Přejít k hlavnímu obsahu
Portugalsko
Angels Blog

Delivering Excellent Care In Leiria

The implementation of best practices in the treatment of stroke patients has been a priority for this hospital for several years.
Angels team 4. září 2019
It is essential to standardize procedures and practices that involve the entire multidisciplinary team, writes Diana Oliveira.

Ústřední nemocnice Leiria

Provádění osvědčených postupů v léčbě pacientů s CMP je pro Ústřední nemocnici Leiria již několik let prioritou, přičemž pro léčbu těchto pacientů jsou k dispozici 24 hodin denně lidské a materiální zdroje. Přístup k zobrazování CT je pro tyto pacienty prioritou a podporuje rychlé rozhodnutí o fibrinolytické léčbě.

Naše partnerství s nemocničním a univerzitním centrem v Coimbře prostřednictvím telemedicíny také umožňuje rychlé rozhodnutí o převozu k provedení endovaskulární terapie.

Správná léčba CMP má zásadní vliv na kvalitu života každého pacienta a zdravotničtí pracovníci uznávají potřebu zajistit optimální podmínky. Proto je nezbytné standardizovat postupy a praktiky pro celý multidisciplinární tým, a to na základě nejnovějších pokynů a vědeckých důkazů.

Iniciativa Angels je pro tento účel klíčovým partnerem, protože poskytuje nástroje, které pomáhají iktovým týmům prohloubit znalosti, a také vyhodnotit a zlepšit stávající postupy k dosažení lepších zdravotních výsledků. Návrh partnerství s Iniciativou Angels se vynořil v roce 2018, když to týmu oznámila doktorka Marta Goja, tehdy lékařka na této jednotce.

Na specializované iktové jednotce nelze učinit lepší první krok než udělat revizi stávajících znalostí o péči o pacienta s touto patologií. Certifikace sester pečujících o pacienty s CMP prostřednictvím e-learningového kurzu dostupného na webu Angels byla navržena všem sestrám a lékařům týmu. Tento kurz, sestávající z 20 modulů pro samostudium, byl navržen tak, aby mimo jiné zlepšoval znalosti a praktickou péči o pacienty s CMP, zaměřil se na patofyziologii, různé související lékařské patologie, rizikové faktory, akutní péči a rehabilitaci.

Kromě toho, že všichni začali s online studiem, byl naplánován interní výcvik podle modulů certifikace sester pečujících o pacienty s CMP, který umožnil diskusi, sdílení zkušeností a vyjasnění pochybností s lékaři a sestrami. Tato zkušenost nám umožnila nastínit strategie pro rychlé zlepšení léčby pacientů při akutní ischemické cévní mozkové příhodě. Tato setkání také přinesla přidanou hodnotu pro každého z nás, zejména pro soudržnost týmu, zaměřenou na poskytování excelentní péče.

Sdílení nových znalostí získaných při různých školeních a kongresech zaměřených na CMP se v týmu stalo běžnou praxí, která každému umožňuje průběžně aktualizovat osvědčené postupy na základě národních a mezinárodních doporučení.

Zdravotničtí pracovníci naší specializované iktové jednotky, která v současné době zahrnuje 8lůžkovou iktovou jednotku, hledí na Iniciativu Angels jako na vedoucího partnera v plánování a implementaci strategií pro zlepšení péče o pacienty s CMP, a to nejen z důvodu kvality školení, ale také pro dostupnost, kterou konzultantka Angels, Dr. Claudia Queiroga vždy prokazovala.

Naší prioritou v blízké budoucnosti je sledování péče poskytované všem pacientům, kteří projdou jednotkou, prostřednictvím účasti na různých projektech podporovaných Iniciativou Angels (RES-Q a QASC), identifikace překážek a obtíží v tomto procesu s perspektivou neustálého zlepšování kvality péče. Určitě se posuneme k lepším výsledkům snížením nemocnosti, úmrtnosti a bezmocnosti pacientů po CMP.

More stories like this

New
Maďarsko

Mátészalka Hospital Proves Its Mettle

The stroke centre at this remote hospital on the north-eastern tip of Hungary is fighting for its patients’ and its own survival with determined courage and award-winning performance.
Evropa

Angels And ESO Partner On Stroke Unit Certification

Angels hospitals that have achieved platinum or diamond status may already be eligible for ESO Stroke Unit (SU) or Stroke Centre (SC) certification. A recently announced collaboration between the Angels Initiative and the ESO SU/SC Certification Committee will make it easier to navigate the road to accreditation.
Kolumbie

Telethrombolysis Saves Lives In Colombia

It was a proud moment for the team from Duitama Regional Hospital when they became pioneers in a telestroke programme in Colombia’s remote Boyacá region. The brainchild of Dr. José Luis Bustos of the University Hospital San Rafael de Tunja, this project is now notching up world-class treatment times and saving lives.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software