámci běžné rutiny, můžeme dosáhnout jen mírných výsledků. 

simulace

V roce 2016 nás oslovila Iniciativa Angels, která nám pomohla sledovat procesy každodenní péče o CMP a dosáhnout zlepšení. První věcí, kterou jsme se naučili, bylo sledování dat. Druhou pak nutnost posunout paradigma organizace péče o akutní CMP. Někteří z našich lékařů a zdravotních sester se zúčastnili simulačního školení s nahráváním na video, v němž jsme viděli, co děláme nesprávně a jak proces zlepšit a urychlit. Výše zmíněným posunem paradigmatu byla praktická realizce modelu Helsinky v naší nemocnici. Výsledky Helsinské fakultní nemocnice se nám dříve zdály utopické. Úspěšně jsme zjednodušili proces léčby odstraněním zbytečných kroků před zahájením léčby a optimalizovali jsme zbývající položky. Sledovali jsme naše data a denně poskytovali okamžitou zpětnou vazbu přednemocničním i nemocničním iktovým týmům. 

Tento mimořádný iktový tým je úžasným příkladem toho, jak vynikající výsledky může mít inovativní myšlení v oblasti péče o CMP, ochota se neustále zlepšovat a skvělá týmová práce. Nejprve získali zlatou cenu, ale s tím se nespokojili. Usilovali o nejvyšší úroveň dokonalosti a pokračovali v revoluci. V roce 2020 dosáhli diamantový status snížením doby od přijetí do podání injekce o více než polovinu ve srovnání s minulým rokem a výrazným zlepšením míry rekanalizace oproti předchozím rokům. A i nyní, když jsou na nejvyšší úrovni, se stále učí a těší na další a další školení.“ – Kinga Nedda Pete, maďarský konzultant Angels

Nyní téměř všichni pacienti přijedou po prenotifikaci ZZS a neurolog čeká pacienta u vjezdu na pohotovost. Všichni pacienti jsou okamžitě převezeni na CT na lehátku ZZS. Během této krátké cesty se zaznamená anamnéza, seznam léků a podrobnosti o ataku. Prvním krokem ve vyšetřovně CT je změření krevního tlaku, aby se předešlo zpoždění, pokud bude nutná intravenózní léčba snižující krevní tlak. Druhým krokem je krátké lékařské/neurologické vyšetření. Třetím krokem je provedení nekontrastního CT skenu hlavy a jeho krátké (méně než 60 sekund) vyhodnocení. Léčba je zahájena ihned po rozhodnutí, zda k ní přistoupit. Odběr vzorku krve, CT angiografie atd. se provádí až po zahájení léčby. 
 

Díky tomu jsme mohli velmi výrazně snížit dobu mezi přijetím a injekcí a konečně jsme obdrželi tuto cenu z říše snů. Zde bych rád poděkoval za společné úsilí našemu iktovému týmu, personálu ZZS a v neposlední řadě maďarským a českým zástupcům Iniciativy Angels. – Dr. Krisztián Pozsegovits, vedoucí neurologie

 ocenění

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software