Přejít k hlavnímu obsahu
Ruská federace
Angels Blog

The Birth Of A Stroke Simulation Centre

A simulation-based training course was launched at the St. Petersburg Research Institute of Emergency Care.
Angels team 6. prosince 2018

V červnu 2016 na jednom z prvních setkání Angels se profesor Igor Voznyuk intenzivně zajímal o využití software Body Interact pro školení ve Výzkumném ústavu urgentní péče v Petrohradě – velké multidisciplinární nemocnici a výzkumném a vzdělávacím institutu pro lékařské fakulty. V průběhu několika měsíců začal se svým týmem vést simulace s využitím Body Interact.

Bylo pak zcela přirozené, že jakmile se profesor Voznyuk dozvěděl o Iktovém středisku simulace vedeném Dr. Robertem Mikulíkem a jeho týmem v Brně, kde ke školení využívají simulace reálných případů, začal se o toto středisko zajímat. V listopadu 2017 středisko simulace navštívil a získal další inspiraci, jak dále zlepšit péči o pacienty s CMP v rámci jeho sítě.

Úkol to neměl být snadný, ale profesor Voznyuk věděl, že zřízení vzdělávacího simulačního střediska by dramaticky zlepšilo vzdělávání iktových týmů v jeho regionu.

Výzvou bylo přesvědčit ty správné lidi, že toto simulační středisko si zaslouží investici, která by zlepšila péči o pacienty s CMP na regionální a ve výsledku i národní úrovni.

Samotný koncept byl převzat z Brna a upraven na místní podmínky a potřeby.

Kurz byl nakonec spuštěn k 1. červnu 2018 při příležitosti konference konané v Petrohradě a věnované urgentní péči, kdy profesor Voznyuk vedl sympozium o simulaci.

V plánu je ve Výzkumném ústavu urgentní péče v Petrohradě nabídnout pravidelné konání kurzu založeného na simulaci, který by lépe napodobil nemocniční prostředí.

Kurz simulace je rozdělen do pěti fází:

  1. přednemocniční fáze zahrnující celý pohovor a vyšetření domnělého pacienta záchrannou službou pomocí protokolu FAST;
  2. předání údajů ze sanitky nemocnici: telefonát a následně osobní předání pacienta iktovému týmu v nemocnici;
  3. nemocniční fáze od přijetí k léčbě;
  4. zpětná vazba od panelu pozorovatelů a odborníků;
  5. otázky a odpovědi.

Školení absolvovali členové iktových týmů z různých nemocnic a posádky sanitek z různých ZZS, kteří byli rozděleni do 4 skupin. V každé skupině byl fiktivní pacient (a příbuzný, pokud to scénář vyžadoval), posádka sanitky, pracovník příjmu, neurolog, zdravotní sestra i pozorovatelé a porota vybavení kontrolním seznamem vytvořeným profesorem Voznyukem k podání zpětné vazby.
 
Na začátku přesný scénář, který vychází z případu v Body Interact, znají jen fiktivní pacient a jeho příbuzný. Úkolem posádky sanitky je získat všechny příslušné informace, diagnostikovat pacienta a uvědomit iktový tým prostřednictvím linky k hlášení CMP.

Pacient je následně pomocí skutečného vozíku převezen do „nemocnice“, kde čeká neurolog a zdravotní sestra. Převoz pacienta ze sanitky neurologovi a prvotní pohovor a vyšetření jsou sledovány pomocí Body Interact, jehož výstupy jsou zobrazeny na velké obrazovce, kterou ovládá poradce Angels. Úkol iktového týmu je snadný – stanovit diagnózu a poskytnout pacientovi léčbu. 
Po dokončení simulace se porota složená ze čtyř primářů různých iktových jednotek, kteří proces sledovali, podělí o zpětnou vazbu vycházející z poznámek a bodování uvedeného v kontrolním seznamu pro pozorovatele. Hodnocení zahrnuje otázky, jako je spolupráce a komunikace mezi členy týmu a s pacientem, problémy, kdy došlo k plýtvání s časem, a dodržování protokolu. Následují otázky a odpovědi, jejichž smyslem je zajistit, že všechny zapojené subjekty všemu porozumí.
 
Kurzy simulace se v současnosti konají jednou za tři měsíce a zvou k účasti neurology s pokročilými znalosti z iktových jednotek v regionu. Jako všichni velcí vizionáři i profesor Voznyuk a jeho tým si však stanovili vyšší cíl: úkolem je zvýšit četnost školení na jednou za měsíc a zapojit i další regiony. Rovněž by rádi tento kurz formalizovali do podoby volitelného modulu pro národní certifikaci neurologů, aby jeho účastníci mohli získat kredity platné k atestaci neurologa (která musí být dle místních předpisů obnovována každých pět let).
 
Uvažujeme-li o zřízení simulačního střediska, mohli bychom dojít k závěru, že bude třeba nezměrného objemu prostředků. Zkušenost z Výzkumného institutu urgentní péče v Petrohradě je taková, že toho lze dosáhnout i s minimálními prostředky a některými nástroji poskytnutými Iniciativou Angels.
 
Není třeba zdůrazňovat, že jsme neskutečně hrdí, že jsme mohli sehrát malou úlohu v této aktivitě, která dozajista změní situaci v péči o pacienty s CMP v Rusku. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom ji mohli podporovat i v budoucnu!


Video o středisku simulace můžete sledovat zde: https://youtu.be/b4VNwWlRhLk (k dispozici jen v ruštině)

More stories like this

Vietnam

Connecting & Collaborating To Save Lives

A life-saving network levels the path to stroke care In Rocky Văn Yên District in Vietnam.
Evropa

The Angels Initiative Welcomes You To ESOC 2022

We look forward to welcoming you to the first live ESOC event in almost three years.
Egypt

Knowledge-Sharing Grows The Stroke Network in Egypt

When the strong lends a helping hand, the entire community of stroke-ready hospitals is made stronger.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software