Přejít k hlavnímu obsahu

Poskytování vynikající péče v Leirii

Portugalsko
Autor: Diana Oliveira

Ústřední nemocnice Leiria

Provádění osvědčených postupů v léčbě pacientů s CMP je pro Ústřední nemocnici Leiria již několik let prioritou, přičemž pro léčbu těchto pacientů jsou k dispozici 24 hodin denně lidské a materiální zdroje. Přístup k zobrazování CT je pro tyto pacienty prioritou a podporuje rychlé rozhodnutí o fibrinolytické léčbě.

Naše partnerství s nemocničním a univerzitním centrem v Coimbře prostřednictvím telemedicíny také umožňuje rychlé rozhodnutí o převozu k provedení endovaskulární terapie.

Správná léčba CMP má zásadní vliv na kvalitu života každého pacienta a zdravotničtí pracovníci uznávají potřebu zajistit optimální podmínky. Proto je nezbytné standardizovat postupy a praktiky pro celý multidisciplinární tým, a to na základě nejnovějších pokynů a vědeckých důkazů.

Iniciativa Angels je pro tento účel klíčovým partnerem, protože poskytuje nástroje, které pomáhají iktovým týmům prohloubit znalosti, a také vyhodnotit a zlepšit stávající postupy k dosažení lepších zdravotních výsledků. Návrh partnerství s Iniciativou Angels se vynořil v roce 2018, když to týmu oznámila doktorka Marta Goja, tehdy lékařka na této jednotce.

Na specializované iktové jednotce nelze učinit lepší první krok než udělat revizi stávajících znalostí o péči o pacienta s touto patologií. Certifikace sester pečujících o pacienty s CMP prostřednictvím e-learningového kurzu dostupného na webu Angels byla navržena všem sestrám a lékařům týmu. Tento kurz, sestávající z 20 modulů pro samostudium, byl navržen tak, aby mimo jiné zlepšoval znalosti a praktickou péči o pacienty s CMP, zaměřil se na patofyziologii, různé související lékařské patologie, rizikové faktory, akutní péči a rehabilitaci.

Kromě toho, že všichni začali s online studiem, byl naplánován interní výcvik podle modulů certifikace sester pečujících o pacienty s CMP, který umožnil diskusi, sdílení zkušeností a vyjasnění pochybností s lékaři a sestrami. Tato zkušenost nám umožnila nastínit strategie pro rychlé zlepšení léčby pacientů při akutní ischemické cévní mozkové příhodě. Tato setkání také přinesla přidanou hodnotu pro každého z nás, zejména pro soudržnost týmu, zaměřenou na poskytování excelentní péče.

Sdílení nových znalostí získaných při různých školeních a kongresech zaměřených na CMP se v týmu stalo běžnou praxí, která každému umožňuje průběžně aktualizovat osvědčené postupy na základě národních a mezinárodních doporučení.

Zdravotničtí pracovníci naší specializované iktové jednotky, která v současné době zahrnuje 8lůžkovou iktovou jednotku, hledí na Iniciativu Angels jako na vedoucího partnera v plánování a implementaci strategií pro zlepšení péče o pacienty s CMP, a to nejen z důvodu kvality školení, ale také pro dostupnost, kterou konzultantka Angels, Dr. Claudia Queiroga vždy prokazovala.

Naší prioritou v blízké budoucnosti je sledování péče poskytované všem pacientům, kteří projdou jednotkou, prostřednictvím účasti na různých projektech podporovaných Iniciativou Angels (RES-Q a QASC), identifikace překážek a obtíží v tomto procesu s perspektivou neustálého zlepšování kvality péče. Určitě se posuneme k lepším výsledkům snížením nemocnosti, úmrtnosti a bezmocnosti pacientů po CMP.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software