Přejít k hlavnímu obsahu
Itálie
Angels Blog

Back To Basics | Poster Boys Of Abruzzo

A back-to-basics strategy helped the stroke team at this hospital regain their momentum.
Angels team 20. září 2021

CMP týmu v nemocnici Avezzano došly síly. Aby znovu popadli dech a dosáhli cílů, které kdysi považovali za nemožné, museli se nejprve vrátit k základům.

" "

Toto je příběh návratu nemocnice, která získala zpět svou sebedůvěru díky světlému bodu a plakátu. Začíná v roce 2017, kdy se nemocnice Avezzano v italském regionu Abruzzo zapojila do sítě Angels s cílem zlepšit kvalitu péče o pacienty s CMP.

Avezzano je město, které stojí za návštěvu, pokud cestujete po střední Itálii. Bylo založeno v pozdním středověku, a přestože bylo v roce 1915 téměř zcela zničeno zemětřesením, bylo později znovu vybudováno a dnes na něj opět dohlíží ochránce města, svatý Bartoloměj, z pravého portálu obnovené katedrály San Bartolomeo na náměstí.

Milovníci přírody by si povšimli, že Abruzzo je považováno za nejzelenější region v Evropě. V mnoha parcích a rezervacích žije 75 % evropských druhů zvířat, včetně vzácného vlka apeninského a ohroženého eurasijského poddruhu medvěda hnědého.

Jeho heslo „forte e gentile“ (silný a jemný) mu odkázal spisovatel 19. století Primo Levi, který byl ohromen silou a laskavostí místních obyvatel.

Více než 200 000 z těchto silných a laskavých občanů spadá pod nemocnici Avezzano, jedno ze čtyř komplexních center pro léčbu CMP v regionu. Právě zde konzultantky iniciativy Angels Lorenza Spagnuolová a Elisa Salvatiová pomohly CMP týmu v letech 2017 až 2019 zkrátit dobu mezi přijetím a injekcí o 30 % a dobu mezi přijetím a vpichem do třísla o polovinu.

Ale v únoru 2020, kdy se nový konzultant Lorenzo Bazzani vydal ze svého domova ve Florencii na jih, aby navštívil ředitele neurologie doktora Berardina Orlandiho a jeho tým, se výkonnost zhoršila. Údaje shromážděné v březnu 2020 v rámci projektu sledování kvality MonitorISO vypovídaly o vrtkavé štěstěně: zatímco míra rekanalizace zůstala vysoká, medián doby mezi přijetím a injekcí v nemocnici Avezzano se snížil na 106 minut. Cílový čas 30 minut, který se brzy stal italským národním cílem, se zdál být na hony daleko.

" "

Světlý bod

Třicet minut od přijetí k ošetření, když jste v ohnisku pandemie a vaše nemocnice v epicentru covidu? Doktor Orlandi o tom nebyl přesvědčen. „V naší nemocnici, vzhledem k situaci, které čelíme, je jedinou možností, jak pacienta ošetřit za 30 minut, zcela vynechat mnoho klíčových kroků na pacientově cestě,“ řekl v říjnu 2020 Národnímu řídicímu výboru.

„To nejde.“

Další období MonitorISO, od poloviny listopadu do poloviny prosince, se shodovalo s vrcholem infekce covid, stejně jako první období. V nemocnici Avezzano se doba mezi přijetím a injekcí snížila na 157 minut, ale z údajů vyplynul světlý bod – zaznamenaná doba mezi přijetím a zobrazením byla ve 48 % případů méně než 30 minut.

Lorenzo využil příležitosti. Jestliže se téměř polovina pacientů s cévní mozkovou příhodou dostane na CT skener za méně než 30 minut, představte si, čeho by se dalo dosáhnout, kdyby byli pacienti ošetřeni přímo v místnosti CT skeneru, aniž by byli nejprve převezeni na oddělení urgentního příjmu!

Světlé body, jak píše Chip Heath v bestselleru o řízení změn Switch, jsou nejlepší momenty organizace, „časný záblesk toho, že se něco daří“. Jejich hodnota spočívá v tom, že v lidech vzbuzují víru, že úspěch je možný, a CMP tým v nemocnici Avezzano, jakkoli unavený bojem s covidem, začal znovu věřit.

Výzva do zbraně

Skoro naráz se nyní rozběhly tři projekty a byly rychle odměněny. Jen několik minut po schůzce, na níž bylo přijato usnesení zaměřit se na léčbu pacientů s CMP na CT, byla vyhlášena pohotovost. Pacient, který přišel v pravý okamžik, byl ošetřen během 25 minut, a tím zahájil pilotní projekt ošetření na CT.

