Přejít k hlavnímu obsahu

Příběh motýla Příbramské nemocnice

Česká republika

Motýl je nádherné stvoření, které však dosahuje svého překrásného vzhledu, až po prodělání několika stadií životního cyklu, během kterých vyžaduje dostatek stavebního materiálu k růstu a také podporu okolního prostředí. Někdy můžeme pozorovat obdobný vývoj i u nemocnice. Přesně takovým příkladem byl proces zkvalitnění iktové péče v Oblastní nemocnici Příbram (ONP).  

ONP letos v lednu absolvovala simulační trénink s cílem zlepšit péči o pacienta s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP), který byl zajištěn prostřednictvím Iniciativy Angels. Na základě simulace vznikl návrh změn k zefektivnění péče o ikty, který se postupně zaváděl do reálné praxe. Jednou ze zásadních změn byla optimalizace postupů pacienta s CMP v přednemocniční péči (před příjezdem pacienta do iktového centra) a to hlavně v oblasti nutnosti a obsahu informací sdílených ZZS během avíza nemocnici tzv. prenotifikace.

Simulace

 

Z toho důvodu bylo nevyhnutelné pracovní setkání se všemi zainteresovanými skupinami (vedení lokální ZZS, urgentní příjem, JIP, radiologické a neurologické oddělení a vedení ONP), po kterém došlo k zásadním změnám. Nyní záchranáři v terénu poskytují iktovému centru avízo o suspekci na CMP dle strukturovaného rozhovoru, který umožňuje přípravu celého iktového týmu na příjezd konkrétního pacienta. Po příjezdu záchranáři doprovázejí pacienta přímo na CT a zůstávají zde k dispozici i pro případ, že by byla indikována mechanická rekanalizace tepny na vyšším komplexním pracovišti. Tyto implementace zásadně zkracují nutnou dobu k diagnostice a zahájení terapie. Prim. MUDr. Jaroslav Machovský ze ZZS Příbram si pochvaluje spolupráci: 

„Díky zavedení nových pravidel péče o pacienty s CMP se výrazně zjednodušila a zlepšila spolupráce u těchto pacientů v celém regionu. Z nově nastavených postupů profitují nejvíce samotní pacienti, protože konzultace našich posádek přes přímou linku s iktovým centrem dokáže zásadně pomoci i v ne zcela jasných případech, kdy je názor sloužícího neurologa skvělým doplněním přednemocniční péče, zejména stran jeho směrování. Další efekt této spolupráce je zlepšení vzájemných vztahů mezi zaměstnanci nemocniční a přednemocniční složky.“

Zásadní změna nastala v pracovní náplni zdravotních sester Oddělení akutního příjmu, kde místo převážně administrativních úkonů se tým sester nyní aktivně podílí na akutní léčbě. 
Mgr. Lenka Pátková, vrchní sestra oddělení,doplnila k větší kompetenci a vytížení sester: 

„Na základě doporučení, které vznikly po simulačním tréninku jsme implementovali řadu změn postupu příjmu pacientas CMP. Sestry jsou nyní včas informované o příjezdu pacienta, kterého doprovázejí přímo na CT, kde ředí a také podávají intravenózní trombolýzu (IVT). Sestry jsou nyní včas informované o příjezdupacienta, kterého doprovázejí přímo na CT, kde ředí a také podávají intravenózní trombolýzu (IVT). - Před zavedením těchto změn proběhlo také předání zkušeností práce s akutním CMP pacientem od zkušené magistry Terezy Koláčné, staniční setry z komplexního centra FN Motol, které bylo následně doplněno praktickým tréninkem pro správné podání IVT.“

Multioborový
         Multioborovýiktový tým ON Příbram                                     

V diagnostice akutního CMP hraje zásadní roly radiologické oddělení, které přistupuje k vyšetření pacientů s CMP prioritně. Nyní díky jejich vstřícnosti lze IVT podávat bezprostředně po CT. Kromě toho přítomnost radiologa u vyšetření a okamžité zhodnocení nálezu zásadně zrychluje a zpřesňuje stanovení diagnózy a také zefektivňuje případný pokračující transport na vyšší komplexní pracoviště. 

Koordinace celého multioborového iktového týmu a léčba stojí nasprávných rozhodnutích sloužícího neurologa. Primářka neurologického oddělení MUDr. Helena Hlaváčová srovnala výsledky kvalityposkytované péče před a po implementaci změn (březen 2020) do oficiálníhonemocničního pracovního postupu: 

„Pro srovnání poskytované kvality iktové péče mámek dispozici data z celonárodního registru RES-Q, kde můžeme pozorovat rozdíly organizačních změn.Zatímco průměrný čas aplikace IVT, door-to-needle time (DNT) klíčový ukazatelkvality nemocniční péče o pacienta s iktem, se pohyboval v průměru okolo60 minut před zavedením změn, tak v březnu po zavedení změn průměrný DNT činí jenom 21 minut To posunulo IC Příbram z úplně posledního místa v rámci celé ČR na místo o minutu lepší než průměrná hodnota celé ČR.“ 

Spustit graf

Door-to-needle time (čas podání IVT) v celonárodním RES-Q reportu před optimalizaci iktové péče 

Graf

Door-to-needle time (čas podání IVT) v celonárodním RES-Q reportu po optimalizaci iktové péče

Cenou za zlepšení je kromě drobných nákladů na bed-side koagulometr (1 ks) a injektomat (1 ks) pouze změna dosavadních postupů, myšlenía chuť všech výše jmenovaných aktivně se na této změně podílet. Výsledkempostupného vývoje tohoto ukázkového „nemocničního motýla“ v případě Příbramskénemocnice je výrazné zkvalitněné iktové péče, které se dosáhlo zejména touhoupo změně, ze které nejvíce profitují samotní pacienti s CMP. 
 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software