Přejít k hlavnímu obsahu

Skvělé pokroky nemocnice v Moskvě

Ruská federace
Klinická nemocnice V. V. Veresejeva


Není od věci zmínit, že klinická nemocnice V. V. Veresejeva (dříve známá jako Městská klinická nemocnice č. 81) prošla jednou z nejpůsobivějších transformací, jakých jsme byli v iniciativě Angels Europe svědky. 

Nemocnice se nachází na severu Moskvy a vzhledem ke své geografické poloze vždy sloužila několika okresům a vysokému počtu obyvatel. V důsledku výstavby v okolních okresech se významně navýšil počet obyvatel a také se navýšil počet pacientů, kteří do této nemocnice docházejí. Podle nedávných odhadů v současné době slouží přibližně jednomu milionu z téměř 13 milionů obyvatel Moskvy a ročně zde ošetří 1 400 pacientů s cévní mozkovou příhodou.

Iktový tým klinické nemocnice V. V. Veresejevova v akci

Když se nemocnice poprvé zapojila do iniciativy v roce 2017, šest let po prvním otevření iktové jednotky (SU), byla průměrná míra rekanalizace přibližně 3 % ročně. Spolu se státním programem provedli řadu zásadních vylepšení. Mezi hlavní body státního programu patří dodržování národních předpisů, certifikace iktové jednotky, zajištění nového vybavení, státní lékařské vzdělání a zvýšený rozpočet.

Jejich výkon a výsledky se však začaly posouvat mílovými kroky, když MUDr. Andrey Seropegin, vedoucí iktové jednotky, začal používat opatření, která byla výrazně nad rámec opatření přijatých v jiných nemocnicích.

MUDr. Andrey Seropogin


MUDr. Seropogin během tří let spolupráce s iniciativou Angels drasticky změnil způsob, jakým byla řízena jeho iktová jednotka, jak byli školeni členové jeho týmu a jak bylo s pacienty s cévní mozkovou příhodou nakládáno od okamžiku přijetí až po vyšetření při propouštění. 

Tato zlepšení nejsou nijak seřazena a zahrnovala:

  • Metoda přímo na CT u pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu, po které následuje léčba CT, pokud neexistují žádné kontraindikace; 
  • Použití iktového vaku k uchování všech léků a předmětů, které jsou relevantní k léčbě pacientů s CMP;
  • Zavedení štítků pro pacienty s CMP, které pomáhají rychle identifikovat stav pacienta a postakutní potřeby;
  • Pravidelné vzdělávací semináře o rozhodování, CT snímkování a klinických scénářích pro odborníky z iktové jednotky;
  • Dokončení případů virtuální simulace Body Interact jako povinný krok k řešení mimořádných situací v reálném životě pro multidisciplinární tým;
  • Pravidelná účast v Simulačním centru cévní mozkové příhody v Brně za účasti lékařů a zdravotních sester, kteří se o své poznatky později dělí s dalšími kolegy;
  • Plakáty zobrazující kontraindikace léčby na pohotovosti a na iktové jednotce.

Zlepšení v klinické nemocnici V. V. Veresejeva


Radikální změny v chování vedou k radikálním změnám výsledků. S iktovou jednotkou se z doslechu pojí mnoho slavných příběhů, například když dorazilo sedm pacientů s cévní mozkovou příhodou současně a tým byl schopen provést rekanalizační léčbu u čtyř z nich současně díky zvýšené kapacitě a zlepšené metodice. 

Pod vedením MUDr. Seropegina se iktová jednotka od roku 2019 změnila na komplexní iktovou jednotku a část moskevské iktové sítě (jedna z pouhých devíti nemocnic, které mohou provádět trombektomii). Jejich celková míra rekanalizace se od roku 2017 zvýšila na čtyřnásobek – z přibližně 3 % na letošních 12,7 % .

Všechny tyto pokroky jsou dány ochotou MUDr. Seropegina provádět změny. Je otevřeným a progresivním vedoucím vysoce motivovaného iktového týmu,“ uvedla konzultantka iniciativy Angels Maria Koneva. 

Pustit se do změn není nikdy snadný úkol. Je vždy snazší udržovat věci tak, jak jsou, namísto řešení všech úkolů, výzev a odporu, které změny provází. Pokud přihlédneme k nárůstu pokryté populace, mohl být příběh klinické nemocnice V. V. Veresejeva zcela jiný. Místo toho se dostala na vyšší úroveň a dává ještě většímu počtu pacientů druhou šanci na život. 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software