Dále sestra v nemocnici Avezzano upozornila na zdánlivě banální problém. Když přišli pacienti do nemocnice plně oblečení, léčba se zpozdila o 10 a více minut, než se pacientovi sundal oděv z horní části těla, aby se mohla zavést kanyla pro intravenózní léčbu. Otázkou bylo, jak by mohli získat podporu záchranných zdravotnických služeb, které již pracovaly pod břemenem Covid-19, aby tuto překážku překonali?

V italštině byla odpovědí tři slova: a braccio pronto. V češtině jsou to dvě slova: „připravená ruka“.

Dalším příkladem podnikavosti a představivosti je jednoduché logo, které má povzbudit zúčastněné strany, aby se spojily kolem jedné ze základních zásad iniciativy Angels, a sice, že malé věci mají velký význam. Připravená ruka znamená rychlejší přístup k život zachraňujícímu zákroku. Brzy do nemocnice přiváželi další pacienty s obnaženýma rukama připravené k ošetření.

Třetím projektem byl pilotní projekt, v jehož rámci se nemocnice Avezzano vrátila k základům.

" "

Zpět k základům

Helsinský plakát je jedním z nejjednodušších nástrojů v sadě pro hyperakutní léčbu v Angels – je to tabulka formátu A3 s řádky očíslovanými od 1 do 80 a sloupcem pro každého pacienta, který vstupuje na cestu CMP. Zaškrtnutím řádku, který odpovídá době mezi přijetím a ošetřením každého pacienta, se z něj stává výkonný nástroj pro sledování kvality, k němuž je zapotřebí pouze kuličkové pero.

Od dubna do června 2021 ošetřil CMP tým v nemocnici Avezzano 19 pacientů a v každém případě vyznačil na plakát dobu mezi přijetím a injekcí a místo, kde byla zahájena rekanalizace. Jedenáct pacientů bylo ošetřeno buď na urgentní příjmu, nebo na angiochirurgickém oddělení, v průměru 60 minut po příjezdu do nemocnice. U osmi pacientů bylo terapeutické rozhodnutí učiněno při

CT a byla zahájena tam zahájena léčba. U nich byl medián doby mezi přijetím a injekcí 25 minut. Helsinský plakát měl poslední slovo.

" "

Nic není nemožné

Doktor Orlandi, kdysi skeptik, se stal nejen věřícím, ale i vůdcem a bojovníkem za dosažení 30 minut. Jako klíčový řečník na online webináři zaměřeném na diskuzi o organizaci a kvalitě CMP péče v regionu Abruzzo-Molise, pobízel své kolegy, aby se k němu připojili v boji dát životu šanci.

Optimalizace postupů při CMP může být náročná, protože vyžaduje zapojení různých odborníků. Musíme udělat změnu v našich myslích, protože nyní máme sílu věci změnit. Vyzývám vás všechny, abyste se pokusili implementovat prioritní činnosti doporučené iniciativou Angels.

Je možné obdržet předběžné upozornění od ZZS, léčit na CT, jednat neprodleně a drasticky zkrátit dobu léčby! Společně můžeme udělat více, můžeme to dělat lépe, abychom dali životu pacienta s CMP šanci.“

V květnu se nemocnice Avezzano zúčastnila třetího vydání MonitorISO. Výsledky budou přezkoumány na krajském zasedání v září a budou stanoveny nové cíle. Vypracovává se regionální akční plán; existují plány na užší spolupráci se zdravotnickými záchrannými službami a nemocnice v regionu zaznamenají svá data o léčbě CMP na Helsinský plakát v rámci toho, co se stalo známým jako Helsinská výzva.

Ne to není konkurence mezi nemocnicemi, Lorenzo vysvětluje, s výjimkou v tom smyslu, že každá nemocnice bude soutěžit proti svému vlastnímu předchozímu výkonu.

A tak světlé místo a plakát pomohly zlepšit péči o cévní mozkovou příhodu o silné a laskavé lidi z nejzelenějšího regionu v Evropě.

 

 

 

 

 

More stories like this

Itálie

Treat At CT | How Data Drives Change In Italy

It clearly showed the impact of bringing patients directly to CT and commencing treatment in the same location.
Austrálie

At Gosford Hospital The Focus Is On Quality And The Patient

Quality monitoring and a patient-centred team approach yielded award-winning results for Gosford Hospital.
Česká republika

22 diamantových ocenění | Four Lessons From The Czech Republic

Dr Aleš Tomek shares the wisdom behind the 22 Diamond Awards earned by Czech Hospitals in the same quarter.
Join the Angels community
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software